Vejrumbro by ligger i Vejrum sogn. Vejrumbro hed tidligere Vejrum, men forvirringen omkring byens navn gjorde, at man i 1972 gennemførte en folkeafstemning om, hvad byen skulle kaldes. Vejrumbro blev resultatet.

Oprindelig var det kun bebyggelsen omkring den gamle købmandsgård og kroen, der hed Vejrumbro, men da Viborg-Fårup-Mariager banen blev åbnet i 1927, blev stationen kaldt Vejrumbro, selvom den egentlig lå i Vejrum. Kirken hedder stadig Vejrum kirke, men det er nok kun en stakket stund, inden alle kalder den Vejrumbro kirke.  Om byen, den nu nedlagte kro og den forsvundne købmandsgård kan der læses i nedenstående tre artikler.

Vejrum bro og Vejrumbro kro redigeret af Inge Lise Møldrup.

Vejen skabte købmandsgaard skrevet af Olivar og bragt i ”Aarhuus Stiftstidende” 4. august 1963.

Vejrum kro og dens historie i mere end 200 år artikel bragt i ”Viborg Stifts Folkeblad” den 13. april 1967 efter samtale med førstelærer B. Holm.

På internettet findes en hjemmeside for og om Vejrumbro. Det anbefales varmt at gå til hjemmesiden: vejrumbroborger

Et sagn fortæller, at en kæmpe engang kastede en stor sten mod Vejrum kirke.
Læs her digtet, der er skrevet om denne begivenhed. Kæmpestenen