Møde og arrangementsplan 2022

Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening

1.  Torsdag den 13.01.2022 – Fællesmøde / Bestyrelsesmøde. Kl. 19.00
                      Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8 – 8830 Tjele                 AFLYST/UDSAT                     

2.   Onsdag den 23.02.2022 – Generalforsamling.  Kl. 19.00
                      Karlslyst, Nr. Vinge. Hobro Landevej 94 – 8830 Tjele    AFLYST/UDSAT                     

3.   Marie Grubbe. Foredrag den 4. 5. og 6 marts 2022
                      Tjele Gods, Hobro Landevej 90 – 8830 Tjele.               AFLYST/UDSAT        

4.   Onsdag den 6.04.2022 – Fællesmøde / Bestyrelsesmøde.  Kl. 19.00. Lokalhistorisk Arkiv – Tjelevej 8, 8830 Tjele. 
         Se:  Dagsorden for fællesmøde / bestyrelsesmøde

5.  Torsdag den 28 april kl. 19:00 Generalforsamling – Tjeleegnes Lokalhistoriske Forening 
             Sted: “Karlslyst”  Nr. Vinge, Hobro Landevej 94, 8830 Tjele – Se: Dagorden her
             Efter generalforsamling, vil Bo Wieck Hansen fortælle om Nr. Vinge Sogn.

6.    Sommerarrangement medio august 2022.
                    Det aflyste Marie Grubbe arrangement finder sted den 12. 13. og 14 august 2022. (Nærmere i næste udgave af medlemsbladet)

7.    Torsdag den 8.09.2022 – Bestyrelsesmøde. Kl. 19.00
                      Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8 – 8830 Tjele

8.    Torsdag den3.11.2022 – Foredragsaften Kl. 19.00 i Tjelecenteret, Ørum.
                 Emne/tema kommer senere.