Tjele på langs 1998
(Den 2. bog)

Tjele på Langs 1998

Tjele på Langs 1998

FAKTA
ISBN 87-986617-2-8
Bogen udgivet november 1998
Sidetal: 80
1. oplag 1998: 500 eksemplarer
2. oplag 2004: 300 eksemplarerOmslagsbilledet :
Sødal 1883. Høstfolkene er klar til at rykke ud.
Billedet er lånt hos Jette og Jens Peter Giversen, Sødal.

Tjele på langs 1998 er den anden bog i serien, der skal være med til at belyse området i fortiden.
I dette tilfælde helt fra ældre bronzealder godt 1000 år før vores tidsregning og op til nyere tid i 1930-erne og 1940-erne.
Denne årbog indleder to artikelserier, der følges op i de kommende bøger: En om herregårde i kommunen og en om områdets interessante mindesten.
Vi håber og tror , at denne årgang får en ligeså god modtagelse som Tjele på langs 1997.

Indhold
TJELE PÅ LANGS 1998 – BOG 2

Arkæologiske fund fra udgravningerne syd for Ørum
Af Inge Kjær Kristensen

Sødal gennem tiderne
Af Jette Giversen

Gammel foreningsfane fundet på et loft
Af Gunnar Kjærhauge

Ingstrup By
Af Sigfred Mørup

Genforeningssten på Blikshøj og i Ørum
Af Knud Erik Riisager

Et sensationelt fund af smedeværktøj i Lindum Skov
Af Gert Romlund

Juleforberedelser i Kistrup i gamle dage
Af Richard Krog