Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv

Arkiv udvalg

Jimmy FiskerDaglig leder
Toften 30 Vammen
8830 Tjele
tlf: 2987 6703
mail: ljfisker@fiberpost.dk

Susanne Harbo
Hviddingvej 41 Hvidding
8830 Tjele
tlf.: 2588 5026
mail: sus.harbo@c.dk

Solveig Nielsen
Foulumdalvej 8, Foulum
8830 Tjele
tlf: 8665 2628
foulumdalvej8@gmail.com

Karen Vesterby
Meldgårdsvej 15, Rødding
8830 Tjele
tlf: 8665 1300/4064 0429
vesterby@godmail.dk

Valg til Arkivudvalget finder sted en gang årligt i maj måned (Årsmødet).

Arkivudvalget består af fem medlemmer, der sammensættes således:
– en repræsentant fra Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening.
– arkivleder.
– tre medlemmer valgt på årsmødet.

 

Print Friendly, PDF & Email