Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv

Ledelse

Brian Wiborg – Viborg Museumschef
Jættehøjen 18
8240 Risskov
tlf: 8787 3800 / 2856 1874
brwi@viborg.dk

Jimmy FiskerArkivleder
Toften 30 Vammen
8830 Tjele
tlf: 2987 6703
mail: ljfisker@fiberpost.dk

koordinator/kontaktperson
Karen Vesterby
Meldgårdsvej 15, Rødding
8830 Tjele
tlf: 4064 0429
vesterby@godmail.dk

Arkiv udvalg

Jimmy FiskerArkivleder
Toften 30 Vammen
8830 Tjele
tlf: 2987 6703
mail: ljfisker@fiberpost.dk

Knud Erik Hansen –udpeget for TLF
Grønhøjvej 1, Kvorning 
8830 Tjele
21375 587
ke.hansen@live.dk

Flemming Daugaard
Hobro Landevej 60 Formyre
8830 Tjele
51769058
flemming.daugaard@gmail.com

Solveig Nielsen
Foulumdalvej 8, Foulum
8830 Tjele
tlf: 2045 2014
foulumdalvej8@gmail.com

Karen Vesterby
Meldgårdsvej 15, Rødding
8830 Tjele
tlf: 4064 0429
vesterby@godmail.dk

Valg til Arkivudvalget finder sted en gang årligt i maj måned (Årsmødet).

Arkivets daglige drift varetages af en arkivleder, der direkte refererer til lederen af Viborg Museum.

Arkivudvalget består af fem medlemmer, der sammensættes således:
– en repræsentant udpeget fra Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening. ( TLF )
– arkivlederen
– tre medlemmer valgt blandt de øvrige foreslåede emner (Årsmødet)
Arkivudvalget udpeger en koordinator/kontaktperson, der udgør den primære kontakt til arkivlederen.