Møde og arrangementsplan 2019
Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening og Arkiv

 

 1. 17.01.2019 Fællesmøde / Bestyrelsesmøde. Kl. 19.00 
  Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8 – 8830 Tjele
 2. 20.02.2019 Generalforsamling
  Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening Onsdag den 20. februar 2019 – kl. 19,00 Foulum og Formyre Kulturhus – Hobro Landevej 42 

 3. 11.04.2019 Bestyrelsesmøde.  Kl. 19.00
  Lokalhistorisk Arkiv – Tjelevej 8, 8830 Tjele
 4. 08.05.2019  Forårstur til Hammershøj Teglværk.  Vi mødes kl. 19,00 Tindbækvej 16.
  Hammershøj Teglværk har med stor velvilje imødekommet et ønske fra Lokalhistorisk Forening om et arrangement omkring teglbrænding, gamle teglværker, teglens historiske betydning.
 5. 20.08.2019 Sensommerudflugt til Kvorning Mølle. Vi mødes kl. 18.30 ved Kvorning Møllevej 23.
  Se program her
 6. 10.09.2019 Kl. 19.00 Bestyrelsesmøde. Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening. 
  Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8 – 8830 Tjele
 7. 23.09.2019 Mødecafe – ”Krøniken” Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv vil præsentere ideen til at etablere et nyt forum – under navnet ”Krøniken”.
  Tanken er at vi sammen med folk med et årelangt kendskab til det gamle Tjele vil vi skabe et forum, hvor interesserede jævnligt kan mødes – med den hensigt at dele egnshistorier, myter og viden med hinanden … samt at dele de bedste fortællinger med Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv!
  Præsentation af ideen bag indhold, mødesteder og mødetider vil kunne ske for interesserede … eller initiativtagere …
  Mandag, den 23. september kl. 14.00 på Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8, Ørum.Eventuelle øvrige spørgsmål kan rettes til arkivets mail på info@tjelearkivet.dk eller telefonisk til arkivleder Jimmy Fisker på tlf. 2987 670
  6.11.2019 Foredragsaften Kl. 19.00 i Tjelecenteret, Tjelevej 9 – Ørum
  Foredrag om Kong Gøtriks høj/borg, ved arkæolog Turi Thomsen.
  Læs mere her
  Tirsdag den 3. dec. 2019:
  Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv
  Arrangerer tirsdag den 3. dec. en udflugt til
  ”E Bindstouw” i Lysgaard
  Skolen`s historie fra midten af 1700 tallet
  Tid:
  14.00 Vi mødes på Arkivet (Tjelevej 8, Ørum) og drikker en kop kaffe
  14.30 Afgang til Lysgaard
  15.00 Vi modtages af en guide på skolen
  15.00-16.00 Rundvisning og fortælling om skolens historie
  ca. 16.00 Retur til Ørum

  Der er tilmelding ”første mølle”
  senest torsdag 28. nov. pr. mail:
  info@tjelearkivet.dk eller til arkivleder pr. tlf. J
  immy Fisker 29876703
  Enkelte kan af arkivets medarbejdere tilbydes transport!
  Egen betaling: 50 kr. (betales ved mødetidspunktet)
  Arkivudvalget

   

Print Friendly, PDF & Email