Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn.

Luftfoto 1954

Danmark set fra luften

Mariager – Viborg banen 

Lægdsruller – en fantastisk kilde til din slægtsforskning  (youtube video)

Kirker og Skoler 1920 – TRØST-HANSENS SOGNEKORT

Gamle aviser   I Mediestream er der fri online adgang for alle til aviser udgivet før 1. januar 1918.

Det Danske Udvandrerarkiv

Pederstrup Sogns historiske samlingspunkt

Arkiv.dk – I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.

Historiske matrikel kort

Viborg Landstings skøde- og pantebøger. En oversigt over protokollerne og en vejledning i deres benyttelse

Herregårdskortet.dk  Midtjyske herregårde er kortlagt på ny hjemmeside

Ane Links – Her er mange muligheder for at finde oplysninger om sine aner på nettet.

Lovgivning – Hvilke love er vigtige inden for digital bevaring?

Slægtsforskning og den nye Persondataforordning

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email