Erik Grubbe til Tjele og hans tre Døtre, Anne Marie Grubbe, Marie Grubbe og Anne Grubbe.
Erik Grubbes anden og yngre Datter Marie blev som et lidet Barn moderløs, og næppe så hun under sin Opvækst ret meget godt og følgeværdigt i sit Hjem på Tjele, hvor Faderen førte et alt andet end hæderligt Levned. (Marie Grubbe findes på side 226)
Læs historien her fra 1904

Lokalhistorie skrevet af Anker Christensen 2008. Læs artiklen her
Tjele sogn ligger ca. 15 km nordøst for Viborg og gennemskæres af landevejen Viborg – Hobro. Landskabet er,let bakket og dybe kløfter skærer sig ned mod Tjele å og Tjele Langsø, der danner grænsen mod Vammen sogn. Det er et mindre landsogn, hvor beboerne gennem århundreder var fæstere på herregården Tjele. Fæstegårdene i Foulum og Formyre overgik til selveje i 1851 da stamhusbesidder, Hofjægermester H.H. Luttichau fik kongelig bevilling til at sælge det under stamhuset hørende bøndergods.

Den 16. august 2000 havde Helmuth Spanggaard en artikel  i ugeavisen “Viborg Nyt”  om Foulum. Artiklen kan ses på arkivet.

Forfatteren, W a l t e r C h r i s t m a s, der især er kendt for sine Peter Most- bøger, skrev i begyndelsen af l920’erne sine erindringer, der udkom på Aschehougs Forlag. Vi tillader os at gengive et lille afsnit om nogle oplevelser på Tjele i Walter Christmas’ drengeår. Barndomsminder fra Tjele

Ved Tjele å i Foulum enge er der registreret spor af et gammelt voldsted, kaldet Kong Gottriks eller Kong Gøttriks høj.
Artiklen har været bragt i Tjele Lokalhistorisk Arkivs årsskrift 1984. Kong Goettriks høj

Tjele Lokalhistoriske Arkiv bragte i årsberetningen fra 1985 en artikel om præmielandbrug i Foulum 1769 – 1809. Præmie landbrug i Foulum

”Viborg Stifts Folkeblad” bragte i 1942 en utrolig historie om Edvard Kenhoff, der døde 111 år gammel på Tjele. Edvard Kenhoff

Pens. lærer Gunnar Friis, der er født i Foulum skole, fortæller i en artikel om sin barndomsegn. Artiklen har været bragt i Viborg Stifts Folkeblad i juni 1964. 
Mit barndomsland

På arkivet har vi fundet denne beretning om Kong Gøttriks Borg skrevet af fhv. landbrugskonsulent A. P. Aidt, (1896-1985).
Artiklen er så interessant, at vi simpelthen må bringe den.
Kong Gøttriks Borg.

En gang i midten af 1950’erne fandt Marianne Munk hos en marskandiser i Kolding en håndskrevet notesbog, der indeholdt optegnelser fra Foulum præstegård.
Marianne Munk har renskrevet, redigeret og forsynet teksten med billeder og noter.
Det færdige resultat findes på hjemmesiden
“Barndomserindringer fra Foulum Præstegård”

Marianne Munk havde venligst tilladt, at vi måtte kopiere indholdet og bringe det på vor egen hjemmeside.

Efterfølgende har Marianne Munk overdraget notesbogen til Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv, hvilket vi er meget taknemlige for.