På hjemmesiden for Hammershøj by kan der findes mange gode og spændende artikler om egnens historie. Brug linket og vælg Historie. Vælg her.

I pastoratet Vorning-Kvorning-Hammershøj viser det sig, at der foruden hos jordemoderen var hele to ”fødehjem”, hvor unge gravide kvinder kunne komme for at føde. Det ene var hos familien Bottke .
 Erik Bottke, der er søn af afdøde vognmand Franz Bottke. Han vil fortælle om sine bedsteforældres liv og om det børnehjem, som de drev på et husmandssted på Vorningvej mellem Hammershøj og Vorning. I dag er det en forfalden ejendom.
I perioden fra 1920 til 1940 kom rigtig mange piger på “diskret ophold” hos familien Bottke.
Erik Bottke har fundet mange oplysninger om sin farfar Bernhard Bottke, der sammen med sin danske kone Martine Christine i 1912 flyttede fra Tyskland til Hammershøj. Hvorfor de flyttede, er lidt uvist, men Martine Christine kom selv fra Hammershøj, og flytningen indebar i hvert fald, at Berhard Bottke undgik at deltage i 1. Verdenskrig, da den brød ud to år senere.
Familien Bottke- Fødselsanstalten-på Vorningvej

Data samlet af Magne Juhl april 2017 om det andet fødehjem for diskret ophold.
Kjepsmark fødehjem eller Fru Petersens fødehjem. (Vorningvej 68)

Den 11. oktober 1944 besluttedes det ved et forsamlingshusmøde i Hammershøj  at oprette et vagtværn på 28 mand. Se sangen, der blev skrevet til vagtværnets pris.  
Hammershøj vagtværn

Før reformationen i 1536 – i den katolske tid – havde vores sognepræst, der også dengang boede i Vorning, sit udkomme af tre gårde. For det første var der selve præstegården i Vorning. Dernæst var der Annekspræstegårde i både Kvorning og Hammershøj. Læs her