Anna Marie Kalsbøll (f. Flarup) har fortalt om sine barndomsoplevelser i Vorning fra 1938 til 1947. Flabbeliv

I 1984 udsendte Tjele Lokalhistorisk Arkiv en årsberetning. Heri bragtes en artikel om Hvidding skole. Hvidding skole

Fuldmægtig Poul Gleerup skrev i 1931 en artikel om Nøddåben i Vorning Præstegård. Artiklen blev trykt i hæftet ”Jul i Randers”. I artiklen forsøger han at komme bag om historien for at finde ”sandheden” om denne hændelse. Nøddaaben i Vorning Prætegaard