Møde og arrangementsplan 2024
Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening

1. Torsdag den 11.01.2024 – Fællesmøde for arkivudvalg, bogselskabet og foreningen.
. Kl. 19.00

Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8 – 8830 Tjele

2. Lørdag 3. februar 2024 KL 13-17: 50 års jubilæum på arkivet.

3. Mandag den 26.02.2024 – KL 19: Tjeleegnens lokalhistoriske Forenings generalforsamling med efterfølgende foredrag, Vammen.

4. Torsdag 29. februar 2024 KL 19 arkivet: Konstituerende bestyrelsesmøde.

5. Torsdag 21. marts 2024 KL 19: Foredrag med Thomas Frank og hans rejse i sporet efter vikingerne, Løvel Forsamlingshus-

6. Mandag 22. april 2024 KL 19: Bestyrelsesmøde, arkivet.

7. August; 2024 dato oplyses senere, sommerudflugt.

8. Mandag 9. september 2024 KL 19: Bestyrelsesmøde, arkivet.

9. Okt/nov; 2024 dato oplyses senere: Efterårs arrangement.

    Datoer er foreløbige og der kan forekomme ændringer