Arkiv udvalg

(Vedtægter §5)

Oversigt over medlemmerne af det lokalhistoriske arkivs arkivudvalg.

Vi er på arkivet meget glade for dette arkivudvalg, og vi vil gerne gøre opmærksom på, at man fra de enkelte sogne kan henvende sig til sognerepræsentanten, hvis man har noget, som måske kan være af lokalhistorisk interesse og som derfor bør bevares.
Arkivets dækningsområde er som bekendt alle de 14 sogne, som hørte til den tidligere Tjele Kommune. På arkivet er det svært at følge med i alt hvad der rører sig i alle sognene, så derfor er arkivudvalget en stor hjælp for os.
Af ting, som kan være af interesse, kan nævnes:
• billeder af personer, huse og gårde,
• gamle protokoller og dokumenter fra nuværende og nedlagte foreninger
• skøder og ejendomspapirer.
Vi gør opmærksom på, at det er muligt at lægge en klausul på alt afleveret materiale, så det ikke bliver offentligt tilgængeligt før efter et aftalt åremål.

   
Formand Knud Østergaard Vibevej 8 Ørum tlf.: 8665 2079  
Arkiv leder Jimmy Fisker Toften 30 Vammen tlf: 2987 6703  
   
Lokal repræsentanter  
Hvidding Susanne Harbo  Hviddingvej 41 tlf.: 2588 5026  
Vorning  Chresten Møller  Vorningvej 122  tlf: 2043 4101  
Kvorning Ingrid Nørgaard Kvorning Møllev.17  tlf.: 8645 1633  
Hammershøj Peder Lindgård Olesen  Høegsvej 33  tlf.: 4218 7004  
Rødding Ruth Meller Sørensen  Søbakken 47  tlf.: 8665 1341  
Løvel Bjarne Kristensen Gl. Ålborgvej 6 C  tlf.: 4047 0515  
Løvel Jonna Bach Laubvej 127  tlf: 2890 0401  
Pederstrup  Jørgen Dalager  Vråvej 24  tlf.: 8669 9096  
Tjele Flemming Daugaard Hobro Landevej 60  tlf.: 5176 9058  
Nr. Vinge  Nette Hunsballe  Egelundsparken 22  tlf.: 8665 2065  
Vammen  Jørgen Spanggaard  Bøgedalen 22  tlf.: 8669 0110  
Vammen Jan Johannesen  Norupvej 8  tlf: 8669 0905  
Lindum  Birthe Dalsgaard  Skibdalvej I  tlf.: 9854 4171  
Bigum Mogens Munk  Skibdalvej 16  tlf.: 8669 0404  
Ørum  Karsten Sørensen  Vestergade 8  tlf.: 4225 1520  
Ørum  Marna Andersen  Veldsvej 6  tlf: 8665 4009  
Mollerup  Karsten Sørensen  Vestergade 8  tlf.:4225 1520  
Viskum Anna Pedersen Østervangsvej 52  tlf.: 8665 4161  
Vejrum Ejvind Grangaard Østervænget 2  tlf.: 4042 6271  
Webmaster Leo Skov Overgårdsvej 25  tlf: 6165 2177  
Repræsentanterne vælges på det offentlige årsmøde. Eventuelle suppleanter udpeges af arkivbestyrelsen for resten af perioden.
Arkivudvalgets enkelte medlemmer står i hvert sit område i spidsen for en arbejdsgruppe, der arbejder med bl.a. indsamling i de enkelte områder. Disse arbejdsgrupper er selvsupplerende og underlagt arkivbestyrelsen.
 

 

Print Friendly, PDF & Email