Tjele på langs 1997
(Den første bog)

Tjele på Langs 1997

Tjele på Langs 1997

FAKTA
ISBN 87-986617-0-1
Bogen udgivet november 1997
Sidetal: 80
1. oplag 1997: 500 eksemplarer
2. oplag 2003: 300 eksemplarer 

Omslagsbilledet viser et vægmaleri i stuehuset ved gården Langdyssevej1, Årup by. Malet i slutningen af 1800-tallet af teatermaler Andreas Rasmussen, Randers.

Billedet fylder både for- og bagside af omslaget.

Klip fra bogens forord

Niels Dalsgaard, Lokalhistorisk Foreningens formand, skriver blandt andet:
… Det er mit håb, at årbogen først og fremmest må finde vej til hjemmene i Tjele kommune, men også vil finde vej til de, der er bosat udenfor kommunen, og som interesserer sig for egnens historie og folkeliv.
Denne årbog er den første i en forhåbentlig lang række af årbøger for denne egn. Jeg håber, den må blive godt modtaget.
Måtte der hos alle læsere skabes en genklang af den glæde og oplevelse, som bidragyderne har følt under arbejdet med artiklerne. Og måtte den her i kommunen bidrage til, at vi kommer til at kende hinanden – og vores fælles fortid – lidt bedre.

Steffen Andreasen, Tjele Kommunes borgmester skriver:
… Med denne årbog, som er den første i rækken om Tjele Kommunes historie, har Lokalhistorisk Forening påbegyndt det, som på forhånd syntes umuligt.
Man har formået at lave en bog om egnens historie og folkeliv, og jeg er vidende om, at initiativtagerne har mødt megen velvilje og hjælpsomhed under deres søgning efter gode historier.
Med årbogen i hånden er der nu skabt mulighed for at kende sin fortid, hvilket er nødvendigt for at forstå sin nutid, men der er samtidig skabt grobund for, at læserne nu kan gå ud i kommunen og besøge de steder, som de forskellige artikler omhandler og på den måde blive historisk beriget.

Indhold
TJELE PÅ LANGS 1997 – BOG 1

Om Tjele kommunevåbens tilblivelse
Af Jørgen Jacobsen

Erindringer fra modstandskampen i Løvel og omegn, 1940-1945
Af Ejvind Sørensen

Thjeleæblet – glemt og genfunden
Af Villy Mougaard

Udskiftning i Kvorning efter landboreformen 1788
Af Gunnar Kjærhauge

Husflidsskolen i Bigum
Af Margrethe Hansen og Henning Malthe Hansen

Da Tjele Kommune blev til
Af Jørgen Jacobsen

Viskum Skovhus
Af Elle Nielsen

Andelsbevægelsen og Ørum Mejeri
Af Ejgil Bunk

Årup Kirke – en bautasten
Af Knud Erik Riisager

Tjelesangen
Af Jørgen Hagsholm
 

 

Print Friendly, PDF & Email