Møde og arrangementsplan 2021

Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening

Torsdag den 14.01.2021 – Fællesmøde / Bestyrelsesmøde. Kl. 19.00
                      Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8 – 8830 Tjele

Onsdag den 21.04.2021 Bestyrelsesmøde. Kl. 19.00
                      Lokalhistorisk Arkiv – Tjelevej 8, 8830 Tjele

Onsdag den 5.05.2021 – Fællesmøde / Bestyrelsesmøde. Kl. 19.00
           Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8 – 8830 Tjele

Tirsdag den 15.06.2021. Forårstur til Gøtriks borg i Foulum enge. Kl. 18.30 Læs mere:

Onsdag den 11.08.2021 – Sommerbesøg på Viskum Hovedgård kl. 18.30  Læs mere:   

Tirsdag den 17.08.2021 – Generalforsamling. Kl. 19.00 
                      Torvehallen, Jernbanegade 3 – Hammershøj – 8830 Tjele     
Læs mere 

Torsdag den 9.09.2021 – Bestyrelsesmøde. Kl. 19.00
                      Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8 – 8830 Tjele

Tirsdag den 2.11.2021 – Foredragsaften Kl. 19.00 (Sted Tjele centeret) Læs mere her
                     (Foredrag om bøndernes forestillingsverden for 150 år siden. )