Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv

Ledelse

Brian Wiborg – Viborg Museumschef
Jættehøjen 18
8240 Risskov
tlf: 8787 3800 / 2856 1874
brwi@viborg.dk

Jimmy FiskerArkivleder
Toften 30 Vammen
8830 Tjele
tlf: 2987 6703
mail: jimmy1949@gmail.com

koordinator/kontaktperson – ?

Arkiv udvalg  2024/2025

Jimmy FiskerArkivleder
Toften 30 Vammen
8830 Tjele
tlf: 2987 6703
mail: jimmy1949@gmail.com

Knud Erik Hansen  – koordinator
Grønhøjvej 1, Kvorning 
8830 Tjele
21375 587
ke.hansen@live.dk

Jan Dalsgaard Johannesen – Medlem f. Lokal historisk forening
Norupvej 8, Vammen
8830 Tjele
86690905
jan.dalsgaard.johannesen@gmail.com

Per Vester 
Lærkevej 21, Ørum – 8830 Tjele
4048 6029
begtrup23@gmail.com

Solveig Nielsen
Tjele møllevej 17 8830
8830 Tjele
tlf: 2045 2014
foulumdalvej8@gmail.com

Erik Overgaard
Vråvej 9, Pederstrup
8830 Tjele
tlf: 3048 5291
overgaard.erik@gmail.com

Valg til Arkivudvalget finder sted en gang årligt i maj måned (Årsmødet).

Arkivets daglige drift varetages af en arkivleder, der direkte refererer til lederen af Viborg Museum.

Arkivudvalget består af fem medlemmer, der sammensættes således:
– en repræsentant udpeget fra Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening. ( TLF )
– arkivlederen
– tre medlemmer valgt blandt de øvrige foreslåede emner (Årsmødet)
Arkivudvalget udpeger en koordinator/kontaktperson, (vælges for 2 år) der udgør den primære kontakt til arkivlederen.