Retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger (GDPR)

Scanning af billeder – lokalarkiver

Hald Ege Samlingen er et lille lokalmuseum under Viborg Museum. Vi har indrettet os i en af barakkerne fra Lazaretlejren i 1917.

Danske gårde i tekst og billeder – Viborg amt – Bind 3,2 Hvorslev, Kjellerup og Tjele kommuner 1989

Danske Gaarde” af J. C. B. la Cour, 1906-18

VIBORG AMTS DEGNE OG SKOLEHISTORIE af Ejnar Poulsen 1957

Vammen sogn – ny lokalhistorisk side 2024

Pederstrup Sogns historiske samlingspunkt

Genforeningsmindesmærkernes Historie. 1939 v/ Vejlager, Johannes.

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn.

Slægtsforskernes Bibliotek – Danskernes Historie Online

Vort Sogns Historie i 100 Aar

Folk i Fortiden er et historisk demografisk projekt udviklet af Rigsarkivet

OmSLAget er SLA’s medlemsblad  (Sammenslutningen af Lokalarkiver). Det udkommer ca. 4. gange om året.

Klejtrup Lokalhistoriske arkiv

Luftfoto 1954

Luftfoto 2019 (skråfoto kortforsyningen)

Danmark set fra luften  Luftfotos – Her kan du være med til at placere foto af bygninger m.v.

Mariager – Viborg banen 

Danske mejerier 1915 (indeks findes i bind 4)

Lægdsruller – en fantastisk kilde til din slægtsforskning  (youtube video)

Søge side til Lægdsruller

Register over døde i Danmark 1943-1969

Kirker og Skoler 1920 – TRØST-HANSENS SOGNEKORT (billeder af kirker, skoler, lærer og præster)

Gamle aviser   I Mediestream er der fri online adgang for alle til aviser udgivet før 1. januar 1918.

Det Danske Udvandrerarkiv

Arkiv.dk – I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.

Historiske matrikel kort

Viborg Landstings skøde- og pantebøger. En oversigt over protokollerne og en vejledning i deres benyttelse

Herregårdskortet.dk  Midtjyske herregårde er kortlagt på ny hjemmeside

DNSAP Medlemskartotek i uddrag (Bovrup – kartoteket)

Vejledning til slægtsforskning

Nyttige video vejledninger i brugen af en stor mængde arkivalier, som det ellers kan være svære at finde rundt i.

Transcript 2.6, et gratis program designet til at hjælpe dig med at afskrive teksten på digitale billeder af dokumenter.

Slægtsforskning og den nye Persondataforordning