Pederstrup Sogns historiske samlingspunkt

Genforeningsmindesmærkernes Historie. 1939 v/ Vejlager, Johannes.

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn.

Klejtrup Lokalhistoriske arkiv

Luftfoto 1954

Luftfoto 2019 (skråfoto kortforsyningen)

Danmark set fra luften  Luftfotos – Her kan du være med til at placere foto af bygninger m.v.

Mariager – Viborg banen 

Danske mejerier 1915 (indeks findes i bind 4)

Danmarks Vindkrafthistoriske Samling

Lægdsruller – en fantastisk kilde til din slægtsforskning  (youtube video)

Søge side til Lægdsruller

Kirker og Skoler 1920 – TRØST-HANSENS SOGNEKORT (billeder af kirker, skoler, lærer og præster)

Gamle aviser   I Mediestream er der fri online adgang for alle til aviser udgivet før 1. januar 1918.

Det Danske Udvandrerarkiv

Arkiv.dk – I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.

Historiske matrikel kort

Viborg Landstings skøde- og pantebøger. En oversigt over protokollerne og en vejledning i deres benyttelse

Herregårdskortet.dk  Midtjyske herregårde er kortlagt på ny hjemmeside

DNSAP Medlemskartotek i uddrag (Bovrup – kartoteket)

Vejledning til slægtsforskning

Nyttige video vejledninger i brugen af en stor mængde arkivalier, som det ellers kan være svære at finde rundt i.

Transcript 2.6, et gratis program designet til at hjælpe dig med at afskrive teksten på digitale billeder af dokumenter.

Lovgivning – Hvilke love er vigtige inden for digital bevaring?

Slægtsforskning og den nye Persondataforordning

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email