Møde og arrangementsplan 2023
Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening

1. Tirsdag den 17.01.2023 – Fællesmøde / Bestyrelsesmøde. Kl. 19.00
Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8 – 8830 Tjele

2. Onsdag den 22.02.2023Generalforsamling. Kl. 19.00
Forsamlingshuset Tjelecenteret, Ørum

3. Onsdag den 29.03.2023 – Bestyrelsesmøde. Kl. 19.00.
Lokalhistorisk Arkiv – Tjelevej 8, 8830 Tjele

4. Mandag den 8. maj 2023Foredrag ved Henning Frandsen. Kl. 19.00
Forsamlingshuset Tjelecenteret, Ørum

5. Onsdag den 16. august 2023 – Sommer arrangement
(Tema ikke fastlagt – er forbeholdt frivillige medarbejder på arkivet)

6. Onsdag den 6.09.2023 – Bestyrelsesmøde. Kl. 19.00
Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8 – 8830 Tjele

7. Onsdag den 1. november 2023 – Efterårs arrangement
(Tema ikke fastlagt)