Har du lyst til at være med i lokalhistorisk arbejde, eller støtte?
Interessen for lokalhistorien har gennem en årrække været stigende.
Det kan der være flere grunde til. Tidligere blev mange folk på deres
fødeegn og kunne formidle stedets og familiens historie både til de,
der var rejst ud og til de efterfølgende generationer. En sådan mulighed
eksisterer ikke mere. I takt med samfundets hastige forandringer
synes viden om ens egne rødder og om den lokale historie på den anden
side at være vigtigere for den enkelte.
Tjeleegnens lokalhistoriske Forening, der har eksisteret siden 1993,
arbejder med at udbrede kendskab til og forståelse for Tjeleegnens historie
og kultur.
Formidlingen af historien sker fx gennem udflugter til lokalhistoriske
steder. Hertil kommer, at foreningen arrangerer foredrag.
Endelig udgiver foreningen et nyhedsblad min. 2 gange om året, og
den har tilknytning til Tjele på Langs redaktionen.

Alle, der er interesseret i Tjeleegnens historie – både i og uden for
området kan blive medlemmer af foreningen. Du kan være med i det
lokalhistoriske arbejde i foreningen på forskellige måder: deltage foreningens
arrangementer, finde ny viden i en temagruppe, skrive i foreningens
nyhedsblad eller til ”Tjele på Langs” og blive indvalgt i bestyrelse
– og/eller blot støtte foreningens arbejde gennem medlemskab.

Et hustands medlemskontingent koster 150 kr. årligt
Et personligt medlemskontingent koster 100 kr. årligt.
Medlems  kontingent opkræves årligt 1 september

For at blive medlem kan du kontakte os:

Per Vester på tlf 40486029
eller via E-mail: begtrup23@gmail.com (skriv her navn, adresse og tlf. nr.)

eller indbetal beløbet på:
Konto: Reg.nr.5966 konto nr. 0005005126 med angivelse af navn og adresse.
Medlemmer kan mærke indbetaling med medlems nr.(findes på medlemsbladet) efterfulgt af årstal 20xx

Bestyrelsen