Igennem de sidste år har Nette Hunsballe klippet alt stof fra Viborg Stifts Folkeblad som vedrører den gamle Tjele Kommune.
Efterfølgende har Børge Kronborg tastet ind i et Excel-regneark. Efterhånden er der blevet så meget, at de synes tiden er moden til at komme et nettet.

(Tryk på . CtrlF (Windows) eller  CommandF (Mac). Dette åbner “Find” boksen i stort set enhver browser. Denne kommando kan også findes i menuen Rediger i Internet Explorer eller i menuen i Chrome og Firefox.
Hvis du bruger en mobilbrowser, er kommandoen Find normalt i browserens menu. Det kan kaldes “Find in Page”.
Hvis du bruger Safari til iOS, skal du slette adressen i adresselinjen og indtaste det ord, du vil søge efter der i stedet. Vælg “På denne side” fra de søgeresultater, der vises. )

År Måned Dato Navn Begivenhed Sted
1813 Juli 22 National Fest Viskum Vesterskov
1908 August 4 Christen Christensen Dalum Læserbrev om Nationalhad Pederstrup
1912 Januar 23 Christen Christensen Dalum Læserbrev om Folkeskolens Tilsyn Pederstrup
1912 Januar 23 Kresten Rasmussen Dødsfald Batum
1915 August 23 Bodil Nielsen 10 ås Jubilæum som sygeplejersjke Vejrum
1917 Februar 19 Johan Jensen 25 års Jubilæum i Sognerådet Ørum
1917 April 3 V. Hansen Guldbryllup Vejrum
1919 Januar 30 Søren Levring Generalforsamling  Ørum Mejeri Ørum
1924 Juni 21 Christen Christensen Dalum Pederstrup Skole Pederstrup
1925 Maj 1 Malvina Lüttichau 90 års Fødselsdag Tjele
1928 April 30 Laurits Munk 40 års Jubilæum som skovfoged Bigum
1931 April 30 Peder Chr. Handberg Gårdhandel Vinge Møllegaard Nr. Vinge
1931 April 30 Emil Hedegaard Arbejdsulykke Mollerup
1934 Juli 11 Grethe Sørensen Dødsfald Løvel
1936 Januar 7 Walter Christmas Barndomsminder fra Tjele Tjele
1938 August 23 Kirsten Kvorning f. Simonsdatt Dødsfald Vammen1
1938 September 29 J. P. Møller Dødsfald Løvel
1939 September 14 Anton Jensen Guldbryllup Vejrum
1940 Februar 9 Finlandsindsamling Hammershøj
1940 Februar 20 Bodil Andreasen Dødsfald Ørum
1940 Februar 26 Poul A. Brusch Præsteudnævnelse Ørum, Viskum,Vejrum
1940 Februar 26 Sognefoged – Indstilling Ørum, Viskum,Vejrum
1940 Februar 26 Sygekasse Ørum
1940 April 9 Frederikke Duch Dødsfald Ørum
1940 Maj 18 Det kvindelige Beredskab Ørum
1940 September 25 Cleemann Fødselsdag  85 år Hammershøj
1940 Oktober 29 Ørum FDF Ørum
1940 November 11 Indbrud  Dato Usikker Tjele Nr. Vinge
1940 November 11 Magnus Christian Pedersen Den langhårede tyv  dato usikker Tjele Kommune
1940 November 20 Ungdomsarbejde Hammershøj
1940 December 5 Chresten Fisker Dødsfald Vejrumbro
1940 December 5 Læplantning Ørby, Vejrum, Krog
1941 Maj 7 Eliot Jensen Dødsfald Hammershøj
1941 Maj 7 A. Schøtz Markskelgaard Vejrumbro
1941 September 4 Sparekasse Tjele
1941 December 4 Forsamlingshus Lindum
1941 December 4 Foredragsforening Foulum
1941 December 4 Missionshus Vejrum
1942 April 1 Tildelingskorn Ørum, Viskum,Vejrum
1942 April 1 Byggeudvalget Løvelkredsen Løvel
1942 April 1 Idrætsforening Rødding
1942 Maj 21 Løvelkredsen Venstre Løvel
1942 Maj 21 Forsamlingshus Løvel
1942 Maj 21 Gymnastikforening Mollerup
1942 Maj 21 Peder Kjærsgaard 80 års fødselsdag Løvel
1942 Juli 29 Sognerådet Ørum, Viskum,Vejrum
1942 Juli 29 Idrætsforening Nr. Vinge
1942 November 7 Søren Wistoft Kongemindet i Viskum Vesterskov Viskum
1943 Februar 6 Sognerådsmøde Ørum, Viskum,Vejrum
1943 April 9 Marinus Carlsen 60 års Fødselsdag Vammen
1943 September 3 Ivan Jacobsen Dødsfald Kistrup
1943 September 13 Kvægavlsforening Hammershøj
1943 September 16 Efterårsmøde Foulum
1943 September 16 Jakob Laursen 70 års fødselsdag Rødding
1943 September 16 Niels Peter Pedersen 70 års fødselsdag Rødding
1943 September 16 Jens Peder Dalsgaard Guldbryllup Hvidding
1943 September 16 Kvægtuberkulose Løvel
1943 September 17 Skriver Ejendomshandel Ørum
1943 Oktober 2 Chr. Christensen Centralbestyrer 25 års jubilæum Rødding
1943 Oktober 2 Anders Møller Andersen Skorstensbrand Pederstrup
1943 Oktober 4 Hesteforsikring Ørum
1943 November 22 Landbrugsfagligt kursus Ørum
1943 November 22 Forsamlingshus  Andespil Ørum
1943 November 22 Karna Larsen Tak Ørum
1943 November 22 Plantningslav Ørum
1943 November 22 Forsamlingshus Rødding
1943 November 22 Filmaften Hammershøj
1943 November 22 Husmandsforening Hammershøj
1943 November 22 Ane Berthine Olesen Dødsfald Lindum
1943 November 22 Foredragsforening Foulum
1943 December 22 N. Axelsen 60 års Fødselsdag Lindum
1943 December 22 Jagtforening Generalforsamling Rødding
1943 December 22 Ane Marie Pedersen 75 års Fødselsdag Vammen
1944 Januar 5 Klaris Madsen 90 års Fødselsdag Rødding
1944 Januar 6 Foredragsforening Foulum
1944 Januar 6 Gymnastikforening  Bal Ørum
1944 Januar 7 Hestemønstring Ørum
1944 Januar 7 Husmandsforening  Ny fane Ørum
1944 Januar 8 Landbrugets Bygninger Ørum
1944 Januar 8 Landboforening Hammershøj
1944 Januar 8 Rasmus Bach Sognefoged Lindum
1944 Januar 8 Sofus Andersen Indbrud  Tjele Hedegaard  Fodermester Tjele
1944 Marts 18 Artikel om Vammen Kirke Vammen
1944 April 22 Artikel om Rødding Kirke Rødding
1944 Maj 8 Artikel om Pederstrup Kirke Pederstrup
1944 Maj 24 Biografteater Hammershøj
1944 Juni 13 Dagmar Alfrida Andersen Dødsfald Sødal  Rødding
1944 Juni 13 Missionshus Vejrum
1944 Juni 13 Ungdomsgudstjeneste Ørum
1944 Juni 13 Biografteater Hammershøj
1944 Juni 13 Uddeling af Rationeringskort Ørum, Viskum,Vejrum
1944 Juni 13 Uddeling af Rationeringskort RLP
1944 September 30 W. Stephansen Sognepræst Tjele
1944 September 30 Husmoderforening Tjele
1944 September 30 Skattelister Ørum, Viskum,Vejrum
1944 September 30 Jagtaflysning RLP
1944 Oktober 9 Laurs Peter Nymann Dødsfald Vammen
1944 Oktober 9 Ungdomsklub Ørum
1945 Maj 1 Aage Jensen-Hjeds Biavlerforening Ørum
1945 Maj 1 Gymnastikforening Ørum
1945 Maj 1 Viggo Kongshøj Svendeprøve Ørum
1945 Maj 2 Husflidsudstilling Hammershøj
1945 Maj 2 Christen Christensen Mikkelse Fødselsdag  80 år Lindum
1945 Maj 2 Jørgen Therkildsen Fødselsdag  70 år Lindum
1945 Maj 2 V. Andersen 70 års fødselsdag Lindum
1945 Maj 3 Laust S. Bundgaard Dødsfald Lindum
1945 Maj 3 Christen Mouritsen Sølvbryllup Lindum
1945 Maj 3 Andreasen Brugsuddeler Rødding
1945 Maj 3 Biograf Hammershøj
1945 Maj 7 Fredsbudskab  5. maj Ørum
1945 Maj 8 Vagbn Fynbo Frøslevlejren Vammen
1945 Maj 8 Anna Lottrup Dødsfald Hammershøj
1945 Maj 12 Frihedsfest Hammershøj
1945 Maj 12 Søndagsskole Hammershøj
1945 Juni 4 Bornholmsindsamling Ørum
1945 Juni 6 Aage Finderup Jensen Dødsfald Løvel
1945 Juni 6 Maria Petrea Kallestrup Dødsfald Rødding
1945 Juni 15 D.K.B Lager Hammershøj
1945 Juni 15 Bornholmshjælp Ørum
1945 Juni 23 Mariagerbanen Ørum
1945 Juni 25 Frihedsfest Vammen
1945 Juni 25 Carl Henning Arler Studentereksamen Sorø Akademi Hammershøj
1945 Juni 25 Georg Busch Frøslevlejren Ørum
1945 Juni 29 Møller Andersen Dyrskue Hammershøj
1945 Juni 29 Sognerådsmøde Ørum
1945 Juni 29 Anna Boye Dødsfald Over Viskum
1945 Juni 29 H. N. Christensen Dødsfald Kvorning
1945 Juli 6 Ane Marie Pedersen Dødsfald Vammen
1945 August 1 Mignon Jensen Indbrud Ørum
1945 August 1 Haveforening Vejrumbro
1945 August 11 Tage Brøste Englænderdag Foulum
1945 August 18 Indbrud Lindum
1945 August 18 F. J. Møller Landpost Hammershøj
1945 August 18 Teater Hammershøj
1945 September 7 Kirstine Mortensen, f. Petersen Dødsfald Ørum
1945 September 7 Asdmus Vesterby Ejendomshandel Nr.Vinge
1945 September 7 Høstgudstjeneste Vammen
1945 September 10 Søren Nørgaard 80 års Fødselsdag Hammershøj
1945 September 10 Sidsel Lund 75 års Fødselsdag Hammershøj
1945 September 26 Mariagerbanen Ørum
1945 September 26 Kartoffeloptagning Ørum
1945 September 27 Søren Offersen Landbrug Vammen
1945 December 24 Gymnastikforening Ørum
1945 December 24 Anders Hedegaard Dødsfald Ørum
1946 September 30 J. N. Sundtoft Bryllup Foulum
1946 Oktober 1 Jens Olsen Jensen Dødsfald Ørum
1946 Oktober 2 H. B. Dixen Røde Kors Ørum
1946 Oktober 16 Jens Haarbo Dødsfald Løvel
1947 Maj 1 Jens Peter Jensen Dødsfald Batum
1947 Maj 9 Johannes Andersen Skoleudflugt Ørum
1947 Maj 9 KFUM Ørum
1947 Maj 9 Jernbanen Ørum
1947 Juli 30 Løvelbanen  Indvielse Løvel
1947 Juli 30 Laurids Andreasen Børnedyrskue Ørum
1947 Juli 30 Martin Pedersen Gødningsforening Ørum
1948 Juni 30 Brinkkjær Præstegården Vammen
1948 Juni 30 Magnus Christensen Mælkekusk Rødding
1948 Juli 2 Kristine Mikkelsen Dødsfald Vammen
1948 Juli 5 Frederikke Margrethe Lave Dødsfald Ørum
1948 Juli 5 Søren Mikkelsen Dødsfald Vejrumbro
1948 Juli 5 Jensine Henrichsen Dødsfald Nr. Vinge
1950 Februar 14 Søren Vestergaard Ildebrand Rødding
1950 Februar 14 Jens Aage Vestergaard Dødsfald Ingstrup
1950 Februar 14 Jens Chr. Andreasen Husmandsforening Hammershøj
1950 Februar 14 Sogneråd Ørum, Viskum,Vejrum
1950 Februar 14 Forsamlingshus Vammen
1957 Oktober 15 Richardt Nielsen Indvielse af ny skole Ørum
1957 Oktober 16 Richardt Nielsen Vejrum borgere misundelige på Ørum nye skole Ørum
1958 Januar 24 Hans Jacob Bjært Sørensen Argentina Ørum
1958 Januar 24 Ungdomsforening  Idrætsforening Hammershøj
1958 Januar 24 Gadebelysning  Vandværk Ørum
1958 Januar 24 Skolekomedie Ørum
1958 Januar 27 Frederik Rasmussen 80 års Fødselsdag Vorning
1958 Juli 2 Johannes Andersen Skoleudflugt til Odense Ørum
1958 August 5 Willy Pedersen Ejendomshandel Ørum
1959 Juli 9 Sogneråd Ørum, Viskum,Vejrum
1959 December 31 Johannes Andersen 25 års Jubilæum som førstelærer i Ørum Ørum
1959 December 31 Martin Sørensen Hilsen til Lærer Andersen i anl. Af 25 års Jub. Ørum
1960 Marts 23 Niels Bolvig Nielsen Biluheld Hammershøj
1960 Marts 23 Ingvard Andersen 50 års fødselsdag Hammershøj
1960 Marts 23 Peder Bak Ushus Dødsfald Sjørring
1960 April 27 A. Jørgensen Centralbestyrer  Nedlæggelse Foulum
1960 April 27 Ungdomsforening  Idrætsforening Rødding
1960 April 27 Forsamlingshus  Bal Foulum
1961 Maj 16 Peter Andersen Nielsen Dødsfald Løvel
1961 Maj 16 Laust Thomsen Biluheld Mollerup
1961 Maj 16 Emmy Rasmussen Afslutning i Marthaskolen Ørum
1961 Maj 16 Ejgil Bunk Ørum Husholdningskreds Ørum
1961 Maj 16 Niels Mikkelsen Ejendomshandel Rødding
1961 Maj 19 Poul E. Bendixen Go-kart show på Løvelbanen Løvel
1961 Maj 25 Birger Hjorth-Jensen Kvorning kirke genåbnes Kvorning
1961 Juli 24 Lars Olesen Larsen Dødsfald Fårdal
1961 August 3 Nicolaj Engedal Uheld på Hammershøj Teglværk Hammershøj
1961 August 3 Livitation over mælkekørsel Mollerup
1961 August 5 Oda Jensen Jernbanen Ørum
1961 August 28 Sigurd Jensen Dødsfald Foulum
1961 August 29 N. E. Jensen Skovfogder på tur i Tjele skove Tjele
1961 September 23 Kapskydning Vammen
1961 September 23 Martine Nielsen Dødsfald Ørum
1961 Oktober 12 Thuesen Hansen Lindum Fryseboks  Generalforsamling Lindum
1961 Oktober 12 Ernst Hoff Andersen Hus stået tomt i Lindum Lindum
1961 Oktober 27 Severin Kusk Dødsfald Vejrumbro
1961 December 2 Just Christensen Dødsfald Vammen
1961 December 2 Karen Sloth Foredragsrække i Bigum Bigum
1961 December 30 Andreas Andreasen Dødsfald Ørum
1962 Januar 5 Mads Hansen Budgetmøde Rødding
1962 Januar 5 Thorkild Brøste Menighedsrådet i Tjele Tjele
1962 Januar 10 Peter Sundstrup Ørum Husholdningskreds Ørum
1962 Januar 10 Martin Sørensen Udstykning af byggegrunde (Toftevænget) Ørum
1962 Februar 5 Chr. Laustsen Ørum-Mollerup jagtforening Ørum
1962 Februar 5 Iris Besser Marthaforbundet Ørum
1962 Februar 5 Christian Nielsen 75 års Fødselsdag Vammen
1962 Februar 5 Christian Werner Forsamlingshuset Nr. Vinge
1962 Februar 8 Busse Skamris Vammen og Omegns Husmoderforening Vammen
1962 Februar 8 S. P. Hesselberg Vammen Vandværk Vammen
1962 Februar 15 H. E. Nielsen Centralskole i Løvel Løvel
1962 Februar 15 Sognerådsmøde Ørum
1962 Februar 15 Karen Fisker Husmoderforening Ørum
1962 Februar 21 Karl Nielsen Kvorning Frysehus Kvorning
1962 Marts 3 Sognerådsvalg Va Li Big
1962 Marts 3 Sognerådsvalg Ø Vi Ve
1962 Marts 3 Sognerådsvalg Vo Kv Ha
1962 April 22 Anders Peder Østergaard 75 års Fødselsdag Løvel
1962 April 22 Niels Peder Kristensen 85 års Fødselsdag Løvel
1962 Maj 24 Fodbold eller Skydning Foulum
1962 Juni 13 Erik Jensen Studietur til USA Viskum
1962 Juni 13 Svend Hartvig  Hans Pind Vej til nyt boligområde (Toftevænget) Ørum
1962 Juni 13 P. Clausen Indbrud i Brugsforening Vammen
1962 Juni 16 Martin Nielsen Lærereksamen Vejrumbro
1962 Juni 16 Anders Kristian Schmidt Ørum Fryseboks Ørum
1962 Juni 16 Møller Laursen Ørum Kloakselskab Ørum
1962 Juni 16 Christian Søgaard Hammershøj Pensionistforening Hammershøj
1962 Juni 16 Dyrskue Hammershøj
1962 Juli 14 Kræn Pejter Artikel om Pederstrup Sogn Pederstrup
1962 Juli 27 Håndbold  Ørum op i Serie 2 Ørum
1962 Juli 27 Nye Mælketure Ørum
1962 Juli 27 Gammen mejeribestyrerbolig rives ned Ørum
1962 Juli 27 Jens Christian Olsen Uheld på ferietur Vejrumbro
1962 Juli 27 Maren Christensen Dødsfald Ørum
1962 Juli 27 P. A. Brusch Ferie Ørum
1962 August 6 Lüttichau Alle godsets folk til fest Foulum
1962 August 6 Alfred Pedersen 10 års tjeneste som Chauffør Tjele
1962 August 6 Sportsfest Vammen
1962 August 6 Valdemar Mikkelsen Ny formand for Tilsynsrådet i Ørum Sparekasse Ørum
1962 August 7 Harald Petersen Tyveri fra bil Løvel
1962 September 24 Artikel om Indbrud i Tjele Kirke i 1787 Tjele
1962 September 25 Kapskydning Vammen
1962 September 25 Ane Matilde Petersen Dødsfald Ørum
1962 September 26 Svend Søndergaard Ejendomshandel Lindum
1962 Oktober 2 Holger Schøler Afskedsfest for lærer Schøler Nr. Vinge
1962 Oktober 2 Rasmus Berg Lysthus nedbrændt Vejrumbro
1962 Oktober 4 Jens Conrad Jespersen Planer om Mejeri-reduktion Hammershøj
1962 Oktober 4 Jacob Lauridsen Traktorbrand Dunkø
1962 Oktober 4 Karen Fisker Møde i Husmoderforening Ørum
1962 Oktober 4 Hjemmeværnsskydning Foulum
1962 Oktober 5 Ole Kjærgaard Uheldige farvetegn hos kaalroer Ørum
1962 Oktober 5 Niels Morten Ejendomshandel Vorning
1962 Oktober 6 Landbrugsfaglig møderække Hammershøj
1962 Oktober 6 Elvira Zacho Dødsfald Kvorning
1962 November 19 Driftsunderskud i Ørum-Viskum-Vejrum Ørum
1962 November 19 Skolesamarbejde Vammen-Lindum-Bigum Vammen
1962 November 19 Henry Jæger 50-års Jubilæum i Husmandsforeningen Vammen
1962 November 19 Pengeskabstyveri Thorsager Savværk Thorsager
1962 November 19 Tage Bakmand Generalforsamling  Idrætsforening Vejrumbro
1962 November 22 Aksel Møller Fjernvarme i Ørum Ørum
1962 November 22 Johan Brusch Mollerup Forsamlingshus Mollerup
1962 November 22 Christian Jensen Generalforsamling Brugsforening Vejrumbro
1962 November 22 Agnes Sørensen Mejerigtig dag Løvel-Pedetstrup-Tostrup Løvel
1962 December 7 Johan Brusch Santalbasar Ørum
1963 Marts 16 J. P. Alexandersen Generalforsamling Tjele-Nr. Vinge Sygekasse Nr. Vinge
1963 August 9 Sygekasse VLB
1963 August 9 Siloanlæg Hammershøj
1963 September 18 Niels Peter Pedersen Fødselsdag  90 år Rødding
1963 September 18 Jens Peder Thorsen Købmandsgård Vejrumbro
1963 September 18 Gudstjenste Ørum
1963 September 18 Møde i Præstegården Ørum
1963 September 19 Else Christensen Bryllup Hammershøj
1963 November 23 Egon Skamris Bedrageri Tjele
1963 November 23 Peder Andersen Udstykning Ørum
1963 November 23 Knud Villekjær Idrætsforening Foulum
1963 November 23 Hovedvej 13 Løvel
1963 November 23 K. Klausen KLF Vejrum
1963 November 23 Chr. Jensen Brugsforening Vejrumbro
1964 August 7 Margit Dahlgaard Vandforsyning i uorden Velds
1964 September 12 Kommuneregnskab Ørum, Viskum,Vejrum
1964 September 12 Vælgermøde Løvel
1964 September 12 Anders Jensen Dødsfald Hammershøj
1964 Oktober 24 Idrætsforening Foulum
1964 Oktober 24 KLF Vejrumbro
1964 November 30 R. O. Frederiksen Hædret for lang og tro tjeneste Tjele
1964 November 30 Gunnar Hansen Hædret for lang og tro tjeneste Tjele
1964 November 30 Anton M. Bødker Hædret for lang og tro tjeneste Vejrumbro
1964 November 30 Jens K. Madsen Hædret for lang og tro tjeneste Foulum
1964 November 30 A. Østergaard Sørensen Hædret for lang og tro tjeneste Nr. Vinge
1964 November 30 Henry Saugmann Hædret for lang og tro tjeneste Mollerup
1964 December 14 Anine og Holger Skydt Guldbryllup Ørum
1964 December 14 Sigvald Thomsen Generalforsamling  Brugsforeningen Ørum
1965 Februar 27 Henning Poul Nielsen Munkekloster  Sct. Knuds Kloster Mollerup
1965 Maj 4 Jens Peter Kristensen 85 års Fødselsdag Løvel
1965 Maj 4 Frederik Fiil Afsked som lærer Ørum
1965 Maj 4 Sønderjydsk Forening Ørum
1965 Marts 18 Niels Glud Forsamlingshus Vejrumbro
1965 Marts 18 Johanne Marie Vernersen Dødsfald Hammershøj
1965 Marts 18 Børge Engmarksgaard Præsteindsættelse Ørum
1965 Marts 18 Haaning Andersen Folkekirkens Nødhjælp Rødding
1965 April 13 Kathrine Hansen 90 års Fødselsdag Sjørring
1965 April 13 Irene Jensen Julens Glæde Vejrumbro
1965 April 13 K. Dalgaard Forældremøde Kvorning
1965 April 13 Badminton  Bordtennis Kvorning
1965 April 13 Svendeprøve Kvorning
1965 September 19 Karen og Kirsten Bunk Billede Randers Dagblad Ørum
1965 Oktober 5 Niels Kromann Planer om Storkommune Vammen – Lindum – Bigum
1965 Oktober 5 Peter Sundstrup Planer om Storkommune Ørum – Viskum – Vejrum
1965 Oktober 5 Mads Hansen Planer om Storkommune Rødding – Løvel – Pederstrup
1965 Oktober 5 Jacob Poulsen Planer om Storkommune Tjele – Nr. Vinge
1965 Oktober 9 Ungdomsskole Vammen
1965 Oktober 9 Fjernvarme Hammershøj
1965 Oktober 25 Biluheld Løvel
1965 Oktober 25 Gerda Pedersen Biluheld Vejrumbro
1965 Oktober 30 Vagn Aage Kjeldsen Lærer  Ungdomsskole Vammen
1965 Oktober 30 Ungdomsnævn Ørum, Viskum,Vejrum
1965 Oktober 30 E. Rasmussen Ejendomshandel Hammershøj
1965 November 4 Ungdomsnævn Ørum, Viskum,Vejrum
1965 November 4 Skolefest Ørum
1965 November 4 Poul Axel Brusch Dødsfald Ørum
1965 December 14 Harry Degn Mindeord Hammershøj
1965 December 14 Vejrum menighedsråd Vejrumbro
1965 December 14 Mine Jacobsen Dødsfald Foulum
1965 December 14 Christian Christensen Dødsfald Hammershøj
1965 December 14 P. E. Eriksen Venstrvælgerforening Hammershøj
1965 December 14 Juletræ  Ørum Borgerforening Ørum
1965 December 14 Harald Villumsen Rødding Brugsforening  Generalforsamling Rødding
1965 December 14 Haaning Andersen Julestue  Løvel Husholdningssektion Løvel
1965 December 15 Marius Madsen Kvægets vinterfodring Løvel
1965 December 16 Maria Lund 75 års Fødselsdag Sødal
1965 December 16 Kr. Lassen Kristensen 80 års Fødselsdag Bigum
1965 December 16 Chr. Nørgaard Forsamlingshuset Generalforsamling Sjørring
1965 December 16 K. Kirkemand Forsamlingshuset Generalforsamling Sjørring
1965 December 16 Per Sundtoft Adventsfest i skolen Lindum
1965 December 16 Juletræer i Vammen by Vammen
1965 December 18 Kommuneregnskab Rødding – Løvel – Pederstrup
1965 December 18 Børge Engmarksgaard Præstefamilien flyttet ind Ørum
1965 December 18 Karen Andreasen Julestue Kvorning Husmoderforening Kvorning
1966 Januar 4 Chr. Dalsgaard Christensen Dødsfald Løvel
1966 Januar 4 Menighedsråd Lindum
1966 Januar 4 Olga Tougaard Dødsfald Kistrup
1966 Januar 18 Emil Kjærsgaard Anlæg i Løvel Løvel
1966 Januar 21 Martha Christensen Ørum Husholdningskreds Ørum
1966 Januar 21 Nanna Bech Nr. Vinge Husholdningskreds Nr. Vinge
1966 Januar 22 Jørgen Christensen Stjålet bil fundet Hammershøj
1966 Januar 24 Tal fra Kirkebøger Rødding – Løvel – Pederstrup
1966 Januar 24 P. E. Eriksen Venstrevælgerforening Rødding
1966 Januar 24 B. Aa. Nielsen Erhvervsvejleder på Ørum Skole Ørum
1966 Januar 25 Sognerådsbudget Rødding – Løvel – Pederstrup
1966 Januar 25 Kr. Lassen Kristensen Dødsfald Bigum
1966 Januar 25 Ørum Husmoderforening  Besøg på Landsarkivet Ørum
1966 Januar 25 Hilda Vestergaard Dødsfald Rødding
1966 Januar 25 Annonce om Valglister Ørum – Viskum – Vejrum
1966 Januar 26 Henning Andreasen Præstegårdsforpagtning fornyet Ørum
1966 Januar 26 Sine Andreasen 80 års Fødselsdag Ørum
1966 Januar 26 Aksel Pedersen Svendeprøve som smed Ørum
1966 Januar 26 Menighedrådsbudget Rødding – Løvel – Pederstrup
1966 Januar 27 P. E. Eriksen Møde i venstrevælgerforening Rødding
1966 Januar 27 Snestorm  veje lukket Ørum
1966 Januar 27 Snestorm  Hovedvej 16 spærret Hammershøj
1966 Januar 28 Jens Conrad Jespersen Hammershøj og Omegns Landboforening Hammershøj
1966 Januar 28 Jens Fisker Mollerup – Hulbæk Husmandsforening Mollerup
1966 Januar 28 Ebba Rasmussen Ejendomshandel Ørum
1966 Januar 28 Meiner Kjærsgaard Ejendomshandel Ørum
1966 Januar 28 Marius Madsen Løvelkredsens Venstre Løvel
1966 Februar 1 Niels Pedersen Løvelkredsens Venstre  Liste til Amtsrådsvalg Vammen
1966 Februar 1 Per Sundtoft Løvelkredsens Venstre  Liste til Amtsrådsvalg Lindum
1966 Februar 1 Ingvard Andersen Løvelkredsens Venstre  Liste til Amtsrådsvalg Hammershøj
1966 Februar 3 Johs. Mikkelsen Løvel Varmeværk Løvel
1966 April 6 Petrine Axelsen Dødsfald Lindum
1966 April 6 Kristian Eriksen Dødsfald Ørum
1966 Maj 12 Kommunalbestyrelsesmøde Ørum – Viskum – Vejrum
1966 Maj 12 Stationsbygninger solgt Ørum – Viskum – Vejrum
1966 Maj 12 Konfirmation Tjele
1966 Maj 12 Sognerådsmøde Rødding – Løvel – Pederstrup
1966 Maj 18 Niels Jacobsen Diamantbryllup Løvel
1966 Maj 18 Ane Marie Jacobsen Diamantbryllup Løvel
1966 Maj 18 Konfirmation Løvel
1966 Maj 27 Emil Sørensen Sønderjydsk Forening Ørum
1966 Maj 27 Husmoderforening på udflugt Lindum
1966 Maj 27 Intet salg af Sjørring Forsamlingshus Sjørring
1966 Maj 28 N. P. Munk Tjele Kirkes Historie Tjele
1966 Maj 31 Mette Marie Nielsen Dødsfald Løvel
1966 Juni 1 Johs. Kuhr Nedlæggelse af Pederstrup og Ingstrup Skoler Rødding – Løvel – Pederstrup
1966 Juni 6 Chr. Grud Dødsfald Vejrumbro
1966 Juni 6 Erling Kastbjerg Ingen dispensation for overkørsler Ørum
1966 Juni 6 Jens Christian Brøste Biluheld Foulum
1966 Juni 6 Flemming Brøste Biluheld Foulum
1966 Juni 24 Laust Nørskov Mindeord Løvel
1966 Juli 7 Inger Thygesen Dødsfald Løvel
1966 Juli 8 Niels Bøgh Mortensen Bil brændt Viskum
1966 August 12 Sognerådsmøde Løvel
1966 August 12 Olav Sundstrup Studietur til USA i et år. Vejrumbro
1967 Januar 28 Christian Pedersen Husmandsforeningen  Generalforsamling Ørum
1967 Januar 28 Svejsekursus Hammershøj landboforening Hammershøj
1967 Januar 28 Jens Conrad Jespersen Malkekursus  Landboungdom Hammershøj
1967 Januar 28 Sammenlægning  Mollerup Hulbæk Husmandsf. Mollerup
1967 Marts 3 VOBU Pokalturnering  Fodbold Ørum
1967 April 13 B. Holm Vejrum Kro og dens historie Vejrumbro
1967 April 13 J. P. Thorsen Vejrum Kro og dens historie Vejrumbro
1967 April 13 Ny Skolepavillon Ørum
1967 April 13 Germann Vestergaard Fryseboksen skal ikke nedlægges Foulum
1967 April 13 Nye bibler til tre kirker Ørum – Viskum – Vejrum
1967 Juni 12 Bedrageri Hammershøj
1967 August 8 Sogneråd Løvel
1967 August 8 Sportsfest Vejrumbro
1967 August 8 Idrætsforening Vejrumbro
1967 September 22 Børge Engmarksgaard Høstgudstjeneste Ørum – Viskum – Vejrum
1967 September 22 Dagmar Wøhliche Dødsfald Viskum
1967 September 22 Indsamling Mellemøsten Ørum – Viskum – Vejrum
1967 September 22 Kloakledning Ørum
1967 September 22 60 km igennem byen Hammershøj
1967 September 22 Hammershøj Husmoderforening Hammershøj
1967 September 22 Lauritz Hesselholt Gl. Skanderborg Brandforsikring Kvorning
1967 September 22 Elvin Østergaard 25-års jubilæum ved politiet Kvorning
1967 September 25 Jens Mikkelsen Løvel Mejeri har standset driften Løvel
1967 September 25 Kursus Vammen Husholdningssektion Vammen
1967 September 25 Høstoffer Viskum
1967 September 27 Aage Pedersen Brand på tømrerværksted Vammen
1967 September 27 Jens P. Jensen Dødsfald Thorsager
1967 September 29 Egon Sørensen Hundeudstilling  Præmie Vejrumbro
1967 September 29 Mathilte Gregersen Dødsfald Ørum
1967 September 29 K. Andreasen 25 år som organist Kvorning
1967 September 29 Begrænsning i adgang til vejen Sjørring
1967 Oktober 3 Regulering af Nørremølle-åen Rødding – Løvel – Pederstrup
1967 Oktober 3 Georg U. Dam Svinekontrolforening Hammershøj
1967 Oktober 3 Ejgil Bunk Husmoderforening Ørum
1967 Oktober 3 Karsten Lund Vingevej spærret Ørum
1967 Oktober 3 Anton Thorsager Lynnedslag i telefonkabler Vammen
1967 Oktober 3 Anton Thorsager Fratrådt som centralbestyrer efter 22 år Vammen
1967 Oktober 4 Rudolf Møller KFUM spejdere i Bigum og Lindum skove Rødding
1967 Oktober 5 Vejrumbro i serie IV Vejrumbro
1967 Oktober 5 Jens Madsen Banejorden ved Ørum Station Ørum
1967 Oktober 5 Vagn Jacobsen Udlejning af jord Ørum
1967 Oktober 6 Niels Nikolaj Nielsen Dødsfald Viskum
1967 Oktober 6 Naturpark ved Lindum Skov Lindum
1967 Oktober 6 Peter Overgaard Ildebrand på gård Ørum
1967 Oktober 6 C. C. Christensen Ildebrand på gård Ørum
1967 Oktober 6 Ottine Sørensen 80 års Fødselsdag Kvorning
1967 Oktober 6 Motionsgymnastik Husholdningssektionen Løvel
1967 Oktober 7 Amtskonkurrence i pløjning  Sønderholm Vammen
1967 Oktober 9 DMS Basar Ørum
1967 Oktober 9 Martin Kragh Traktorbrand Sjørring
1967 Oktober 9 Børge Engmarksgaard Høstoffer Vejrumbro
1967 Oktober 9 Niels Nikolaj Nielsen Dødsfald Øby
1967 Oktober 10 Haaning Andersen Missionsbasar Rødding
1967 Oktober 10 Preben Lütchau Lund  Sødal Skov og Savværk  40 års jubilæum Sødal
1967 Oktober 11 Indbrud  Ørum Maskinfabrik Ørum
1967 Oktober 11 Bolette Pedersen Dødsfald Vammen
1967 Oktober 11 Modeopvisning  Forsamlingshuset Rødding
1967 Oktober 12 Erik Larsen Afslag i købesum Ørum
1967 Oktober 12 Eigil Poulsen Afslag i købesum Ørum
1967 Oktober 12 Indbrud Ørum maskinfabrik Ørum
1967 Oktober 12 Ole Kuhr Vinder af pløjekonkurrence Løvel
1967 Oktober 12 Bruun Pedersen 60 års Fødselsdag Kistrup
1967 Oktober 12 Holger Erikstrup Knallertkører mod bil Hvidding
1967 Oktober 12 Peder Nørgaard Centralforeningen kan ikke få penge til at bygge Hammershøj
1967 Oktober 19 Kaj Werner Nielsen Hotelejer dræbt ved bilulykke Ørum
1967 Oktober 19 Peter Gaardsdal Spejderfest Rødding
1967 Oktober 19 Fodbold  Semifinalekamp Vejrumbro
1967 Oktober 27 Kaj Werner Nielsen Voldsom bilulykke Ørum
1967 Oktober 27 Gudrun Andersen Voldsom bilulykke Ørum
1967 Oktober 27 Tove Nielsen Voldsom bilulykke Ørum
1967 Oktober 30 Preben Lütchau Lund Bilulykke Mollerup
1967 Oktober 30 Ejnar Sørensen Dødsfald Hammershøj
1967 Oktober 31 Henry Emil Nielsen Svendeprøve som murer Hammershøj
1967 November 6 Peder Hald Traktor i stedet for heste  Mejerikørsel Ørum
1967 November 6 Vejrumbro vandt over Houlberg i fodbold Vejrumbro
1967 November 7 Sognerådsmøde Rødding – Løvel – Pederstrup
1967 November 7 Vammen Foredragsforening Vammen
1967 November 7 Protest afvist efter fordboldkamp Ørum
1967 November 8 Bente Nør Skolekomedie Ørum
1967 November 8 Hans Peter Christensen Nye borde i Missionshuset Ørum
1967 November 8 Skolekomedie Kvorning
1967 November 8 Henning Petersen Stort overskud til Ungdomshuset Rødding
1967 November 9 Hans Johansen Kvægavlsforeningen Jyden Hammershøj
1967 November 9 Vilhelm Jensen Dødsfald Vejrumbro
1967 November 9 Laurids Schmidt 80 års Fødselsdag Ørum
1967 November 10 Chr. Albrektsen Husbondafløsning Vammen – Lindum – Sjørring
1967 November 10 Aage Nielsen Vammen Ungdoms- og Idrætsforening Vammen
1967 November 10 Vejrumbro i finalen  Fodbold Vejrumbro
1967 November 10 Svend Knudsen Ørum mejeri  Generalforsamling Ørum
1967 November 10 Chr. Lade  Erika Lade Guldbryllup Ørum
1967 November 10 Banejorden ved Ørum Station Ørum
1967 November 10 Gert Larsen Svendeprøve som bogtrykker Hammershøj
1967 November 11 Vejrumbro i finalen  Fodbold Vejrumbro
1967 November 11 Nørgaard Pedersen DMS basar Vejrumbro
1967 November 13 Niels Verner Pedersen 80 års Fødselsdag Løvel
1967 November 13 Børge Engmarksgaard Kirkeuge i Ørum Sogn Ørum
1967 November 13 Kaj Broberg Vejrumbro Idrætsforening Vejrumbro
1967 November 13 Peter Thorgaard To kvier menes stjålet Rødding
1967 November 15 Johs. Christensen Kvægavlsmøde  Jyden Ørum
1967 November 15 Frode Olsen Dødsfald Nr. Vinge
1967 November 17 Svend Knudsen Ørum mejeri  Generalforsamling Ørum
1967 November 17 H. Sørensen KFUM spejdere i Tjele divisionen Kursus førstehjælp Løvel
1967 November 22 Signe Rasmussen Venstres Kvinder Løvel
1967 November 22 Leif Sørensen Biluheld på vej til sølvbryllup Hulbæk
1967 November 23 Anker Andreasen Sønderlyng Kredsforening Ørum
1967 November 23 Dorthea Werner Mindeord Nr. Vinge
1967 November 23 Kaj Broberg Vejrumbro Idrætsforening  Generalforsamling Vejrumbro
1967 November 23 Bolwig Samler skrot til fordel for Englandstur Løvel
1967 December 6 Viggo Ushus Dødsfald Sjørring
1967 December 6 Chr. Jensen Brugsforening  Vejrumbro Vejrumbro
1967 December 7 Georg U. Dam Julestue  Husmoderforening Hammershøj
1967 December 7 Anna Jørgensen Dødsfald Løvel
1967 December 7 Henry Fogh-Jensen Ny Fodboldtræner Foulum
1967 December 7 Svend Aage Skydt Ørum-Vels Vandværk Ørum
1967 December 7 Papirindsamling  FDF Ørum
1967 December 9 Laust Nørskov Artikel om Laust Nørskovs første valg i 1914 Løvel
1967 December 9 Juleudsmykning Hammershøj
1967 December 9 A. Møller Andersen Krans på graven  Hammershøj landboforening Hammershøj
1967 December 9 Johannes Bundgaard Julens Glæde Ørum
1967 December 9 Niels Jørgen Andersen Brugsuddeler i Finderup Sjørring
1967 December 12 Gustav Holmberg Løvel-kredsens Venster Løvel
1967 December 12 Kjeld Kjeldsen Lindum-Bigum Husmandsforening Lindum
1967 December 12 Harald Villumsen Rødding Brugsforening  Generalforsamling Rødding
1967 December 16 Sognerådsmøde Ørum – Viskum – Vejrum
1967 December 16 Fortovsarbejde Vorning – Kvorning – Hammers
1967 December 16 Niels Raabjerg Viskum-Vejrum Husmandsforening Vejrumbro
1967 December 23 Sognerådsmøde Vammen – Lindum – Bigum
1967 December 23 Frode Pedersen Mollerup Husmandsforening  Sammenlægning Mollerup
1967 December 23 Martin Nør Juleafslutning Ørum
1967 December 23 Postekspeditionen i nye lokaler Ørum
1967 December 29 40 husstande uden varme Ørum Varmeværk Ørum
1968 August 22 Mariagerbanen Ørum
1979 Maj 23 Børge Kronborg Sidste Skoledag  – Cykeltur til Tjele  –  udklædt Ørum
1979 Oktober 31 Jensine Andersen 95 års fødselsdag Vammen
2012 Januar 2 Lokalplan Vammen
2012 Januar 2 Tonny Hoberg Petersen Mandatsvig Ørum
2012 Januar 2 Nedrivning af huse Ørum  Kvorning
2012 Januar 2 Preben Nymann Danseskole Ørum
2012 Januar 3 Krybskytter Tjele
2012 Januar 3 Peter Lodberg Foredrag Menighedsråd Tjele
2012 Januar 3 Bordtennis Tjele Efterskole Hammershøj
2012 Januar 4 Protest mod byggegrunde Løvel
2012 Januar 5 Stormskade på kirken Vammen
2012 Januar 5 Nytårskur Borgerforeningen Vejrumbro
2012 Januar 6 Tomas Michael Jensen Vicedirektør Danske Andelskassers Bank Hammershøj
2012 Januar 6 Agnete Holm Helligtrekongersmøde Ørum
2012 Januar 6 Præmiewhist Løvel
2012 Januar 6 Gunnar Villadsen Livskvalitet for ældre Tjele
2012 Januar 6 Christian Jensen 100 års fødselsdag Kvorning
2012 Januar 7 Fællesspisning Løvel
2012 Januar 9 Bogcafé Ørum
2012 Januar 9 Byggegrunde Løvel
2012 Januar 10 Lukning af Kirkehøj Løvel
2012 Januar 10 Maj-Britt Givskov Årsmøde  Aktive kvinder Vammen
2012 Januar 10 Niels Andersen Læserbrev om Socialudvalget Tjele
2012 Januar 11 Ombygning og udvidelse  Fynbohus Vammen
2012 Januar 11 Sødal Happy Singers Rødding
2012 Januar 12 Bent Bro Tørfisken og Undermåleren Vammen
2012 Januar 12 Indbrud  Tre Litauere Sjørring
2012 Januar 13 Indbrud  Tre Litauere Sjørring
2012 Januar 14 Jens Erik Troels Med kineserne i Norge Løvel
2012 Januar 16 Nyt elektronisk Orgel Vammen
2012 Januar 17 Sune Isaksen Løvelbanen  24 timers løb Løvel
2012 Januar 17 Steffen Gregersen Løvelbanen  24 timers løb Løvel
2012 Januar 17 Bjørn Skou Andersen Løvelbanen  24 timers løb Løvel
2012 Januar 18 Per Jensen Vorre Fugle i mose Løvel
2012 Januar 18 Else Hedegaard Temaaften  Kristendom og Etik Ørum
2012 Januar 18 Hash Bigum
2012 Januar 18 Søren Brynjolf Hård banan i Løvel  Dagplejebørn Løvel
2012 Januar 18 Willy Georg Oesen Dødsfald Ørum
2012 Januar 18 Agro Business Park Foulum
2012 Januar 19 Mette Nielsen Ombygning og udvidelse  Fynbohus Vammen
2012 Januar 19 Hans Christian Christensen Ombygning og udvidelse  Fynbohus Vammen
2012 Januar 20 Ole Vorre Æggeindsamling  Retssag  Vejlerne Løvel
2012 Januar 20 Vorning Borger- og Kulturhus Vorning
2012 Januar 20 Lindum Landsbykulturhus  Generalforsamling Lindum
2012 Januar 20 Lindum Idrætsforening  Generalforsamling Lindum
2012 Januar 21 Agro Business Park Foulum
2012 Januar 23 Karl Højgaard Foredrag  Borgerforening Vejrumbro
2012 Januar 24 Niels-Chr. Jönsson Foto  Lav sol over Langsøen Tjele
2012 Januar 24 Alment byggeri Løvel
2012 Januar 24 Knirkerevy Vorning
2012 Januar 25 Lis og Martin Torsdagsmøde Rødding
2012 Januar 25 Højspændingsforbindelse Sønderjylland Tjele
2012 Januar 25 Birthe Raundahl Ikonudstilling Ørum
2012 Januar 25 Asbjørn Hyldgård Hjælpepræst Tjele Nr. Vinge Tjele
2012 Januar 25 Loppemarked FDF Ørum
2012 Januar 25 Bent Bro Tørfisken og Undermåleren Vammen
2012 Januar 25 Mads Hermann Jensen Dødsfald Ørum
2012 Januar 26 Landsbypris Rødding
2012 Januar 27 Mette Christiansen Nyt elektronisk Orgel Vammen
2012 Januar 28 Værestedet Buketten lukker Ørum
2012 Januar 28 Jens Frydendahl Foredrag om Naturskole Rødding
2012 Januar 28 Vejrumbro Boldklub  Generalforsamling Vejrumbro
2012 Januar 28 Kristian Pihl Lorentzen Venstre i Tjele Ørum
2012 Januar 28 Kyndelmesse Hammershøj
2012 Januar 28 Årsmøde  Pensionistforening Løvel
2012 Januar 30 Meningedsråd  Fællesmøde Vorning
2012 Januar 31 Christian Cordt Trafik- og Køreskole Ørum
2012 Januar 31 Ildebrand Bigum
2012 Februar 1 Søren Brynjolf Dagplejen Løvel
2012 Februar 2 Street-art  Tjele Efterskole Hammershøj
2012 Februar 2 Birthe Vinkler Generalforsamling  Vammens Aktive Kvinder Vammen
2012 Februar 2 Vammens Aktive Kvinder  Bowlingtur Vammen
2012 Februar 2 Søren Andersen Soldatervenneaften Ørum
2012 Februar 3 2012  Stort Byggeår Ørum
2012 Februar 3 Kapellet repareret Vammen
2012 Februar 3 Kjeld Haugaard Rasmussen Dødsfald Ørum
2012 Februar 4 Gunnar Villadsen Ældrerådet  Kildehaven Tjele
2012 Februar 4 Buketten  Nedlæggelse Ørum
2012 Februar 4 Kevin Christensen Vorning Borger- og Kulturhus Vorning
2012 Februar 4 Niels Peter Tornbjerg Anderse Læserbrev om Håndbold Ørum
2012 Februar 6 Torben Knudsen Madordning  Langsø friskole Vammen
2012 Februar 6 Jytte Kjærsgaard Lauridsen Busselskab på Møller Andersens Vej Hammershøj
2012 Februar 6 Hærværk på UNO-X Ørum
2012 Februar 4 Katharina og Stig Voetmand Hobbyforretning  Internettet Ørum
2012 Februar 8 Jens Chr. Hansen Kritik af Elektronisk Orgel Vammen
2012 Februar 8 Løvel og Omegns Seniorforening Løvel
2012 Februar 8 Sø skal genskabes Hammershøj
2012 Februar 8 Troels Schaldemose Troelsen Bryllup Ørum
2012 Februar 8 Karin Søvsø Christensen Bryllup Ørum
2012 Februar 9 Ole Vorre Æggeindsamling  Retssag  Vejlerne Løvel
2012 Februar 9 Jens Chr. Hansen Orgelsagen i Vammen Vammen
2012 Februar 9 Peter Lodberg Menighedsråd Foredrag Rødding
2012 Februar 9 Torben Knudsen Langsø Friskole  Madordning Vammen
2012 Februar 10 Jytte Kjærsgaard Lauridsen Busselskab på Møller Andersens Vej Hammershøj
2012 Februar 10 Marvin Steiniche Hartz Fødsel Vejrumbro
2012 Februar 10 Langsø Børnehus  2 år Vammen
2012 Februar 10 John Tinghøj Sundhedstjek  Postbud Tjele
2012 Februar 11 Elly Møller Hansen Lusebekæmelse Ørum
2012 Februar 13 Overskud  Sommerfest Rødding
2012 Februar 13 Martha Hansen Dødsfald Ørum
2012 Februar 13 Årsmøde  FDF Ørum
2012 Februar 13 Asbjørn Hyldgård Vikar for Christian Langballe Tjele
2012 Februar 14 Kevin Christensen Gode råd om brandsikkerhed Vorning
2012 Februar 14 Fastelavnsfest  Tjelecentret Ørum
2012 Februar 14 Niels Peter Tornbjerg Anderse Foråret og Skovduerne er på vej Ørum
2012 Februar 14 Fastrup-tumlerne Vammen
2012 Februar 14 Ildebrand på Østervangsvej Øby
2012 Februar 14 Ulla Horsholt Foredrag om Helligånden Ørum
2012 Februar 15 Eva Kammersgaard Torvecaféen Hammershøj
2012 Februar 16 Jan Hagerup Viborg-liste til Regionsvalget Hammershøj
2012 Februar 16 Fastelavnsfest  Løvelhallen Løvel
2012 Februar 16 Rørlægning af grøft Vorning
2012 Februar 16 Katten af Tønden Rødding
2012 Februar 16 Fastelavnsfest Torvehallen Hammershøj
2012 Februar 17 Kurt Qvist Lukning af Kirkehøj Løvel
2012 Februar 17 Carsten Poulsen Cykelklub Hammershøj
2012 Februar 17 Bodil Nymand Rødding UIF  Generalforsamling Rødding
2012 Februar 17 Sangaften  Tjelecentret Ørum
2012 Februar 17 Erik Kock Foredrag om kristendom og ateisme Vejrumbro
2012 Februar 18 Henning Møller Køreskole i Ørum Ørum
2012 Februar 18 Niels Bay Køreskole i Ørum Ørum
2012 Februar 20 Knud Abrahamsen Lukning af Kirkehøj Løvel
2012 Februar 20 Fastelavnsfest Vammen
2012 Februar 20 Kuvertbanko Vejrumbro
2012 Februar 20 Indbrud Vejrumbro
2012 Februar 20 Flystøj  Træning Ørum
2012 Februar 20 Bordtennis Tjele Efterskole Hammershøj
2012 Februar 21 Svend Haakon Jensen Frysehuse  Lokalhistorisk Arkiv Ørum
2012 Februar 22 Torben Knudsen Fysiklokale  Langsø Friskole Vammen
2012 Februar 22 Karl Højgaard Arken  Foredrag Rødding
2012 Februar 23 Thrysøe Forårsudstilling Vammen
2012 Februar 23 Møde om efterløn og pension Andelskassen Tjele
2012 Februar 23 Jens Chr. Lund Foredrag Løvel
2012 Februar 23 Kunstudstilling  Røddinghus Rødding
2012 Februar 23 Torvecafé  Tjele efterskole Hammershøj
2012 Februar 23 Økologiske Kødprodukter Foulum
2012 Februar 23 Revy Løvel Amatørscene Løvel
2012 Februar 23 Hjertestarter Løvel Hallens Cafeteria Løvel
2012 Februar 24 Jens Chr. Lund Løvel Seniorforening  Foredrag Løvel
2012 Februar 24 Svend Haakon Jensen Generalforsamling Lokalhistorisk forening Ørum
2012 Februar 24 Dilettant  Vanvid i Waders Hammershøj
2012 Februar 24 Arne Elbækgaard Kristensen Dødsfald Rødding
2012 Februar 24 Valg til Skolebestyrelser Ørum  Hammershøj
2012 Februar 24 For lidt jord til for meget gylle Bigum
2012 Februar 25 Jørgen Boller Ørum FDF 75 år  Byggeplaner Ørum
2012 Februar 25 Jens Kristiansen Ørum FDF 75 år  Byggeplaner Ørum
2012 Februar 25 Børge Kronborg Ørum FDF 75 år  Byggeplaner Ørum
2012 Februar 27 Susanne Mechlenborg Røddinghus  Amatør Kunstudstilling Rødding
2012 Februar 27 Indvielse af køkken  Langsø Friskole Vammen
2012 Februar 27 Michael Christoffersen Wellness-koncert  Ørum Kirke Ørum
2012 Februar 27 Indbrud  Kistrupvej Løvel
2012 Februar 28 Kirkerestaurering   Rødding kirke lukket Rødding
2012 Februar 28 Jørgen Christensen Årsmøde KLF Ørum
2012 Februar 28 Awantha Dissanayake Loligo Systems Tjele
2012 Februar 29 Jan Hagerup Viborg-liste til Regionsvalget Hammershøj
2012 Februar 29 Helga Andersen Dødsfald Ørum
2012 Marts 1 Kim Hansen Fængselsdom Batum
2012 Marts 1 Nick Willy Hansen Fængselsdom Batum
2012 Marts 2 Gymnastikdag Rødding
2012 Marts 2 Ole Green Agro Business Park  Webstech Foulum
2012 Marts 3 Philip Jespersen Ørum Skole  Protest Afskaffelse af Lejrskoler Ørum
2012 Marts 3 Oliver Højsgaard Ørum Skole  Protest Afskaffelse af Lejrskoler Ørum
2012 Marts 3 Karsten Sørensen Afgående Vamemester Ørum Varmeværk Ørum
2012 Marts 5 Fastelavn Rødding
2012 Marts 5 Børge Kronborg Sangaften Vejrumbro
2012 Marts 5 Rie Kristensen Dilettantforestilling Vammen
2012 Marts 5 Konfirmandgudstjenste Hammershøj
2012 Marts 5 Fastelavn  Sødal Børnehave Rødding
2012 Marts 5 Åben Kirke Hammershøj
2012 Marts 6 Milia Frank Kammy  Gode kammerater  Pokal Rødding
2012 Marts 6 Kristian Markus Bay Kammy  Gode kammerater  Pokal Rødding
2012 Marts 6 Anina Rubæk Rüegg Kammy  Gode kammerater  Pokal Rødding
2012 Marts 7 Anker Lauritsen Generalforsamling  Forsamlingshuset Rødding
2012 Marts 7 Karl Nielsen Indbrud Købmandsforretning Vorning
2012 Marts 7 Carsten Knudsen Forårskoncert  Ukulele Løvel
2012 Marts 8 Gymnastikopvisning Rødding
2012 Marts 8 Amdi Due Bjønsholm Ulykke på Viskum Savværk Thorsager
2012 Marts 8 Claus Bo Andreasen Uvikling af Nørreådalen Nørreådalen
2012 Marts 9 Søren Busk Vinterfest Forsamlingshuset Løvel
2012 Marts 9 Arken  6 år Rødding
2012 Marts 9 Pensionistforening  Bus Tjele
2012 Marts 9 Hanne Eg Jørgensen Ny Børnehave i stedet for Søgården Ørum
2012 Marts 10 Behandlingscenter Tjele Nr. Vinge
2012 Marts 10 Peter Nyeng Kristensen Skoleleder rejser Vejrumbro
2012 Marts 12 Nye EL-master Tjele
2012 Marts 12 Gymnastikopvisning  Tjelecentret Ørum
2012 Marts 12 Tom Graves Madsen Årsmøde Vandværket Ørum
2012 Marts 12 Gymnestikopvisning  Hammershøjhallen Hammershøj
2012 Marts 12 Markedsdag  Forsamlingshuset Hvidding
2012 Marts 13 IT kursus for ældre Rødding
2012 Marts 13 Harald Kjærgaard Dødsfald Hammershøj
2012 Marts 13 Egon Kallsterup Sørensen Dødsfald Vejrumbro
2012 Marts 13 Madordning  Sødal Børnehus Rødding
2012 Marts 14 Søren Gytz Olesen Behov for ny børnehave i Ørum Ørum
2012 Marts 14 Kjeld Gregersen Generalforsamling i Socialdemokratiet Tjele
2012 Marts 14 Niels Peter Tornbjerg Anderse Da jeg sad i “Saxen” Ørum
2012 Marts 15 Per Jensen Vorre Retssag om ænder og grønne alger Løvel
2012 Marts 15 Dilettanter i Vammen Vammen
2012 Marts 15 Forsamlingshus Rengøring Vammen
2012 Marts 16 Byudvikling Rødding
2012 Marts 16 Byudvikling Løvel
2012 Marts 16 Poul Michael Brixen Kvorning Borgerforening  Generalforsamling Kvorning
2012 Marts 16 Befolkningstal eksploderet Løvel
2012 Marts 16 Hovedrengøring i Vammen Vammen
2012 Marts 17 Per Jensen Vorre Bødebedsættelse Løvel
2012 Marts 17 Sangaften  Tjelecentret Ørum
2012 Marts 17 Margit Givskov Fællesspisning  Forsamlingshuset Vammen
2012 Marts 17 Birgitte Jensen Andreasen Dødsfald Kvorning
2012 Marts 17 Fødevarepris  Agro Business Park Foulum
2012 Marts 17 Leg og Udeliv  Langsø Friskole Vammen
2012 Marts 19 Birgitte Jensen Andreasen Dødsfald Kvorning
2012 Marts 19 Byfornyelsen fortsætter Vammen
2012 Marts 19 Bent Clausen Læserbrev om Lykkepiller  Ældresagen Tjele
2012 Marts 19 Annette Amdi Saabye Pederse Familiesvømning Rødding
2012 Marts 20 Knud Erik Bødker Nørreåhuset  Kulturhus Vejrumbro
2012 Marts 21 Fødevarepris  Agro Business Park Foulum
2012 Marts 21 Knud Christensen Generalforsamling Kvorning
2012 Marts 21 Langsø Friskole  Arbejdsdag Vammen
2012 Marts 21 Inspirationsaften Vammen Kro Vammen
2012 Marts 22 Per Jensen Vorre Månedlige bøder Løvel
2012 Marts 22 Fugletur for begyndere Velds
2012 Marts 22 Søren Busk Fællesspisning Løvel
2012 Marts 22 Gunnar Villadsen Ældresagen  Tjelecentret Ørum
2012 Marts 23 Herluf Pedersen Kirkesanger med mange talenter Ørum
2012 Marts 24 Seniormesse Ældresagen Ørum
2012 Marts 26 Jørgen Boller FDF Ørum  75 år Ørum
2012 Marts 26 Frits Eriksen FDF Ørum  75 år Ørum
2012 Marts 26 Børge Kronborg FDF Ørum  75 år Ørum
2012 Marts 26 Morten C. Angaard Læserbrev og Mordsag i Dollerup Rødding
2012 Marts 26 Anders Hjorth Nielsen Sødal Happy Singers Rødding
2012 Marts 26 Knud Erik Mark Borgerforeningen Vejrumbro
2012 Marts 26 Birthe Harritz OK Benzin  Indsamling til Kræftens bekæmpelse Ørum
2012 Marts 26 Vita Skytte Andersen Indsamling til Kræftens bekæmpelse Tjele
2012 Marts 27 Evald Thorsgaard Veteranpløjning Løvel
2012 Marts 27 Litha K. Thomsen Zumba træning Løvel
2012 Marts 27 Blæseorkestret POST Kirkekoncert Hammershøj
2012 Marts 27 Margit Givskov Aktive kvinder på tøjtur Vammen
2012 Marts 28 Anders Peter Adamsen Bioolie  Aarhus Universitet Foulum
2012 Marts 28 Maja Tegtmejer Korsang til gudstjenester Vorning
2012 Marts 28 Verner Poulsen KLF  generalforsamling Ørum
2012 Marts 28 Kim Meldgaard Vammen-revyen  Gode indslag Vammen
2012 Marts 29 Birger Saugmann Sensitive børn i fokus Rødding
2012 Marts 30 Frans Bak Andelskassen  Møde om Solenergi Rødding
2012 Marts 30 Tjele Vest Sport Løvel
2012 Marts 30 Påskebal  Trojkas Venner Hammershøj
2012 Marts 30 Cykelklub Hammershøj
2012 Marts 31 Inge-Marie Riger-Kusk SFO Ørum
2012 Marts 31 Malene Mathiasen SFO Ørum
2012 April 2 Veteranpløjning Løvel
2012 April 3 Henrik Hansen Skolebestyrelsesvalg Rødding Løvel Rødding
2012 April 3 Oldboys Fodbold Rødding
2012 April 3 Rødding Kultur- og Forsamlingshus Rødding
2012 April 3 Eva Lauritsen Årsmøde Brugsforeningen Rødding
2012 April 3 Morten C. Angaard Læserbrev om Aisterntifac Rødding
2012 April 4 Steen Gade Grønne gasser Aarhus Universitet Foulum
2012 April 7 Birthe Harritz Læserbrev om kørekort til 17-årige Ørum
2012 April 7 Tjele Vest Sport Løvel
2012 April 10 Bent Klausen Læserbrev om Offentlig servive Vorning
2012 April 10 Menneskesmugling Rødding
2012 April 11 Ole Green Webstech nomineret til pris Foulum
2012 April 11 Morten C. Angaard Læserbrev om “Verdens duksedrenge” Rødding
2012 April 12 Dilettant  Tjelecentret Ørum
2012 April 12 Fitness træning Ørum
2012 April 12 Jesper Theilgaard  Metereolog fortæller om vejrfænomener Hammershøj
2012 April 13 Per Møller Jensen Langsø Hallen Økonomi Vammen
2012 April 13 Jørgen Dalager Lokalhistorisk aften  Røddinghus Rødding
2012 April 13 Arne Skomager Lokalhistorisk aften  Røddinghus Rødding
2012 April 14 Bjarke Poulsen Skolebstyrelsen Sødalskolen Rødding
2012 April 14 Lars Thousig Jensen Irakisk flygtning løsladt Rødding
2012 April 14 Hanna Jacobsen Bryllup Sødal
2012 April 14 Poul Erik Laustsen Bryllup Bigum
2012 April 14 Johannes Vesterby Udvikling Forskningscenter Foulum Foulum
2012 April 16 Udvidelse af landbrug  Baunehøjgaard Løvel
2012 April 16 Kurt Ørum Ørum Børn Dai Ki Haku Ørum
2012 April 17 Fabio Cujino Nyt spil til Mobiltelefon Foulum
2012 April 18 Nancy Knudsen Langsø Hallen Økonomi Vammen
2012 April 18 Sølvmedaljer til LRV-Skals  Håndbold Løvel
2012 April 18 Niels Andersen Læserbrev om psykiatri Vorning
2012 April 19 Energimesse  Andelskassen Hammershøj
2012 April 19 Gitte Livoni Pehrson Tjele Efterskole  Kunstnerspirer Udstilling Hammershøj
2012 April 19 Johannes Vesterby Indvielse af cykelsti Rødding
2012 April 19 Johannes Vesterby Indvielse af cykelsti Vammen
2012 April 19 Fodboldstart Rødding
2012 April 19 Aktive kvinder på tøjtur Vammen
2012 April 19 Køerne danser  Ny Lundgård Hammershøj
2012 April 19 Birthe Harritz Hjertestartere på plejecentre Ørum
2012 April 20 Birgitte Jørgensen Kvorning Møbel- og tæppehus Kvorning
2012 April 20 Niels Lauge Nielsen Kvorning Møbel- og tæppehus Kvorning
2012 April 21 Frans Bak Solcellemøde Rødding
2012 April 21 Poul Martin Christensen FDF Vejrumbro har været på lejr Vejrumbro
2012 April 21 Pavlina Saheli Quindeaften Løvel
2012 April 21 Johannes Vesterby Affaldsindsamling Rødding
2012 April 21 Irma marie Jokumsen Dødsfald Rødding
2012 April 21 Ole Green Webstech vandt pris Foulum
2012 April 21 Tove Nielsen Handicapridning Lindum
2012 April 23 Johannes Vesterby Cykelsti åbnet Rødding
2012 April 23 Johannes Vesterby Cykelsti åbnet Vammen
2012 April 24 Rolf Bücking Duathlon Løvel
2012 April 25 Ole Vorre Fjerkræopdrætter i fængsel Løvel
2012 April 25 Birthe Houbak Fitness Stor interesse Ørum
2012 April 26 Ole Kristensen Cykelklatring  SFO Ørum
2012 April 27 Friluftsliv Løvel
2012 April 27 SFO  Affaldsindsamling Ørum
2012 April 28 Tjele Quiltere  Tjele Efterskole Hammershøj
2012 Maj 1 Vejrum-Viskum Friskole  Elevtal stiger Vejrumbro
2012 Maj 1 Torben Knudsen Flot regnskab Langsø Friskole Vammen
2012 Maj 1 Lokalhistorisk Forening  Udflugt Tjele
2012 Maj 1 Claus Gustafsson Fredsvalg  Skolebestyrelse Ørum
2012 Maj 1 70 års Jubilæum  Hammershøj Smedeværlsted Hammershøj
2012 Maj 2 Tjele Å  Ulovlig opgravning Tjele
2012 Maj 3 Fodslaw på tur i Ø bakker Ø
2012 Maj 3 Vibeke Zimmermann Ny Brugsuddeler Rødding
2012 Maj 3 Stifindernes program for 2012 Ørum
2012 Maj 5 Birthe Ladefoged Blomsterbinder laver snaps Over Viskum
2012 Maj 7 Esben Sønderby Svineri ved Norupvej 35 Vammen
2012 Maj 7 Forslag til Andelskassepris Hammershøj
2012 Maj 7 Motorcykeltræf Vammen
2012 Maj 7 Byfornyelse i Vammen Vammen
2012 Maj 8 Tjele Å  Ulovlig opgravning Frivillig aftale Tjele
2012 Maj 8 Ella Fransine Nedertorp Fødsel Løvel
2012 Maj 8 Udflugt til Lille Vildmose Løvel
2012 Maj 9 Rolf Bücking Duathlon Løvel
2012 Maj 9 Soppemarch  og Soppeløb Hammershøj
2012 Maj 9 Dagplejedag  Indianerne kommer Løvel
2012 Maj 10 Andelskassens Hæveautomat sprængt Rødding
2012 Maj 11 Villy Mougaard Forårsfest på Blomstergården Rødding
2012 Maj 11 50 svin kvalt af røg Vammen
2012 Maj 11 Claus Bech Myhre Ny leder af friskolen i Vejrum Vejrumbro
2012 Maj 12 Tina Pedersen Cordt Bryllup Ørum
2012 Maj 12 Christian Pedersen Cordt Bryllup Ørum
2012 Maj 12 Bil til bankkup stjålet i Hammershøj Hammershøj
2012 Maj 14 Åbent Hus  Langsø Friskole Vammen
2012 Maj 14 Rolf Bücking 200 til Duathlon Løvel
2012 Maj 15 Ole Kristensen Trial-drenge underholdt til Giro d’Italia Vejrumbro
2012 Maj 15 Birthe Harritz Læserbrev om Kræftens Bekæmpelse Ørum
2012 Maj 15 Malthe Koch Nielsen Fødsel Ørum
2012 Maj 15 Peter Brostrøm Kongeørn drøæbt af gift Tjele
2012 Maj 16 Anna Jeppesen 100-års Fødselsdag Vammen
2012 Maj 16 Ole Green Webstech videre i Væxtfaktor-finale Foulum
2012 Maj 16 Sansemotorisk bane indvies Løvel
2012 Maj 16 Jens Frydendal Læserbrev om Skæve Helligdage Batum
2012 Maj 18 Oscar Bjerring-Meldgaard Fødsel Tjele
2012 Maj 18 Dagplejedag i Vammen Vammen
2012 Maj 18 FDF  Generalforsamling Ørum
2012 Maj 18 Leif Nielsen Agro Business Park Foulum
2012 Maj 19 Fodboldstart Rødding
2012 Maj 19 Ole Green Intelligent fugleskræmsel Foulum
2012 Maj 19 Bilejer må aflevere nøgler Mollerup
2012 Maj 19 Finn Kjærgaard Tjle Å Sag om oprensning Tjele
2012 Maj 21 Johannes Vesterby Friluftsliv i slugten Løvel
2012 Maj 22 Torben Gregersen Soppefestuge Hammershøj
2012 Maj 22 Brian Lorenzen Krybskytte ved Bjerringholmvej Rødding
2012 Maj 22 Rumænske kobbertyve Foulum
2012 Maj 23 24 timers motorløb på Løvelbanen Løvel
2012 Maj 24 John Gregersen Dødsfald Vejrumbro
2012 Maj 25 Elly Thougaard 70-års fødselsdag Foulum
2012 Maj 29 Johannes Jensen Dødsfald Vammen
2012 Maj 29 Elisabeth Christensen Dødsfald Ørum
2012 Maj 29 Hanne og Per Larsen Temaaften om Sydamerika Rødding
2012 Maj 29 Brand  Køleskab Vejrumbro
2012 Maj 29 Birthe Harritz Læserbrev om Hudkræft Ørum
2012 Maj 29 Jesper Bengtsen Ny soppekonge Hammershøj
2012 Maj 30 Jan Johannesen Sti opgivet  Byfornyelse Vammen
2012 Maj 30 Jehan Ettema Højteknologisk kuponordning Foulum
2012 Maj 31 Lisbeth Haaning Andersen Indvielse efer ombygning  Fynbohus Vammen
2012 Juni 1 Løvefest Løvel
2012 Juni 1 Vibeke Zimmermann Brugsuddeler Rødding
2012 Juni 1 Stifindertur Ørum
2012 Juni 1 Agro Business Park Foulum
2012 Juni 2 Idrætsforening Løvel
2012 Juni 2 Søren Pape Poulsen Grundlovsfest Rødding
2012 Juni 4 Karsten Sørensen Varmeværk Ørum
2012 Juni 4 Syncrowd Foulum
2012 Juni 4 Løvefest Løvel
2012 Juni 6 Gunnar Villadsen 85 års Fødselsdag Ørum
2012 Juni 6 Løvelbanen Løvel
2012 Juni 6 Marie Kirstine Kristensen Dødsfald Rødding
2012 Juni 6 Gunnar Villadsen Demenstest Ørum
2012 Juni 7 Agro Business Park Foulum
2012 Juni 7 Elisabeth Adolphsen Mindeord Ørum
2012 Juni 7 Ole Marstrand Mechlenborg Maler  Musiker Vorning
2012 Juni 7 Per Nielsen Animal Care Aps Foulum
2012 Juni 8 Frimesse Ørum
2012 Juni 8 Boligselskab Ørum
2012 Juni 8 Forskningscenter Foulum
2012 Juni 9 Vibeke Zimmermann Brugsuddeler Rødding
2012 Juni 9 orgelindvielse Vammen
2012 Juni 11 Birthe Harritz Læserbrev om Pædagoger Ørum
2012 Juni 11 Sommerfest Lindum
2012 Juni 11 haveudstilling Rødding
2012 Juni 12 Willy Mougaard Blomstergården Rødding
2012 Juni 13 Ole Green Agro Business park Foulum
2012 Juni 15 Minkfarm Hvidding
2012 Juni 15 Kræmmermarked  Kaninudstilling Ørum
2012 Juni 15 Bjarne Christensen Dødsfald Vammen
2012 Juni 15 FDF Ørum
2012 Juni 15 Tina Mortensen Vielse Vejrumbro
2012 Juni 16 Andelskassen Ørum
2012 Juni 16 Forskningscenter Foulum
2012 Juni 16 Lykke Sterring Fødsel Løvel
2012 Juni 18 Solcelleanlæg Rødding
2012 Juni 19 Niels Peter Tornbjerg Anderse Rosenhave Ørum
2012 Juni 19 Thorkild Andersen OK Benzin Ørum
2012 Juni 20 Langsø Friskole Vammen
2012 Juni 20 Anne Mette Bust Dødsfald Rødding
2012 Juni 20 Jesper Hornstrup Sankt Hans aften Bigum
2012 Juni 20 Lukning af Kirkehøj Løvel
2012 Juni 21 Ole Green Webstech Foulum
2012 Juni 21 Jørgen Fogh Rasmussen Ølbrygger Hvidding
2012 Juni 21 Sankt Hans Vejrumbro
2012 Juni 21 Henning Pedersen Sankt Hans Rødding
2012 Juni 22 Ole Green Webstech Foulum
2012 Juni 23 Johannes Vesterby Sankt Hans Løvel
2012 Juni 23 Ellengaard  Jordbær Hammershøj
2012 Juni 25 Lukning af vej Løvel
2012 Juni 26 DLG bygger lager Tjele
2012 Juni 27 Kvæglandbrug Rødding
2012 Juni 27 Mary Jensen Dødsfald Ørum
2012 Juni 27 Sankt Hans Aften Vammen
2012 Juni 27 Friskolen Vejrumbro
2012 Juni 28 Eskild Keller Antenneforening Ørum
2012 Juni 29 Orgel Vammen
2012 Juni 29 Jan Vodstrup Åben have Ørum
2012 Juli 2 Mette Christensen Orgelindvielse Vammen
2012 Juli 4 Martin Leo Almtoft Iversen Dødsfald Rødding
2012 Juli 4 Sommerfest i Børnehuset Hammersjøj
2012 Juli 5 Cykelløb Tjele Langsø  Molfoørfest Ørum
2012 Juli 5 Jan Lundshøj Molfoørfest Planer  Ridefoged Ørum
2012 Juli 5 Inge og Søren Thorup Jensen Orgel Vammen
2012 Juli 5 Mand bagbundet Løvel
2012 Juli 6 Jørgen Lanng Internetforbindelse Hammershøj
2012 Juli 7 Tommy Jørgensen Bordtennislejr Hammershøj
2012 Juli 9 Højspændingskabler Jordvarme Tjele
2012 Juli 9 Michael Falch Behandlingscenter Nr. Vinge Tjele
2012 Juli 10 Sødal Børnehus Rødding
2012 Juli 11 Søren Aksel Rishøj Christense Dødsfald Rødding
2012 Juli 12 Niels Peter Jacobsen Hjemmeside Rødding
2012 Juli 12 Ann Pedersen Tarzandrenge Pippipiger Rødding
2012 Juli 12 Sommerfest Rødding
2012 Juli 13 Rødding Kirke Renovering Rødding
2012 Juli 14 Anton Skovgaard Pensionistgården Birkely Vammen
2012 Juli 16 Rasmus og Jacob Haugaard Landsskue Mønstring Rødding
2012 Juli 16 Landslejr Spejdere Hammershøj Vammen
2012 Juli 16 Claus Bech Myhre Gorm Oles Skoleafslutning Friskolen Vejrumbro
2012 Juli 16 Anette Haugaard Johansen Bryllup Løvel
2012 Juli 16 Søren Cramer Bryllup Løvel
2012 Juli 16 Aase og Henning Frederiksen Krondiamantbryllup Hammershøj
2012 Juli 17 Aase og Henning Frederiksen Krondiamantbryllup Hammershøj
2012 Juli 18 Anne-Mette Bak Sødalskolen Løvel
2012 Juli 18 Camilla Olesen Sødalskolen Løvel
2012 Juli 19 Karen og Bjarne Rasmussen 40 år  Folkebladet Rødding
2012 Juli 19 Sara Overgaard Elmbæk Fødsel Vammen
2012 Juli 20 Sanitetssoldater Forsøgscenter Foulum
2012 Juli 23 Eva Ladefoged Gudstjeneste Kirketomten Hvidding
2012 Juli 24 Else Rasmussen Naturpleje  Fåreholderlaug Rødding
2012 Juli 25 Christian Børsting Byfornyelse Ørum
2012 Juli 28 Spejdere Hammershøj
2012 Juli 31 Jan Meincke Behandlingscenter Nr. Vinge Tjele
2012 August 1 Klemming Fyllgraf Løvelbro Bistro  Fødselsdag 70 år Løvel
2012 August 1 Irene Dahl Bibelcamping Vammen
2012 August 2 Allan Jensen Mindeord Løvel
2012 August 3 Viggo Knudsen Dødsfald Ørum
2012 August 3 Sports- og sommerfest Vejrumbro
2012 August 4 Molfoørfest Ørum
2012 August 6 Høstdag Kvorning
2012 August 7 Steffen Andreasen Dødsfald Vammen
2012 August 7 Kim Meldgaard Birgit Revy Vammen
2012 August 7 Birgit Pluszek Revy Vammen
2012 August 8 Første Skoledag Langsø Friskole Vammen
2012 August 8 Sports- og Byfest Vammen
2012 August 9 Christian Bach Fodboldtræner Løvel
2012 August 9 Per Jensen Vorre Tvangsauktion Løvel
2012 August 10 Thijs Nijhuis Gadeløb Vammen
2012 August 10 Ditte Skipper Jensen Fødsel Vammen
2012 August 11 Claus Bech Myhre Friskolen Vejrumbro
2012 August 13 Molfoørfest Ørum
2012 August 14 Byfornyelse  Tunnel Ørum
2012 August 14 Aarhus Universitet  Jordbrugsvidenskab Foulum
2012 August 15 Mary Hoff Andersen 100 års fødselsdag Lindum
2012 August 15 Jesper Kjemtrup Jakobsen Bryllup Hammershøj
2012 August 15 Krete Kanne Bryllup Hammershøj
2012 August 15 Poul Erik Nørskov Nielsen Dødsfald Ørum
2012 August 15 Veteranknallertklubben Aktiv Vejrumbro
2012 August 15 Per Aastradsen Højvangen  Brunch Ørum
2012 August 16 Per Aastradsen Højvangen  Brunch Ørum
2012 August 16 Minkfarm Hvidding
2012 August 17 Offentlig hjælp Vammen
2012 August 18 Sommerfest Rødding
2012 August 18 Soppefest Hammershøj
2012 August 18 Erling Nørgaard Dødsfald Vammen  Rødding
2012 August 20 Ellen Johannesen Dødsfald Vammen
2012 August 20 Gunnar Villadsen Klosterhaven Viborg Viborg
2012 August 21 Finn Kjærgaard Tjele Å Tjele
2012 August 22 Søløb  Rødding Sø Rødding
2012 August 22 Minkfarm Hvidding
2012 August 29 Ditlev Lausten Hansen Fødsel Rødding
2012 August 29 Fællesspisning Rødding
2012 August 29 Ungdomsklub Ørum
2012 August 30 Daniel Kirk Horsbøll Andersen Designertalent Ørum
2012 August 30 Jakob Bitsch Jensen Danmission Tanzania Tjele
2012 August 30 Forsamlingshus renovering Løvel
2012 August 31 Høstmarked Hammershøj
2012 August 31 Kirkestof Rødding
2012 September 1 Menighedsrådsvalg Vejrumbro
2012 September 1 Arkæologi Foulum
2012 September 1 Randers Storcenter Vorning
2012 September 1 Jutta Jensen Dødsfald Løvel
2012 September 1 Menighedsrådsvalg Bigum
2012 September 3 Gymnastik Ørum
2012 September 3 EDB  Borgerforening Vejrumbro
2012 September 3 Fodbold Tjele vest
2012 September 4 Ungdomsklub Ørum
2012 September 4 Gunnar Villadsen Ældrerådet Ørum
2012 September 4 Menighedsrådsvalg Tjele Kommune
2012 September 5 SFO Ørum
2012 September 5 Gymnastik Ørum
2012 September 6 Vindmøller Vammen
2012 September 6 Forskning Foulum
2012 September 7 Højvangen Ørum
2012 September 7 Loppemarked Vammen
2012 September 8 SFO Ørum
2012 September 8 Peder Nørris Nielsen Dødsfald Nr. Vinge
2012 September 8 Høstgudstjeneste Rødding
2012 September 9 Christian Vester Dødsfald Ørum
2012 September 10 Ida Kramer Knudsen Dødsfald Ørum
2012 September 10 Post Tjele Kommune
2012 September 10 Hjertestarter Løvel
2012 September 11 Forsamlingshus Kvorning
2012 September 11 Høndruphus Lindum
2012 September 12 Efterskolen Hammershøj
2012 September 12 Ellen Molin Udstilling Hammershøj
2012 September 12 Ida Kramer Knudsen Mindeord Ørum
2012 September 12 Ulovlige Våben Vammen
2012 September 13 Landbrugets Seniorklub Foulum
2012 September 13 Refleksveste Rødding
2012 September 13 Niels Mark Jacobsen Frankrig Rødding
2012 September 14 Blomstergården Batum
2012 September 14 Folkedans Rødding
2012 September 14 Stifinderne Ørum
2012 September 14 Forskningscenter Foulum  Økohal Foulum
2012 September 14 Åbent Landbrug Foulum
2012 September 15 Kirkerestaurering Rødding
2012 September 15 Forskningscenter Foulum Foulum
2012 September 17 Åbent Landbrug Foulum
2012 September 18 Jørgen Dalager Lokalhistorisk Forening Rødding
2012 September 18 Hæøstgudstjeneste Rødding
2012 September 19 Storke Vejrumbro
2012 September 19 Christian Vester Dødsfald Ørum
2012 September 19 Landsbyforening Hvidding
2012 September 19 Andelskassen Læserbrev Vammen
2012 September 19 Fodgængertunnel Ørum
2012 September 19 Idrætsforening Foulum
2012 September 19 Per Vorre Trafikuheld Løvel
2012 September 19 Borgerforening Vejrumbro
2012 September 24 Christian Lydolff Breede Dødsfald Løvel
2012 September 24 Arbejdsulykke Savværk Viskum
2012 September 24 Trafikuheld Hammershøj
2012 September 24 Tyveri Vejrumbro
2012 September 24 Børnehave Hammershøj
2012 September 24 Børnehave Ørum
2012 September 25 Indbrud Vejrumbro
2012 September 25 Biltyveri Lindum
2012 September 25 Tyveri Løvel
2012 September 26 Gravsten Nr. Vinge  Tjele
2012 September 26 Tyveri Hammershøj
2012 September 27 Højvangen Ørum
2012 September 27 Karsten Nissen Visitats Vorning
2012 September 27 Arkæologi Tjele
2012 September 28 Arkæologi Rødding
2012 September 29 Thrysøe Design Vammen
2012 September 29 Arkæologi Løvelbro
2012 Oktober 1 Pensionistforening Sjørring .- Lindum – Bigum
2012 Oktober 1 Forsamlingshus Løvfaldsfest Mollerup
2012 Oktober 1 Kirkens Korshær  Modeopvisning Ørum
2012 Oktober 1 Agro Business Park  Kina Foulum
2012 Oktober 1 Fodboldgolfbane Foulum
2012 Oktober 1 Mads Christensen Musikskole  Slagtøj Ørum
2012 Oktober 2 Børnehaven Søgården Ørum
2012 Oktober 3 Løvel og Omegns Pensionistforening Løvel
2012 Oktober 3 Langsø Friskole Høstmarked Vammen
2012 Oktober 4 Tunnel Ørum
2012 Oktober 4 Idrætsforening Rødding
2012 Oktober 4 Arkæologi Tjele
2012 Oktober 5 Pensionistforening Hammershøj
2012 Oktober 5 Hilda og Kjeld Heick Højvangen Ørum
2012 Oktober 6 Elly Laursen Dødsfald Ørum
2012 Oktober 6 Sødalskolen Rødding  Løvel
2012 Oktober 6 Tunnel Ørum
2012 Oktober 8 Logilo Systems Foulum
2012 Oktober 9 Linedance Løvel
2012 Oktober 9 Mette Berg Voice Løvel
2012 Oktober 9 Landsbyliv Hvidding
2012 Oktober 10 Poul Erik Olesen Dødsfald Løvel
2012 Oktober 10 Børnehave Ørum
2012 Oktober 10 Høstmarked Vammen
2012 Oktober 11 Lilly Svendsen Dødsfald Vorning
2012 Oktober 11 Maleriudstilling Hammershøj
2012 Oktober 11 Skoleprojekt Sødalskolen Rødding
2012 Oktober 12 Caroline Tang  Clara Tang Fødsel Batum
2012 Oktober 12 Motionsløb  Tunnelløb Ørum
2012 Oktober 15 Mette Berg Olesen Sangerinde Voice Løvel
2012 Oktober 16 Friskolen Vejrumbro
2012 Oktober 16 Indsamling til tunnelen Ørum
2012 Oktober 17 Folkedans Rødding
2012 Oktober 17 Beruset knallertkører Løvel
2012 Oktober 17 Bodil Sørensen Torsdagsmøde Rødding
2012 Oktober 17 Landsbykulturhus Lindum
2012 Oktober 17 Rikke Brorson Jagtaften Rødding
2012 Oktober 17 Animal Care ApS Foulum
2012 Oktober 17 Jørgen E. Olesen Vejrprofeti Foulum
2012 Oktober 18 Martha Christensen Dødsfald Ørum  Vorning
2012 Oktober 18 Husmoderforening Ørum
2012 Oktober 18 Anders Overgaard Andersen Vinavl  Chateau Ø Øby
2012 Oktober 19 Gymnastik Løvel
2012 Oktober 19 Camilla Olesen Fællesspisning Løvel
2012 Oktober 19 Trine Harritz Larsen Efterårsbilleder Rødding
2012 Oktober 20 Elly Laursen Tak for deltagelse Ørum
2012 Oktober 20 Hviderussisk dansetrup Løvel
2012 Oktober 20 Arne Andersen Ny Brugs Ørum
2012 Oktober 22 Sangaften Ørum
2012 Oktober 22 Hviderussisk dansetrup Løvel
2012 Oktober 23 Food Network Agro Business Park Foulum
2012 Oktober 23 Jernaldergravplads Rødding
2012 Oktober 24 Dagny Pedersen Dødsfald Vammen
2012 Oktober 24 Bedrageri  Høndruphus Lindum
2012 Oktober 24 Menighedsrådsvalg Ørum Viskum Vejrum
2012 Oktober 24 Cykelsti fra Viborg til Foulum Foulum
2012 Oktober 24 Linedance Løvel
2012 Oktober 25 Bodil Sørensen Musiklask eftermiddag Rødding
2012 Oktober 25 Gymnastik Rødding
2012 Oktober 25 Helle Erdmann Frantzen Babettes Gæstebud Kvorning
2012 Oktober 25 Agro Business Park Foulum
2012 Oktober 25 Lissy Thorsager Løvelbro Bistro Løvel
2012 Oktober 26 Familie på farten Vejrumbro
2012 Oktober 26 Ildebrand Hammershøj
2012 Oktober 26 Andespil Rødding
2012 Oktober 26 Tunnel Ørum
2012 Oktober 26 Kirsten Antonsen Andelskassen Hammershøj
2012 Oktober 26 Ildebrand Tjele Efterskole Hammershøj
2012 Oktober 27 Kongskilde Industries Foulum
2012 Oktober 27 Mette Berg Olesen Sangdysten Voice Løvel
2012 Oktober 29 Narko Hammershøj
2012 Oktober 29 Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening Ørum
2012 Oktober 29 Inspirationsdag Foulum
2012 Oktober 30 Sønderupgaard Rødding
2012 Oktober 31 Kaj Laursen Dødsfald Ørum
2012 Oktober 31 Antennemast Lindum
2012 November 1 Menighedsrådsvalg Rødding Løvel Pederstrup
2012 November 2 Kaj Laursen Dødsfald Ørum
2012 November 2 Narkotika Hammershøj
2012 November 3 Dagpleje Løvel Rødding
2012 November 3 Dagany Pedersen Dødsfald Vammen
2012 November 3 Johannes Steensgaard Foredrag Løvel
2012 November 3 Svinecentral Rødding
2012 November 5 Dagmar Bruun Dødsfald Ørum
2012 November 5 Henning Vad Det syngende postbud Hammershøj
2012 November 5 Koncert Bigum
2012 November 5 Antennemast Lindum
2012 November 6 Tina Skau Idrætsforening Vammen
2012 November 6 Bofil Nymand Idrætsforening Rødding
2012 November 7 Dagpleje Løvel  Rødding
2012 November 8 Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv Ørum
2012 November 8 Fjernvarme Ørum
2012 November 8 Julekoncert Løvel
2012 November 8 Forskningscenter Foulum Foulum
2012 November 9 Besøg fra Kenya Ørum
2012 November 9 Fodgængertunnel Ørum
2012 November 10 Peder Winther Møller Dødsfald Løvel
2012 November 10 Kaj Laursen Dødsfald Ørum
2012 November 10 Aage Svendsen Dødsfald Ørum
2012 November 10 Badminton Ørum
2012 November 10 Lisbeth Smedegaard Anderse Salmeskriver fortæller Rødding
2012 November 10 Forskningscenter Foulum Foulum
2012 November 12 Torvecafé Hammershøj
2012 November 12 Rigmor Gade Foredrag om Carl Nielsen Vammen
2012 November 12 Erik Johansen Foredrag om Marie Grubbe  Sangaften Ørum
2012 November 12 Ane Marie Nielsen Dødsfald Ørum
2012 November 12 Mette Berg Olesen Voice  Sangdyst Løvel
2012 November 12 Idrætsforening Rødding
2012 November 13 Ane Marie Mæng Nielsen Dødsfald Ørum
2012 November 13 Palle Højbjerg Jensen Dødsfald Løvel
2012 November 13 Besøg fra Kenya Ørum
2012 November 13 Mette Berg Olesen Sangerinde Løvel
2012 November 14 Julestue  FDF Ørum
2012 November 15 Sødal Happy Singers  Koncert Løvel
2012 November 15 Aksel Thomsen Tjele Ejendomscenter Ørum
2012 November 15 Badmintonstævne Ørum
2012 November 15 Årsfest  Missionshus Ørum
2012 November 15 Niels Mark Jacobsen Vinhøst i Frankrig Løvel
2012 November 16 Udgravning  Jernaldergravplads Rødding
2012 November 16 Ole Green Produktpris 2012  Webstech Foulum
2012 November 17 Agromek Foulum
2012 November 17 Højspændingslinie  Energinet.dk Tjele
2012 November 19 Sødalskolen  Juleferie Rødding  Løvel
2012 November 19 Birger Saugmann Sødalskolen  Afdelingsledere Rødding Løvel
2012 November 20 Helga Ibsen Dødsfald Vammen
2012 November 22 Per Jensen Vorre Misrøgt af dyr Løvel
2012 November 23 Julebanko Vammen
2012 November 23 Juledekorationer  langsøgruppen Vammen
2012 November 24 Gunner Seniorforening Løvel
2012 November 24 Leonard Cohen Musikgudstjeneste Løvel
2012 November 24 Langsø Børnehus  Skuespil Vammen
2012 November 26 Lars Visbech Sørensen Agro Business Park Foulum
2012 November 26 Enterprise Europe Network Foulum
2012 November 26 Per Jensen Vorre Vanrøgt af dyr Løvel
2012 November 26 Jesper Hornstrup Malerier i Vammen Kirke Vammen
2012 November 27 Else Jensen Dødsfald Ørum
2012 November 27 Tjele på langs nr. 9 Ørum
2012 November 27 Julemarked  FDF Vejrumbro
2012 November 28 Helga Ibsen Tak  Dødsfald Kvorning
2012 November 28 Frederikke Katrine Mortensen 100 års fødselsdag Ørum
2012 November 28 Agro Business Park Foulum
2012 November 28 Indskrivning Vammen Skole Vammen
2012 November 28 Indsamling til Rumænien Rødding
2012 November 29 Spritkørsel Løvel
2012 November 29 Mathias Frederiksen Fødsel Rødding
2012 November 29 Innovationspris Forskerparken Foulum
2012 November 29 Julekoncert i kirken Vejrumbro
2012 November 30 Menighedsrådets pladser fordelt Tjele  Nr, Vinge
2012 November 30 Asbjørn Hyldgaard Julesang i kirken Tjele
2012 November 30 Åben Kirke Hammershøj
2012 November 30 Julemarked aflyst Hammershøj
2012 November 30 Mogens Madsen Byggegrund tilbage til Viborg Kommune Ørum
2012 November 30 Forsamlingshus får penge Hammershøj
2012 December 1 Krybbespil i kirken Vorning
2012 December 1 Juletræet tændes Vejrumbro
2012 December 1 Fåreholderlaug Vammen
2012 December 3 Lasse Bøgelund Poulsen Byggetilladelse Thorsager
2012 December 3 Kim Sigaard Byggetilladelse Løvel
2012 December 3 Pengeregn Forskningscenter Foulum
2012 December 3 Millionbevilling til Foulum-forskere Foulum
2012 December 4 Inga Nielsen Dødsfald Kvorning
2012 December 4 Blomstergården  Limfjordssnaps Over Viskum
2012 December 4 Kim Thougaard Bryllup d. 12/13 kl. 12.12 Viskum
2012 December 4 Rikke Bisgaard Bryllup d. 12/13 kl. 12.12 Viskum
2012 December 5 Gangtunnel nedgraves Ørum
2012 December 6 Arne Kristian Dalsgaard Dødsfald Kokholm
2012 December 6 Indendørs Julefodbold Ørum
2012 December 6 Mogens Sandø Lund Ny Forskning Foulum
2012 December 8 Arne Kristian Dalsgaard Dødsfald Kokholm
2012 December 11 Chresten Tornvig Dødsfald Ørum
2012 December 11 Julekoncert Hammershøj
2012 December 11 Lastbil til Rumænien Rødding
2012 December 11 Borgermøde om Borgerplan Rødding
2012 December 11 Børge H. Larsen Desertører i Lindum Skov Lindum
2012 December 12 Julegudstjeneste Rødding
2012 December 12 Julebanko i Nørreåhuset Vejrumbro
2012 December 12 Hyggeeftermiddag Pensionistklubben Hammershøj
2012 December 12 Juleferie på Lokalhistorisk Arkiv Ørum
2012 December 12 DCA  Nationalt center Foulum
2012 December 13 Konfirmander læser op Hammershøj  Kvorning
2012 December 13 Julekoncert Ørum   Viskum
2012 December 13 Ny Højspændingsforbindelse Tjele
2012 December 14 Sødalskolen  Åbent Hus Rødding
2012 December 14 Hjertestarter Lindum
2012 December 15 Ønskekoncert Kvorning Kirke Kvorning
2012 December 15 Camilla Olesen Juleleg for Løvels børn Løvel
2012 December 15 Julefrokost  Langsø Friskole Vammen
2012 December 17 Ny Nordisk Skole  Sødalskolen Rødding  Løvel
2012 December 17 karen Marie Dahlgaard Dødsfald Ørum
2012 December 17 Tunnel under hovedvejen Ørum
2012 December 18 Hjælp til Rumænien Rødding
2012 December 19 Kaj Andersen Dødsfald Ørum
2012 December 19 Nytårsgudstjeneste Hammershøj
2012 December 19 Preben Frederiksen ELRO’s ledelse Hammershøj
2012 December 19 Peter Trankjær ELRO’s ledelse Hammershøj
2012 December 19 Niels Heydenreich Guldhornene Tyveri Foulum
2012 December 19 Tjele på langs 2012 Ørum
2012 December 20 Giftdrab på rovfugl Tjele
2012 December 20 Tunnel under hovedvejen Øtum
2012 December 20 Julebal Hammershøj
2012 December 21 Niels Peter Jacobsen Borgerplan Rødding
2012 December 21 Eigil Jensen Borgerplan Rødding
2012 December 22 Ejvind Gadee Nielsen Dødsfald Løvel
2012 December 22 Berit Lynderup Sødalskolen Rødding
2012 December 22 Kristine Lund Sødalskolen Rødding
2012 December 22 Dagli’Brugsen Rødding
2012 December 22 Evald Mikkelsen 90 års Fødselsdag Ørum
2012 December 27 Gudmund Pedersen Dødsfald Vammen
2012 December 27 Villy Mougaard Paradisæbler Batum
2012 December 27 Nanna Hasllund Vintervejr Bigum
2012 December 28 Christian Bay Dødsfald Vammen
2012 December 28 Leif Mikael Møller ITXpress Ørum
2012 December 29 Nytårsgudstjeneste Hammershøj
2012 December 29 Christian Børsting Spinning Ørum
2013 Januar 2 Niels Brixen Dødsfald Ørum
2013 Januar 2 Jakob Bitsch Jensen Frimesse Ørum
2013 Januar 3 Danseskole Ørum
2013 Januar 3 Carl Halkjær Dødsfald Bigum
2013 Januar 3 Karl Højgaard Dødsfald Ørum
2013 Januar 3 Jakob Bitsch Jensen Danmission Tanzania Rødding
2013 Januar 4 Tilskud Ørum IF  Andelskassen Ørum
2013 Januar 4 Zumba Ørum
2013 Januar 4 Arne Andersen Dagli’Brugsen Ørum
2013 Januar 5 Kuvertbanko Vejrumbro
2013 Januar 5 Hans Møller Nielsen Dødsfald Løvel
2013 Januar 5 Christian Langballe Folketingsmand Foulum
2013 Januar 7 Ebbe Lillendal Friskolemøde Vammen
2013 Januar 7 Hans Jensen Dødsfald Hammershøj
2013 Januar 7 Aktive Kvinder Vammen
2013 Januar 7 Christian Bay Dødsfald Vammen
2013 Januar 7 Vera Jensen Dødsfald Pederstrup
2013 Januar 7 Per og Ole Jensen Vorre Retssag Løvel
2013 Januar 8 Landbrug Hvidding
2013 Januar 8 Niels Brixen Dødsfald Ørum
2013 Januar 8 Lola Jensen Foredrag Løvel
2013 Januar 8 Camilla Olsen Herreaften Løvel
2013 Januar 9 Aktivklubben Vejrumbro
2013 Januar 9 Niels Martin Christensen Passat Ørum
2013 Januar 9 Ole Jensen Vorre Retssag Løvel
2013 Januar 10 Per Jensen Vorre Langmosen Løvel
2013 Januar 11 Hugo Mortensen Foredrag Hammershøj
2013 Januar 11 Indsamling Rumænien Rødding
2013 Januar 11 Per Jensen Vorre Langmosen Løvel
2013 Januar 12 Karl Højgaard Dødsfald Ørum
2013 Januar 12 Årsmøde Vammen
2013 Januar 12 Generalforsamling Foulum
2013 Januar 12 Ebbe Lillendal Friskolemøde Vammen
2013 Januar 12 Flemming Skjærlund Arbejdsulykke Lindum
2013 Januar 14 Verner Pedersen Dødsfald Vammen
2013 Januar 14 Johannes Neergaard Foredragsforening Vammen
2013 Januar 14 Ole Green Kongskilde Industries Foulum
2013 Januar 16 Elly Madsen Dødsfald Vammen
2013 Januar 16 Vinterkulde Foulum
2013 Januar 17 Postbutik flytter Ørum
2013 Januar 18 Borgerplan revideres Rødding
2013 Januar 18 Elly Madsen Dødsfald Vammen
2013 Januar 18 Per Jensen Vorre Landsretten Løvel
2013 Januar 19 Rævejagt Vammen
2013 Januar 19 Birthe Harritz Byrådsvalg Ørum
2013 Januar 19 Johannes Vesterby Byrådsvalg Løvel
2013 Januar 19 Grethe Hoff Vinterbillede Rødding
2013 Januar 19 Byudvikling Rødding
2013 Januar 21 Jørgen Dalager Sangaften Ørum
2013 Januar 21 Johannes Steensgaard Foredrag Ørum
2013 Januar 21 Arne Andersen Dagli’Brugsen Ørum
2013 Januar 21 Ove Bager Dagli’Brugsen Ørum
2013 Januar 22 Per Jensen Vorre Landsretsdom Løvel
2013 Januar 23 Laura Kirstine Ottesen Dødsfald Ørum
2013 Januar 23 Verner Pedersen Begravelse Vammen
2013 Januar 23 Eva Levring Foredrag Rødding
2013 Januar 23 Hunde Foulum
2013 Januar 24 Gudstjeneste Kvorning
2013 Januar 24 Biogas Foulum
2013 Januar 24 Hans Kristiansen Hortensiatyve Over Viskum
2013 Januar 25 Knud Erik Bødker Aktivklubben Vejrumbro
2013 Januar 26 Orla Hedemand Dødsfald Lindum
2013 Januar 26 Forskere i Foulum Foulum
2013 Januar 26 Ølsmagning Vorning
2013 Januar 26 Niels Martin Christensen Passat Ørum
2013 Januar 28 Skolebus Hammershøj
2013 Januar 29 Højvangens Venner Ørum
2013 Januar 29 Ulovlige våben Vammen
2013 Januar 30 Pia Mørum Privat Børnepasning Rødding
2013 Januar 31 Erling Laustsen Dødsfald Ørum
2013 Januar 31 Friskole Vejrumbro
2013 Januar 31 Elmaster Tjele
2013 Februar 1 Aktive Kvinder Vammen
2013 Februar 1 Studiekreds Rødding  Løvel  Pederstrup
2013 Februar 1 Amfetaminhandel Hammershøj
2013 Februar 2 Elly Madsen Begravelse Vammen
2013 Februar 2 Anders Hansen Dødsfald Ørum
2013 Februar 2 Kirkerestaurering Rødding
2013 Februar 2 Genindvielse Rødding
2013 Februar 2 Biogas Foulum
2013 Februar 4 Brand Rødding
2013 Februar 4 Soldatervenneaften Ørum
2013 Februar 4 Friskole Vejrumbro
2013 Februar 5 Preben Nielsen Jubilæum på Grundfos Tjele
2013 Februar 5 Fynbohus Vammen
2013 Februar 5 Hans Jørgen Kjeldsen Vinterbillede Ørum
2013 Februar 6 Gert Vester Kæmpemaskine Rødding
2013 Februar 6 Eskild Keller Vinterdigt Ørum
2013 Februar 6 Karen Friis Billede Ø
2013 Februar 6 Gravsten på nettet Tjele
2013 Februar 7 Vammen Vandværk Vammen
2013 Februar 7 DM Duatlon Løvel
2013 Februar 7 Prostatakræft Foulum
2013 Februar 8 Skorstensbrand Vejrumbro
2013 Februar 8 Blomstergården Rødding
2013 Februar 9 Egon Dalsgaard Dødsfald Rødding
2013 Februar 9 Kunstudstilling Rødding
2013 Februar 9 Kvægavl Foulum
2013 Februar 9 Brian Roed Afsked som skoleleder Hammershøj
2013 Februar 11 Hans Jørgen Lynge Dødsfald Vammen
2013 Februar 11 Liselotte Laursen Hundepension Kvorning
2013 Februar 12 Kirkerestaurering Rødding
2013 Februar 12 Martin Sundstrup Snebillede Vejrumbro
2013 Februar 13 Kagebagning Vammen
2013 Februar 13 Fastelavnsfest Vammen
2013 Februar 14 Lars Visbech Sørensen Fugleskræmsler Foulum
2013 Februar 14 Matchmaking Foulum
2013 Februar 15 Susanne Bundgaard Sørensen Snerydning Hammershøj
2013 Februar 18 Sangaften Ørum
2013 Februar 19 Fastelavnsfest Vejrumbro
2013 Februar 19 Johannes Vesterby Cykelsti Rødding
2013 Februar 19 Eigil Jensen Cykelsti Rødding
2013 Februar 20 Cykelsti Rødding
2013 Februar 20 Fastelavnsfest Løvel
2013 Februar 21 Kirsten Nielsen Dødsfald Hammershøj
2013 Februar 21 Birthe Dalsgaard Lokalhistorisk Forening Vammen
2013 Februar 21 Knud Erik Riisager Lokalhistorie Ørum
2013 Februar 21 Helga Riisager Lokalhistorie Ørum
2013 Februar 21 Jakob Bitsch Jensen Konfirmandundervisning Rødding
2013 Februar 22 Vinsmagning Hvidding
2013 Februar 22 Eigil Jensen Byggetilladelse Batum
2013 Februar 22 Katrine Winkler Sørensen Kunstig Sø Rødding
2013 Februar 22 Britta Breinbjerg Andersen KLF Ørum
2013 Februar 22 Julie Fisker Aftenbillede Ørum
2013 Februar 22 Emma Fischer Christensen Aftenbillede Ørum
2013 Februar 23 Svend Mikkelsen Plasticposefabrik Ørum
2013 Februar 25 Kunstudstilling Rødding
2013 Februar 26 Allan Feldborg Koch Byggetilladelse Rødding
2013 Februar 26 Marie Anne Frank Caminoen Vammen
2013 Februar 26 Vindmøller Rødding
2013 Februar 27 Børge Kronborg Sangaften Vejrumbro
2013 Februar 27 Birte Boelt Forskning i græsfrø Foulum
2013 Februar 28 Vindmøller Rødding
2013 Marts 1 Årsmøde Vandværket Rødding
2013 Marts 1 Asbjørn Hyldgaaard Sangaften Tjele
2013 Marts 1 Per Jensen Vorre Syge køer Løvel
2013 Marts 2 Søren Nørgaard Nielsen Byggetilladelse Rødding
2013 Marts 2 Koncert Rødding
2013 Marts 2 Fællesspisning Vammen
2013 Marts 4 Aktive Kvinder Kvorning
2013 Marts 4 Postbutik  Dagli’Brugsen Rødding
2013 Marts 4 Bjarne Skydt Maskinstation Foulum
2013 Marts 5 Eigil Jensen Årsmøde Rødding
2013 Marts 5 Orla Kastbjerg Vandværket Ørum
2013 Marts 5 Borgerforening Kvorning
2013 Marts 6 Susanne Thrysøe Påskehygge Vammen
2013 Marts 6 Andelskassen Hammershøj
2013 Marts 6 Billeder Viskum
2013 Marts 7 Forsamlingshus renovering Kvorning
2013 Marts 7 Eigil Jensen Opstilling Byråd Socialdemokratiet Vammen
2013 Marts 7 Birthe Harritz Opstilling Byråd Socialdemokratiet Ørum
2013 Marts 8 Morten Düur Forfatterbesøg Skolen Hammershøj
2013 Marts 8 Loppemarked FDF Ørum
2013 Marts 8 Gudstjeneste Konfirmander Kvorning
2013 Marts 8 Eskild Keller Årsmøde Antenneforening Ørum
2013 Marts 9 Årsmøde Ældresagen Vammen
2013 Marts 11 Svend Hermann Jensen Dødsfald Løvel
2013 Marts 11 Indbrud Foulum
2013 Marts 11 Fjernaflæsning vandmålere Kvorning
2013 Marts 12 Svend Hermand Jensen Dødsfald Løvel
2013 Marts 12 Ruth Brik Christensen Foredrag Landbrugets seniorklub Hammershøj
2013 Marts 12 Henning Lyngsø Foged Foredrag Agro Business Park Foulum
2013 Marts 12 Lone Langballe Byråd Dansk Folkeparti Foulum
2013 Marts 13 Svend Aage Andersen Dødsfald Tjele
2013 Marts 13 Jesper Hjermind Foredrag Titanic Lindum
2013 Marts 13 Højspændingsforbindelse Tjele
2013 Marts 14 Polakker, Genbrugstøj, Tyveri Løvel
2013 Marts 14 Lars Antonsen Borgerforening Hammershøj
2013 Marts 15 The Blackbirds, Koncert Rødding
2013 Marts 15 Tage Vegeberg Nielsen Årsmøde, Ældre Sagen Vammen
2013 Marts 16 Sangaften, Houlkærkoret Ørum
2013 Marts 16 Esther Vistisen Dødsfald Ørum
2013 Marts 16 John Johansen Dilettant, “Ballade i Brugsen” Ørum
2013 Marts 18 Catwalk Modeopvisning Røddinghus Rødding
2013 Marts 19 Kuvertbanko Nørreåhuset Vejrumbro
2013 Marts 19 Mie Rasmussen Kat Skyderi Hagl Løvel
2013 Marts 20 Kirsten Felter Fællesspisning Arken Rødding
2013 Marts 22 Susanne Mechlenborg Kunstudstilling Hvidding
2013 Marts 22 Påskebal Trojka Hammershøj
2013 Marts 22 Fodboldskole Hammershøj
2013 Marts 22 Øltur  Skive  Borgerforening Rødding
2013 Marts 22 Rødding Kirke Genåbning  Travlhed Rødding
2013 Marts 23 Aage Engedal Dødsfald Hammershøj
2013 Marts 23 Alex Pedersen Friluiftsbadet Solvarme Hammershøj
2013 Marts 25 Genåbning af kirken Rødding
2013 Marts 25 Svend H. Jensen Takkeannonce Bisættelse Løvel
2013 Marts 26 Torvecafé Hammershøj
2013 Marts 26 Genåbning ag kirken Rødding
2013 Marts 27 Arne Andersen Ny Butik  Dagli Brugsen Ørum
2013 Marts 30 Karen Olsen Dødsfald Ørum
2013 Marts 30 Ester Vistisen Takkeannonce Begravelse Ørum
2013 Marts 30 Harmonikamusik Løvel
2013 Marts 30 Ørum Cykling Ørum
2013 Marts 30 Gitte Livoni Pehrson Dagplejer  Kunst Hammershøj
2013 April 2 Karen Olsen Dødsfald Ørum
2013 April 2 Blomstergården Batum
2013 April 3 Preben Dalsgaard Johannese Dødsfald Vammen
2013 April 4 Gyda Bay Fødevareforsker Foulum
2013 April 5 Lilly Jensen Dødsfald Ørum
2013 April 5 Storke Løvel
2013 April 6 Karen Olsen Takkeannonce  Begravelse Ørum
2013 April 8 Vejrum-Viskum Friskole  Arbejdslørdag Vejrumbro
2013 April 9 Karen Olsen Mindeord Ørum
2013 April 9 Else Nielsen 60 års fødselsdag Løvel
2013 April 9 Smykkekursus Vammen
2013 April 9 Karsten Pietraszek Lærerkonflikt  Lock Out Foulum
2013 April 10 Kirkens Korshær  Forårsmøde Ørum
2013 April 10 Troels Kløvedal Æresborger  Camilla Ravn Olesen Løvel
2013 April 11 Livredder Friluftsbad Hammershøj
2013 April 11 Aage Jensen Dødsfald Ørum
2013 April 11 Borgerplan  Debatmøde Rødding
2013 April 11 Lørdagsåbent Andelskassen Hammershøj
2013 April 11 Kristian Stausholm-Pedersen 75-års Fødselsdag Ørum
2013 April 11 Torben Knudsen Langsø Friskole Lærer- lockout Vammen
2013 April 11 Claus Bech Myhre Vejrum-Viskum Friskole  Lockout Vejrumbro
2013 April 12 Aage Jensen Mindeord Ørum
2013 April 12 Affaldsindsamling Løvel
2013 April 12 Jens Møller Agro Business Park Foulum
2013 April 13 Agro Business Park   Gylle Foulum
2013 April 13 Niels Peter Jacobsen Konfirmation Rødding
2013 April 13 Knud Erik Bødker Livshistorie Vejrumbro
2013 April 15 Grand Prix  Plantevækst Viskum
2013 April 16 Kaj Fyllgraf Formand stopper Løvel Idrætsforening Løvel
2013 April 17 Årsmøde  Brugsen Ørum
2013 April 17 Birger Saugmann Lærerkonflikt  Lock Out Rødding
2013 April 18 Edith Meldgaard Rengøring Spejderhytten Vammen
2013 April 18 Salg af englodder Præstegården Rødding
2013 April 18 Trine Svenstrup Billeder til Borgerplan Rødding
2013 April 18 Sten Hareskov Kirsten Kjærga Ny Lundgård Øko-køer på græs Hammershøj
2013 April 18 Agro Business Park Foulum
2013 April 19 OK tankanlæg Dagli’Brugsen Hammershøj
2013 April 19 Forskningscenter Lockout – børn Foulum
2013 April 19 FDF Indianerlejr Ørum Vejrumbro Ø
2013 April 20 Kajakroer reddet Tjele Langsø Bigum
2013 April 20 Ejgil Poulsen Genbrugsbutik flytter Ørum
2013 April 22 Ole  Flemming Pedersen Foredrag og årsmøde langså Friskole Vammen
2013 April 22 Kirsten Kjærgaard Ny Lundgård Øko-køer på græs Hammershøj
2013 April 23 Per Buchholdt Andreasen Foredrag om 10 bud på Gud Rødding
2013 April 23 Lattergas på græsmarker Foulum
2013 April 23 Svend Aage Pedersen Friskole Fribørnehave Regnskab Vejrumbro
2013 April 24 Konfirmation Flagallé Rødding
2013 April 24 Cykelsti fra Viborg til Foulum Foulum
2013 April 24 Henning M. Nielsen Affaldsindsamling  Forpårsrengøring Løvel
2013 April 25 Torben Chris Soppefest Hammershøj
2013 April 25 Mogens Olesen Lockout-åbent Foulum
2013 April 27 Lotte Kristensen Blomsterfirma  Scandflor Rødding
2013 April 27 Birthe Donslund Løvelbanen Løvel
2013 April 29 SFO ud af Pomfritten Hammershøj
2013 April 29 Vold i hjemmet Ørum
2013 April 29 Dagli´brugs til Lokalbrugs Rødding
2013 April 30 Marie Bundgaard Dødsfald Ørum
2013 April 30 Tove Nørgaard Dødsfald Hammershøj
2013 April 30 Stifindergruppen Ørum
2013 April 30 Forskningens Døgn Foulum
2013 Maj 1 Søens Dag Rødding
2013 Maj 1 Kaj Fyllgraf Sportstøj  F-sport Løvel
2013 Maj 2 Knud Erik Thorsager Ildebrand Sjørring
2013 Maj 2 Knallertchikane Rødding
2013 Maj 2 Vejarbejde Vammen – Rødding vejen Rødding  Vammen
2013 Maj 3 Åbent hus  Ørum Torv Ørum
2013 Maj 3 Loppemarked Spejdere Hammershøj
2013 Maj 3 Loppemarked  Forsamlingshuset Rødding
2013 Maj 3 Tunnel  Sidste fase Ørum
2013 Maj 4 Rideklub  Åbent Hus Vorning
2013 Maj 4 Karin og Torben Slot Sølvbryllup Løvel
2013 Maj 4 Erling Greve Lokalhistorisk Forening Tjele Kommune
2013 Maj 4 Byforskønnelse Hammershøj  Bigum
2013 Maj 6 Navngivningsfest Græsningslaug Vammen
2013 Maj 6 Jens Chr. Lund Cykelsti fra Viborg til Foulum Foulum
2013 Maj 6 Ivan Jæger 40 års Jubilæum
2013 Maj 7 Anne Marie Duus Menighedsråd   Netværk Tjele Kommune
2013 Maj 7 Søren Busk Duatlon Løvel
2013 Maj 8 Halmlade Løvel
2013 Maj 8 Lone Jensen Petanque Vammen
2013 Maj 8 Lund  –  Henrik Damborg Byggebøder Vammen  Mollerup
2013 Maj 8 Pigeraketten  Tjele Vest Sport Løvel  Rødding  Vammen
2013 Maj 10 Lars Juhl Munkholm Seniorforsker  Jordsmuldring Foulum
2013 Maj 11 Børge Viskinge Jensen Dødsfald Ørum
2013 Maj 11 Rie Kristensen  Jonas Persso Billeder fra en by Vammen
2013 Maj 11 Carina Skipper Jensen Vuggestue Vammen
2013 Maj 11 Duatlon Løvel
2013 Maj 13 Børge Viskinge Jensen Mindeord Ørum
2013 Maj 13 Casper Skov Arvesen Duatlon  velgørenhed Løvel
2013 Maj 13 Anders Hjorth Nielsen Sødal Happy Singers Rødding
2013 Maj 13 Marianne Stub Billeder i Kulturhuset Rødding
2013 Maj 14 Jytte Pram Nielsen Dødsfald Ørum
2013 Maj 15 Anna Jarmolowicz Ørum i billeder Ørum
2013 Maj 15 Jesper Bengtsen Soppefest Hammershøj
2013 Maj 16 Michael Madsen Indsamling Tunnel Ørum
2013 Maj 16 Birthe Harritz Indsamling Tunnel Ørum
2013 Maj 16 Jørgen Winther Rasmussen Indsamling Tunnel Ørum
2013 Maj 17 Edith Meldgaard Bagagerumsmarked Vammen
2013 Maj 17 Mia Josiassen Elever i Folketinget Hammershøj
2013 Maj 18 Tennisklub Hammershøj
2013 Maj 18 Helle Bach Jönsson Kræmmermarked Rødding
2013 Maj 18 Ørum Torv Ørum
2013 Maj 18 Nyt El-klaver Løvel
2013 Maj 21 Kristian Dahl Kristensen Dødsfald Vammen
2013 Maj 21 Agro Business Park Foulum
2013 Maj 21 Ann Pehrson Soppedronning Hammershøj
2013 Maj 22 Traktortræk Tjele
2013 Maj 22 Faldefærdigt hus købt af kommunen Vammen
2013 Maj 23 Marianne Stub Fotoudstilling Rødding
2013 Maj 23 Britt Sørensen Drenge med ADHD Hammershøj
2013 Maj 24 Tonny Hoberg Fodboldgolfbane Foulum
2013 Maj 25 Kræmmermarked Rødding
2013 Maj 25 Vejudvidelse Rødding  Vammen
2013 Maj 25 Mette Frandsen Langsø Vuggestue Vammen
2013 Maj 27 Langsø Vuggestue Godkendelse Vammen
2013 Maj 27 Gunnar Villadsen Ældrerådet Viborg
2013 Maj 28 Fjernsyn til Pensionistgården Vammen
2013 Maj 28 Åbent hus  Friskolen Vammen
2013 Maj 29 Løvefest Løvel
2013 Maj 30 Postsuddeling fra Viborg Tjele
2013 Maj 30 Underskud i Andelskassernes Bank Hammershøj
2013 Maj 31 Stig Glent-Madsen Grundlovsfest Rødding
2013 Maj 31 Byfornyelse Ørum
2013 Juni 1 Annelise Troelstrup Dale Dødsfald Viskum
2013 Juni 1 Søren Møller Nielsen Maskinstation Rødding
2013 Juni 1 Linda Harritz Maskinstation Rødding
2013 Juni 1 Niels Christian Jönsson Hærvejsløb Rødding
2013 Juni 3 Ole Jensen Vorre Fugleinfluenza Løvel
2013 Juni 3 Tonny Hoberg Fodboldgolfbane Foulum
2013 Juni 4 Søren Pape Poulsen Grundlovsfest Tjele
2013 Juni 4 Ole Jensen Vorre Erstatning  Fugleinfluenza Løvel
2013 Juni 4 Sommerfest i Børnehuset Hammershøj
2013 Juni 5 Børge Kronborg Interview om Ørum  (Viborg Nyt) Ørum
2013 Juni 5 Motionscykelløb  Molfoørfesten Ørum
2013 Juni 5 Overfald Løvel
2013 Juni 6 Tage Rasmussen Dødsfald Ørum
2013 Juni 6 Stig Glent-Madsen Grundlovsfest Rødding
2013 Juni 6 Jørgen Lanng Internet Hammershøj
2013 Juni 7 Bordtennislejr Hammershøj
2013 Juni 7 Agro Business Park Foulum
2013 Juni 8 Sødal Børnehus Løvel
2013 Juni 8 René Jespersen El-forretning Ørum
2013 Juni 10 Inge Jørgensen Løvinde  2013 Løvel
2013 Juni 10 Jan Meincke 60 års fødselsdag Nr. Vinge
2013 Juni 10 Jan Meincke Behandlingscenter Nr. Vinge Nr. Vinge
2013 Juni 11 Christian Børsting Molfoørfest Ørum
2013 Juni 11 Birthe Ladefoged Viskum Snaps Over Viskum
2013 Juni 12 Karin Gaardsted Sankt Hans Aften Løvel
2013 Juni 12 Jens Christensen Sangaften Løvel
2013 Juni 12 Forskningsprojekter Foulum
2013 Juni 13 Anita og Christian Lervad-Bac Vielse Rødding
2013 Juni 13 Vindmøller Batum
2013 Juni 14 Loppemarked  Spejdere Hammershøj
2013 Juni 14 Bilrally Lindum  Bigum
2013 Juni 14 Ældresagen  Petanque Løvel
2013 Juni 15 Privat Vuggestue Vammen
2013 Juni 15 Hærvejsløb Rødding
2013 Juni 17 Biluheld Foulum
2013 Juni 17 Jens Ole Nielsen Blomstergårdens venner Rødding
2013 Juni 18 Maren Christensen Dødsfald Kvorning
2013 Juni 18 Casper Torndahl Uheld ved Bilrally Bigum  Lindum
2013 Juni 19 Eigil Jensen Sankt Hans Aften Rødding
2013 Juni 19 Rasmus Nyholm Jørgensen Droner overvåger vildt Foulum
2013 Juni 20 Kaninhop og Sankt Hans Ørum
2013 Juni 20 Johannes Vesterby Tunnelindvielse Ørum
2013 Juni 21 Annemette Navntoft Sankt Hans Aften Vammen
2013 Juni 21 Sankt Hans Aften Vejrumbro
2013 Juni 21 Sankt Hans Aften Vorning
2013 Juni 21 Sankt Hans Aften Mollerup
2013 Juni 21 Karin Gaardsted Cykelstier for Statspenge Hammershøj
2013 Juni 22 Vagn Aage Kjeldsen Stifindergruppen  Cykeltur Ørum
2013 Juni 22 Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv Ørum
2013 Juni 22 Street-Handball Vammen
2013 Juni 22 Karen Fisker Nørkledamer i 29 år Ørum
2013 Juni 22 Anna Sørensen Nørkledamer i 29 år Ørum
2013 Juni 22 Mona Jensen Nørkledamer i 29 år Ørum
2013 Juni 24 Veteranbiler Ø Bakker
2013 Juni 24 Spondorcykelløb  Trojkas venner Hammershøj
2013 Juni 24 Eigil Poulsen Genbrugsbutik flytter Ørum
2013 Juni 25 Tyveri af sadler Vorning
2013 Juni 25 Andelskassernes bank  Ulovlige lån Hammershøj
2013 Juni 26 Jytte og Otto Abrahamsen Sølbryllup Vammen
2013 Juni 26 Afgangselever 9 A Ørum
2013 Juni 26 Sports- og Byfest Vammen
2013 Juni 27 Jens Frydendal Fællesspisning Arken Rødding
2013 Juni 27 Arne Andersen Burikstyveri Dagli’Brugsen Ørum
2013 Juni 27 Sommerfest i Børnehuset Hammershøj
2013 Juni 28 Lone Engmarksgaard Bryllup Viskum
2013 Juni 28 Erik Kirk Jensen Bryllup Viskum
2013 Juni 28 Spærrezone for Fugleinfluenza ophævet Løvel
2013 Juni 29 Annemette Navntoft Vellykket Bålfest Vammen
2013 Juli 1 Mads Lund Dødsfald Rødding
2013 Juli 1 Inkubatorfacilitet  Agro Food Park Foulum
2013 Juli 1 Johannes Vesterby Tunnelindvielse Ørum
2013 Juli 2 Ejgil Poulsen Indvelse af Genbrugsbutik Kirkens Korshær Ørum
2013 Juli 2 Christoffer Granby Sørensen Langsø Børnehave  “Udsmidning” Vammen
2013 Juli 3 Knud Erik Bødker Hærvejsvandrere velkommen Vejrumbro
2013 Juli 3 Henrik Elstrup Andelskassernes bank  Ulovlige lån Hammershøj
2013 Juli 4 Klaus Lønne Ingvartsen Forskningscenter  Fisk Foulum
2013 Juli 4 Hanne Kaae 800 Roser Søvangen Ørum
2013 Juli 4 Niels Peter Tornbjerg Anderse 800 Roser Søvangen Ørum
2013 Juli 4 Claus Bech Myhre Durskue Vejrum-Viskum Friskole Vejrumbro
2013 Juli 5 Tage Lassen Dødsfald Løvel
2013 Juli 5 Hash-sælger – otte måneders fængsel Vammen
2013 Juli 5 Jakob Thorup Thomsen 25-års Jubilæum Viborgs Stifts Folkeblad Tjele Kommune
2013 Juli 6 Superliga Fodbold Viborg Rødding
2013 Juli 6 Torben Knudsen Langsø Friskole  Største elevhold Vammen
2013 Juli 8 Niels Peter Tornbjerg Anderse Åben Rosenhave – en tradition Ørum
2013 Juli 9 Friluftsgudstjeneste Hvidding
2013 Juli 9 Byfest  Rødding Søløb Rødding
2013 Juli 10 Superliga Fodbold Viborg Rødding
2013 Juli 10 Ulla Pia Bjerre Larsen Vammen kro til salg Vammen
2013 Juli 10 Hanne Niewald Vammen kro til salg Vammen
2013 Juli 10 Henning Mousten Nielsen Dronningens 40 års Fortjenstmedalje Løvel
2013 Juli 10 Henning Lyngsø Foged Agro Business park  – Biler på brugt fritureolie Foulum
2013 Juli 11 Charlotte Christensen Mad til Løvel-borgerne Løvel
2013 Juli 11 Berit Pedersen Mad til Løvel-borgerne Løvel
2013 Juli 12 Ulovligt aktiesalg  Andelskassernes bank Hammershøj
2013 Juli 12 Merete Larsen Vuggestue på Langsø Friskole Vammen
2013 Juli 13 Jannie Dybsøe Bryllup Viskum
2013 Juli 13 Klaus Viskum Vestergaard Bryllup Viskum
2013 Juli 13 Kristian Haugland Haugland Collection  Tøjbutik Løvel
2013 Juli 15 Christen E. Moestrup Dødsfald Viskum
2013 Juli 15 Sorbisense  Målesystem pesticider Foulum
2013 Juli 15 Andelskasseprisen 2013 Ørum
2013 Juli 16 Vognmand fik fingrene i klemme Viskum
2013 Juli 17 Tonny Hoberg Fodboldskole med mad Ørum
2013 Juli 19 Andelskassernes bank  Ulovlige lån Hammershøj
2013 Juli 20 Niels Peter Jacobsen Gudstjeneste ved Søbredden Rødding
2013 Juli 20 Andelskassernes bank  Ulovlige lån Hammershøj
2013 Juli 22 Jan Meincke Behandlingscenter Nr. Vinge Nr. Vinge
2013 Juli 22 Høje direktørlønninger Andelskassernes bank Hammershøj
2013 Juli 23 Jakob Fastrup Høje direktørlønninger Andelskassernes bank Hammershøj
2013 Juli 24 Pensionister  Petanque Ørum
2013 Juli 24 Pensionister udflugt til Odense Ørum
2013 Juli 24 Jørgen Weinreich Løvel Motorpark Løvel
2013 Juli 25 Menighed på Udflugt Ørum
2013 Juli 26 Niels Frank Udstilling i Kirken Ørum
2013 Juli 26 Sonja og Jørgen Mogensen Bigum Søbad Bigum
2013 Juli 27 Erik Bundgaard Grillhytte ed Bigum Søbad Bigum
2013 Juli 30 Promillekørsel Rødding
2013 Juli 31 Johanne Sørensen 90 års Fødselsdag Ørum
2013 Juli 31 Fire biler konfiskeret  Uden kørekort Mollerup
2013 August 1 Kristian Fisker Dødsfald Vejrumbro
2013 August 1 Sports- og Sommerfest Vejrumbro
2013 August 1 Friluftsbadet truet af konkurs Hammershøj
2013 August 2 Henning Marcussen Lukassen Mindeord Vejrumbro
2013 August 2 Kristian Fisker Mindeord Vejrumbro
2013 August 3 Molfoørfest Ørum
2013 August 5 Henning Marcussen Lukassen Dødsfald Vejrumbro
2013 August 5 Knud Erik Thorsager Rundballe i brand Ørum
2013 August 6 Kristian Fisker Takkeannonce Vejrumbro
2013 August 6 Cyklist hårdt kvæstet Mollerup
2013 August 6 Motor cykletræf  Molfoørfest Ørum
2013 August 6 Elly Poulsen 70 års fødselsdag Ørum
2013 August 6 Sommeraften i præstegårdshaven Vorning
2013 August 6 BioCluster  Agro Business Park Foulum
2013 August 7 Thijs Nijhuis Gadeløb for 32. gang Vammen
2013 August 7 Fodboldskole-elever  –  Hjælpetrænere Løvel
2013 August 8 Jannie Hansen Bryllup Viskum
2013 August 8 Lars Peter Bust Bryllup Viskum
2013 August 8 Jørgen Skouboe Foredrag  Vorning Kultur- og Forsamlingshus Vorning
2013 August 8 Sigtelse for Kursmanipulation Andelskassen Hammershøj
2013 August 9 Thijs Nijhuis Vinder af gadeløbet for 6. år i træk Vammen
2013 August 9 Martin Bjerring Team Løvel  70 løbere rundt om Søndersø Løvel
2013 August 10 Fodbold ved byfesten Rødding
2013 August 10 Pensionister på sensommertur Ørum
2013 August 10 Thijs Nijhuis Vinder for sjette gang Vammen
2013 August 10 Niels Frank Frit børneliv grumdlag for kunstner Ørum
2013 August 12 Spritbilist ved Mølleåen Løvel
2013 August 12 Byfest Vammen
2013 August 12 Vælgermøde Kommunalvalget Rødding
2013 August 12 Carl Johan Andreasen Ridefged  Molfoørfesten Ørum
2013 August 13 Christian Børsting Tilfredshed med Molfoørfesten Ørum
2013 August 13 Aage Martin Nielsen Dødsfald Ørum
2013 August 14 Torben Frank Vandring til Santiago de Compostello Ørum
2013 August 14 Ester Madsen 70 års fødselsdag Vejrumbro
2013 August 14 Træer tæt på gravhøj Sjørring
2013 August 14 Birgit Pluszek Sports- og Byfest Vammen
2013 August 15 Anne Faber Jensen Fødselsdag og lagkage på Langsø Friskole Vammen
2013 August 16 Karsten Sørensen Tur med Stifinderne Ørum
2013 August 16 Sigvald Bust Dødsfald Løvel
2013 August 16 Flemming Kammersgaard Rekordmange i Friluftsbadet Hammershøj
2013 August 17 Mogens Munk Aftentur Bigum Kirke Bigum
2013 August 17 Birthe Dalsgaard Aftentur Lindum Kirke Lindum
2013 August 17 Motor cykletræf Rødding
2013 August 17 Jens Ravn Nej til træplantning tæt på gravhøj Sjørring
2013 August 19 Indbrud Ørum
2013 August 19 Pensionistudflugt Hammershøj
2013 August 19 Byggegrunde sløjfes Lindum
2013 August 20 Søløb Rødding
2013 August 20 Strikkecafé Rødding
2013 August 20 Gåtur og Grillaften Hammershøj
2013 August 20 Søren Gytz Olesen Flytning af overbygning til Ørum Hammershøj
2013 August 21 Fællesspisning Rødding
2013 August 21 Hardy Møller Menighedsrådsudflugt Rødding
2013 August 21 Sommerfest Rødding
2013 August 21 Svend Haakon Jensen Udvidelse af Lokalhistorisk Arkiv Ørum
2013 August 21 Børge Kronborg Udvidelse af Lokalhistorisk Arkiv Ørum
2013 August 22 Karl Nielsen Vorning Købmand jog røver væk Vorning
2013 August 22 Karsten Jensen Låg på Friluftsbadet Hammershøj
2013 August 23 Villy Mougaard Dahliafest på Blomstergården Rødding
2013 August 23 Røveriforsøg ihos købmand Vorning
2013 August 23 Ledende bankmedarbejder sigtet Hammershøj
2013 August 24 Tyveri af kirkesølv Ørum
2013 August 24 Maja Tegtmejer Børnekor Vorning
2013 August 24 Elsebeth Malm Børnekor Vorning
2013 August 24 Ulla Horsholt FDF start  Friluftsgudstjeneste Ørum
2013 August 24 Winnie Østerlev Musefest i Sødal Børnehus Rødding
2013 August 26 Jan Hagerup Overbygning skal blive Hammershøj
2013 August 26 Ulla Horsholt Tyveri af kirkesølv Ørum
2013 August 27 Floorball  Løvel Lions Løvel
2013 August 27 Frugt-mission  Ørum SFO Ørum
2013 August 27 Ulla Horsholt Retræte i Ørum Kirke Ørum
2013 August 29 Sofie Kirstine Jensen Dødsfald Ørum
2013 August 29 Søren Gytz Olesen Debat om Overbygning Hammershøj
2013 August 30 ØKO-dag  Ny Lundgård Hammershøj
2013 August 30 Kristian Pihl Lorentzen Penge til Friluftsbad Hammershøj
2013 August 30 Knud Abrahamsen Billede Løvel
2013 August 30 Hans Jørgen Kjeldsen Billede Ørum
2013 August 31 Birgit Agner Pedersen Høndruphus  Naturbørnehave  Fødselsdag Lindum
2013 August 31 Susanne Berendtsen Borgermøde om borgerplan Ørum
2013 August 31 Troels Markmann Ny køreskole i Løvel Løvel
2013 September 2 Bitten Pedersen Høndruphus  20 år Lindum
2013 September 3 Eva Ladefoged Babysalmesang Hammershøj
2013 September 3 Rasmus Heiberg Søndergaard Sølvmønt fundet ved Viskum Viskum
2013 September 3 Poul Henrik Vestergaard Sommerfest Rødding
2013 September 4 Knud Erik Bødker Vejrumbro Aktivklub Vejrumbro
2013 September 4 Heidi Mejdahl Højvangen på sommerferietur Ørum
2013 September 5 Charlotte Kjærgaard Bryllup Batum
2013 September 5 Brian M. Braskø Bryllup Batum
2013 September 5 Ulla Horsholt Dusør Kirkesølv stjålet Ørum
2013 September 6 Bogcafé  Biblioteket Ørum
2013 September 6 Karin Hebsgaard Undgå at falde  Seniorforening Løvel
2013 September 6 Birthe Harritz Byrådsvalg  Valgmøde Vammen
2013 September 6 Høje vindmøller  150 m Batum
2013 September 6 Per Svane Aastradsen Højvangen på sommerferietur Ørum
2013 September 7 Høstgudstjeneste Ørum Vejrum Ørum
2013 September 7 Konfirmandundervisning Vorning
2013 September 7 Stifindergruppen  Årets sidste tur Ørum
2013 September 7 Brian Vistisen Ørum SFO hos Foulum IF Ørum
2013 September 7 Niels Peter Jacobsen Sognepræst på kursus Rødding
2013 September 7 Kvægbrugets Forsøgscenter Foulum
2013 September 9 Sigurd Verner Pedersen Dødsfald Løvel
2013 September 9 Indbrud tre gange i samme villa Løvel
2013 September 9 Valgmøde  Bygmarksvej  Rekreative område Vammen
2013 September 10 Selvportrætter udstillet i Tjelecentret Ørum
2013 September 11 Seniorforening  Løvel og Omegn Løvel
2013 September 11 Henning Sørensen Kirken og Arbejderbevægelsen Ørum
2013 September 11 Agro Business park  Handel med Kina Foulum
2013 September 11 Lars Nielsen Naboprotester mod Vindmøller Batum
2013 September 12 Aksel Søndermølle Thomsen Dødsfald Hammershøj
2013 September 12 Langsø Vuggestue – indvielse Vammen
2013 September 12 Kuvertbanko Nørreåhuset Vejrumbro
2013 September 12 Benny Pedersen GP Entreprise  overvandt krise Løvel
2013 September 12 Erik Tybirk Knold og Tot A/S   Økoraps Foulum
2013 September 13 Torben Knudsen Langsø Vuggestue   Høstmarked og Indvielse Vammen
2013 September 13 Per Svane Aastradsen Nabo-plejehjem kom til grillfest Ørum
2013 September 14 Susanne Ahrenkiel Videopostkort  Tjele Ørum
2013 September 14 Agro Business Park  Loligo Systems Foulum
2013 September 14 Villy Mougaard Blomstergården Batum
2013 September 16 Helle Rasmussen Bryllup Ørum
2013 September 16 Jesper Hoberg Østergaard Bryllup Ørum
2013 September 16 Mette Frandsen Vuggestue Langsø Friskole Vammen
2013 September 16 Niels Peter Jacobsen Mulig Sognerejse til Israel Rødding
2013 September 17 Torsdagsmøde Arken Rødding
2013 September 17 Kathrine Kirstine Kuhr Dødsfald Løvel
2013 September 17 Sigurd Verner Pedersen Takkeannonce Løvel
2013 September 17 Hans Nejsum Foredrag  Hvidstengruppen Rødding
2013 September 17 Laurs Jespersen Elforretning  Årets Belysningsbutik Ørum
2013 September 17 Marianne Svejstrup Madsen Bryllup Ørum
2013 September 17 Kim Svejstrup Madsen Bryllup Ørum
2013 September 17 Helge Hougaard EDB for begyndere Vejrumbro
2013 September 17 Oktoberfest Vorning
2013 September 18 Biluheld ved vejarbejde Løvel
2013 September 18 Rasmus Heiberg Søndergaard Enestående oldtidsfund Viskum
2013 September 18 Yrsa Nielsen Blomsterbilleder Ørum
2013 September 19 Kirsten Vestergaard Folkedans for sjov Rødding
2013 September 19 Villy Mougaard Frugt- og æblefest på Blomstergården Rødding
2013 September 19 Jens Vestergaard Traktortræf  Massey Ferguson  Massey-Harris Tjele
2013 September 20 Henrik Pedersen Fortove smuldrer væk Løvel
2013 September 21 50 års Jubilæum  Realeksamen Ørum
2013 September 21 Knud Erik Bach Knudsen Sundere brød Foulum
2013 September 21 Knud Primdal Åbent landbrug Foulum
2013 September 23 Peter Lambert Dødsfald Vejrumbro
2013 September 23 Spritbilist Hobro Landevej Tjele
2013 September 23 Jens Vestergaard Traktortræf  Massey Ferguson  Massey-Harris Tjele
2013 September 23 Jørgen Severinsen Tennisklub  25 år Hammershøj
2013 September 23 Poul Martin Christensen Aftenbillede Nørreåen Vejrumbro
2013 September 24 Knud Svaneborg Dødsfald Lindum
2013 September 24 Lise Maria Madsen Bryllup Ørum
2013 September 24 Allan Pedersen Bryllup Ørum
2013 September 24 Torvecafé tilbage Hammershøj
2013 September 24 Forsøgsmarker vises frem Foulum
2013 September 25 Ildebrand Degnevænget Ørum
2013 September 25 Kjel M. Madsen 25 års jubilæum Tjele
2013 September 27 Loppemarked  FDF gården Ørum
2013 September 27 Carsten Marcussen Solsikker til biogas Foulum
2013 September 28 Gunnar Villadsen Senioprforening Løvel
2013 September 28 Ølsmagning  Borgerforeningen Vejrumbro
2013 September 28 Børnehave på skolen Hammershøj
2013 September 30 Peter Christiansen 25 års jubilæum på Grundfos Tjele
2013 September 30 Viggo Sommer Koncert i Forsamlingshus Hvidding
2013 Oktober 1 Loppemarked Hammershøj
2013 Oktober 1 Knud Svaneborg Takkeannonce Lindum
2013 Oktober 1 Lisbeth Filtenborg Foredrag om Bibelens Kvinder Vammen
2013 Oktober 1 Overbygning skal blive Hammershøj
2013 Oktober 2 Koncert med nye salmer Løvel
2013 Oktober 2 Rejseforedrag om Vietnam Rødding
2013 Oktober 2 Marie Nielsen Dalende omsætning i Brugsen Rødding
2013 Oktober 3 Søren Gytz Olesen Overbygningen bliver Hammershøj
2013 Oktober 4 Ildebrang Gillebakken Løvel
2013 Oktober 4 Postbud afslørede tyveri Mollerup
2013 Oktober 4 Benny Christensen Ørum Torv næsten færdigt Ørum
2013 Oktober 4 Rødding er vokset mest Rødding
2013 Oktober 5 Æblehøstfest Lindum
2013 Oktober 5 Stort bankospil Lindum
2013 Oktober 5 Påskeliljer plantes langs indfaldsveje Vammen
2013 Oktober 5 Bent Hansen Konference om fremtidens landbrug Foulum
2013 Oktober 7 Karina Sørensen Socialdemokrater på turne Tjele
2013 Oktober 7 Eigil Jensen Socialdemokrater på turne Tjele
2013 Oktober 7 Birthe Harritz Socialdemokrater på turne Tjele
2013 Oktober 7 Ørum SFO spillede musical Ørum
2013 Oktober 8 Anders Jensen Dødsfald Ørum
2013 Oktober 8 Britta og John Malm Foredrag om De Vestindiske Øer Hammershøj
2013 Oktober 8 Asbjørn Hyldgaaard Studiekreds om Søren Kierkegaard Tjele
2013 Oktober 8 Julefrokost Lindum
2013 Oktober 8 Sammenhængende sti i Nørreådalen Nørreådalen
2013 Oktober 8 Gunnar Villadsen Lægetjek af ældre bilister til debat Viborg
2013 Oktober 9 Torben Hougaard Dødsfald Løvel
2013 Oktober 9 Søren Peter Hesselberg Dødsfald Vammen
2013 Oktober 9 Niels Peter Tornbjerg Bog om jagtoplevelser Ørum
2013 Oktober 10 Grillhytte indvies ved Søbadet Bigum
2013 Oktober 11 Søren Peter Hesselberg Mindeord Vammen
2013 Oktober 11 Walk and Run Team Løvel Løvel
2013 Oktober 11 Gunnar Villadsen Stopper i ældrerådet Ørum
2013 Oktober 11 Jens Nauntofte Tidl. Journalist fortæller om Mellemøsten Hammershøj
2013 Oktober 12 Sangaften Ørum
2013 Oktober 12 Kirsten Vestergaard Folkedansere holder Liegstouw Rødding
2013 Oktober 12 Bent Tougaard Motionsløb gennem tunnelen Ørum
2013 Oktober 14 Signe Petrea Stisen Dødsfald Ørum
2013 Oktober 14 Erik Bundgaard Indvielse af grillhytte ved Søbadet Bigum
2013 Oktober 15 Elsebeth Stautz Nyt liv i Mollerup Kultur- og Forsamlingshus Mollerup
2013 Oktober 16 Ellen Pedersen Dødsfald Vejrumbro
2013 Oktober 17 Anders Jensen Takkeannonce Ørum
2013 Oktober 17 Bankospil i Løvel Løvel
2013 Oktober 18 Thorvald Kristen Jacobsen Dødsfald Løvel
2013 Oktober 18 Jørgen Søndergaard Larsen Jævnstrømsstation Tjele Foulum
2013 Oktober 19 Inge Jørgensen Harmonikatræf og Juleboder Løvel
2013 Oktober 21 Ulla Horsholt Børnegudstjeneste Ørum
2013 Oktober 21 Søren Ervig Vildmarkseventyrer og Forfatter Løvel
2013 Oktober 22 Ellen Pedersen Takkeannonce Vejrumbro
2013 Oktober 22 Tyveri af papegøje Mollerup
2013 Oktober 22 Hans Jørgen Pedersen Ansatte stifter nyt firma Foulum
2013 Oktober 22 Leif Vestergaard Foredrag om Israel og Palæstina Rødding
2013 Oktober 23 Kuvertbanko Nørreåhuset Vejrumbro
2013 Oktober 23 Lokale kandidater til vælgermøde Ørum
2013 Oktober 23 Kresten Hansen Udvidelse af teglværk Hammershøj
2013 Oktober 24 Vælgermøde Rødding
2013 Oktober 24 Politianmeldelse Andelskassernes Bank Hammershøj
2013 Oktober 25 Thorvald Kristen Jacobsen Takkeannonce Løvel
2013 Oktober 25 Ditlev Berg Overgaard Fællesspisning Arken Rødding
2013 Oktober 25 Erstatningskrav Andelskassernes Bank Hammershøj
2013 Oktober 25 Inge Jørgensen Harmonikamusik og Juleboder Løvel
2013 Oktober 26 Hans Nejsum Foredrag om Hvidsten Gruppen Rødding
2013 Oktober 26 Bankospil i Rødding Rødding
2013 Oktober 26 BUSK dag Vammen
2013 Oktober 26 Julemarked Rødding
2013 Oktober 26 Vælgermøde  Højvangen Ørum
2013 Oktober 28 Grete Olesen Dødsfald Ørum
2013 Oktober 28 Bruno Holm Hundetræning Rødding
2013 Oktober 29 Dagplejebørn bygger insekthoteller Kvorning
2013 Oktober 29 Fodboldveteraner blev jyske mestre Foulum
2013 Oktober 30 Trafikuheld Rødding
2013 Oktober 30 Vælgermøde  Tjelecentret Ørum
2013 Oktober 31 Runa Helene Nielsen Dødsfald Bigum
2013 Oktober 31 Debat om ældrepleje Ørum
2013 November 1 Alle Helgens Gudstjeneste Hammershøj
2013 November 1 Flere medlemmer til voksenkor Hammershøj
2013 November 1 Asfalteret gangsti i stedet for fortov Løvel
2013 November 2 Vibeke Zimmermann Prisfald i Dagli’ Brugsen Rødding
2013 November 2 Jens lange Jepsen Ny skoleleder  Velkomst Hammershøj
2013 November 4 Inge Jørgensen Harmonikatræf og Juleboder Løvel
2013 November 5 Bilbrand Rødding
2013 November 5 Lars Antonsen Hammershøj puster til udviklingen Hammershøj
2013 November 5 Anne Mette Navntoft Kandidater på Catwalk til vælgermøde Rødding
2013 November 5 Birthe Harritz Fritagelse for digital postkasse til ældre  Læserbrev Ørum
2013 November 6 Julemiddag i Tjelecentret Ørum
2013 November 6 Søren Glud Badmintonstævne i Ørum Ørum
2013 November 8 Ejvind Nielsen Foredrag om Danmark Vammen
2013 November 8 Bodil Flarup Lind Rasmussen Bryllup Ørum
2013 November 8 Jesper Flarup Lind Rasmusse Bryllup Ørum
2013 November 8 Jakob Fastrup Andelskassernes Bank  Finanstilsynet Hammershøj
2013 November 8 Kasper Larsen Badminton  Ørum SFO Ørum
2013 November 9 Inge-Marie Riger-Kusk Enhjulede cykler  Ørum SFO Ørum
2013 November 11 Dan Gohlke Fælles Julefrokost Løvel
2013 November 11 Catwalk  Kvindelige byrådskandidater Rødding
2013 November 12 Peter Ingmar Kristensen Dødsfald Bigum
2013 November 12 Per Svane Aastradsen Ros til politiet  Forsvundet plejehjemsbeboer Ørum
2013 November 12 Flemming Kammersgaard Valgmøde  Hammershøj Hammershøj
2013 November 13 Mette Engholm Valgmøde  Rødding  Cykelsti Rødding
2013 November 13 Ove Jensen Skunk i Formyre Formyre
2013 November 14 Ove Jensen Narkorazzia i Formyre  Skunk Formyre
2013 November 14 Bjørn Skou Andersen Viskum Savværk indstiller produktionen Viskum
2013 November 15 Lene Pape  Samuel Frederiks Rejseforedrag i Løvel Løvel
2013 November 15 Flemming Kammersgaard Nyt repræsentantskab  Sparekassen Hobro Vorning
2013 November 15 Thrysøe Juleudstilling  Ved Julelampens Skær Vammen
2013 November 16 Juledemonstration  Butik Scandflor Rødding
2013 November 16 Ole Green Borgmester overrækker innovationspriser Foulum
2013 November 16 Forskere finder nye økologiske sorter Foulum
2013 November 16 Lone Langballe Spidskandidat for Dansk Folkeparti  Byrådsvalg Foulum
2013 November 18 Bankospil Lindum
2013 November 18 Smagsprøver på julevinen Lindum
2013 November 18 Løvel og omegns Borgerforening  tur til Grænsen Løvel
2013 November 18 Gitte Livoni Pehrson Hammershøj-kunstner udstiller i Viborg Hammershøj
2013 November 19 Voldsom butikstyv i Dagli’Brugsen Ørum
2013 November 19 Winnie Svendsen Prisfest for nye iværksætter-ideer Foulum
2013 November 20 Laurits Lauritsen Julen kommer til Rødding Rødding
2013 November 20 Brand i fyrrum  startet i en brændestak Vejrumbro
2013 November 21 Uheld med skolebus Løvel
2013 November 21 Birthe Harritz Markant S og V- tilbagegang i Tjele Tjele
2013 November 22 Fynbohus  Ny aftale med kommunen Vammen
2013 November 22 Henrik Wessel Fyhn Ny badebro ved Bigum Søbad Bigum
2013 November 23 Oda Kjærgaard Dødsfald Løvel
2013 November 23 Klaus Lønne Ingvartsen Kvægbrug og Universitet i nyt samarbejde Foulum
2013 November 25 Christian Haugland Tøjfirme med base i Løvel Løvel
2013 November 26 Vindmøller ved Vorning og Vindum Vorning
2013 November 26 Lise Petersen Julekoncert  Familiearrangement i kirken Vammen
2013 November 26 Tage Vegeberg Nielsen Vindueskigger i Lindum Lindum
2013 November 27 Sangaften Kirken Løvel
2013 November 27 Julehygge i Nørreåhuset Vejrumbro
2013 November 27 Metha Korsholm Andersen Dødsfald Ørum
2013 November 27 Per Nielsen Iværksætter har succes med griselampe Foulum
2013 November 28 Brand i snegl i fyrrup Vorning
2013 November 28 Vindmøller ved Rødding Sø Rødding
2013 November 29 Poul Martin Christensen FDF juler i Vejrumbro Vejrumbro
2013 November 29 Oscar Handberg Sødalskolen  emneuge om Kina Rødding
2013 November 29 Kreative 4H-børn lavede julegaver Rødding
2013 November 30 Tyveri af trailer Sjørring
2013 November 30 Oda Kjærgaard Tak for deltagelse Løvel
2013 November 30 Rødding-vindmøller på vej i høring Batum
2013 November 30 Vindmøller ved Vorning og Vindum Vorning
2013 December 2 Ulykkesbilist var påvirket Løvel
2013 December 2 Ejgil Poulsen Kirkens Korshær holder Julemarked Ørum
2013 December 2 Dans på Tværs-fest på Pensionistgården Vammen
2013 December 3 Jens Ravn Tilladelse til maskinhus i Løvel Løvel
2013 December 3 Leif Gade Sø graves i ådalen Løvel
2013 December 3 Thorkild Andersen Gourmet-udsalg på OK-tanken Ørum
2013 December 4 Metha Korsholm Andersen Tak for deltagelse Ørum
2013 December 4 Eskild Keller Nødvendigt med nye helleanlæg Ørum
2013 December 5 Niels Peter Tornbjerg Bogreception Ørum
2013 December 5 Børge Kronborg Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv Ørum
2013 December 5 Svend Haakon Jensen Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv Ørum
2013 December 6 Dagli’Brugsen Rødding
2013 December 7 Ellen Søndergaard Tougaard Dødsfald Løvel
2013 December 9 Ildebrand i hus Vejrumbro
2013 December 10 Julebanko i Nørreåhuset Vejrumbro
2013 December 10 Julekoncert Ørum Kirkes Voksenkor Viskum
2013 December 10 Julekoncert Rødding
2013 December 10 Elisabeth Weiss-Gärtner Ny organist i Vammen-Lindum-Bigum Vammen
2013 December 10 Stormskade på Tjele Gods Tjele
2013 December 11 Julekoncert Rødding
2013 December 11 Anlægsarbejde stoppet Rødding
2013 December 12 Niels-Peter Jacobsen Ny bymidte og fritidsgård Rødding
2013 December 13 Sidste åbningsdag på Lokalhistorisk Arkiv Ørum
2013 December 13 De ni Læsninger Hammershøj
2013 December 13 Juletræsfest Løvel
2013 December 13 Ole Green Webstech i Foulum er med til at skabe jobs Foulum
2013 December 14 Julen synges ind Hammershøj
2013 December 14 Julekoncert med Viborg Domkirkes Ungdomskor Ørum
2013 December 14 Steffen Jensen Livstræ på kirkegården Vammen
2013 December 14 Nye vinduer i Vammen kirke – efter fem år Vammen
2013 December 14 Iben Krogsdal Salmedigter holder foredrag Hammershøj
2013 December 16 Bent Tougaard Nyt areal til ude-aktiviteter ved skolen Ørum
2013 December 16 Knud Abrahamsen Hold hunden hjemme Løvel
2013 December 17 Jesper Ejlskov Fitnesscenter åbnes Hammershøj
2013 December 17 Klippe- klistredag  Sødal Børnehus Rødding
2013 December 18 Gerda Norup Jørgensen Dødsfald Rødding
2013 December 18 Børnekor spiller julemusical Vorning
2013 December 18 Julehygge i kirken Kvorning
2013 December 18 58 millioner til økologisk forskning Foulum
2013 December 19 Julebal Hammershøj
2013 December 19 Torben Knudsen Friskole i den rigtige størrelse Vammen
2013 December 20 Juleaftensdag med leg i hallen Løvel
2013 December 20 Niels-Chr. Jönsson Billede:  Lav sol over søen Tjele
2013 December 21 Ønskekoncert i kirken Hammershøj
2013 December 23 Søren Busk Rekord-nisseløb Løvel
2013 December 27 Lone Juul Svensson Dødsfald Ørum
2013 December 27 Lone Juul Svensson Mindeord Ørum
2013 December 27 Punktum for byfornyelsen Ørum
2013 December 27 Martin Bjerring Rekord-nisseløb Løvel
2013 December 28 Politikere afgør sag om Læhegn Batum
2013 December 30 The Economist besøgte forsøgscenter Foulum
2014 Januar 2 Børge Engmarksgaard Dødsfald Ørum
2014 Januar 2 Nytårstravetur Lindum
2014 Januar 2 Asbjørn Hyldgaaard Sangaften til Hellig tre konger Tjele
2014 Januar 2 Jannik Grann Voluntør fortæller om tur til Tanzania Ørum
2014 Januar 2 Ulla Horsholt Kirkesølv kommer næppe tilbage Ørum
2014 Januar 3 Stormen “Bodil” væltede storken Løvel
2014 Januar 3 Børge Engmarksgaard Mindeord Ørum
2014 Januar 4 Ellen Søndergaard Tougaard Takkeannonce Løvel
2014 Januar 7 Kuvertbanko Nørreåhuset Vejrumbro
2014 Januar 7 Ny el-forbindelse på vej  (Bro Mølle) Vejrumbro
2014 Januar 8 Generalforsamling  Husmoderforening Ørum
2014 Januar 8 Lotte Bach Larsen Udnævnelse til professor Foulum
2014 Januar 8 Helle Lautrup Ny frisørsalon  –  Salon Morgenhår Løvel
2014 Januar 9 Anna von Lowzow Landbrugets Seniorklub  –  Foredrag Hammershøj
2014 Januar 9 Leif Møller Telmore retter fejl Ørum
2014 Januar 10 Astrid Skou Hansen Udgravning af jernalderlandsby Viskum Hovedgaard Viskum
2014 Januar 11 Hyggeeftermiddag Pensionistklubben Hammershøj
2014 Januar 11 Jytte Albertsen Afsked fra Andelskassen Hammershøj
2014 Januar 11 Torsdagsmøde Arken Rødding
2014 Januar 11 Lions Club søger deltager til ungdomslejr Tjele
2014 Januar 11 Danseskole  Tjelecentret Ørum
2014 Januar 11 Birger Saugmann Skoleleder stopper Rødding
2014 Januar 13 Generalforsamling Landboungdommen Hammershøj
2014 Januar 13 Nytårskur i konfirmandstuen Ørum
2014 Januar 13 Astrid Hansen Dødsfald Sjørring
2014 Januar 13 Line Steffensen Søn født 3. januar 2014 Rødding
2014 Januar 13 Michael Breiner Jensen Søn født 3. januar 2014 Rødding
2014 Januar 13 Torben Knudsen Store visioner for Langsø Friskole Vammen
2014 Januar 14 Generalforsamling  Foulum Idrætsforening Foulum
2014 Januar 14 Trut og lut  _  Vammen Foredragsforening Vammen
2014 Januar 14 Carl Magnus Christensen Dødsfald Ørum
2014 Januar 14 Mikkel Kielsen Pragtfuldt sølvspænde fundet i jernaldergrav Rødding
2014 Januar 15 Anni Gamborg Foredragsaften Husmoder- og Beboerforening Ørum
2014 Januar 15 Else Marie Drost Foredragsaften Husmoder- og Beboerforening Ørum
2014 Januar 15 Torsten Nielsen Nej til læhegn ved Loldrup Sø Loldrup
2014 Januar 15 Årsprogram  Landbrugets Seniorklub Hammershøj
2014 Januar 16 Årsmøde  Vammen Aktive Kvinder Vammen
2014 Januar 16 Karen Fisker 90 års Fødselsdag Ørum
2014 Januar 16 Gunhild Hoberg 75 års Fødselsdag Ørum
2014 Januar 16 Jens Thygesen 75 års Fødselsdag Vejrumbro
2014 Januar 16 Billige huse Lindum
2014 Januar 17 Rådyr på vejen ved Fårdal Fårdal
2014 Januar 17 Jytte Albertsen 46 år i Andelskassen Hammershøj
2014 Januar 17 Anders Warming Nybolig i Vestergade – endnu en mægler Ørum
2014 Januar 18 Carsten Kennild Den danske Sangskat i Nørreåhuset Vejrumbro
2014 Januar 18 Børge Engmarksgaard Takkeannonce Ørum
2014 Januar 18 Knud Østergaard Højvangens Venner kan bruge flere medlemmer Ørum
2014 Januar 20 Blues og Seafood i forsamlingshuset Sjørring
2014 Januar 21 Dan Jørgensen Forskere vil nedbringe dødelighed blandt smågrise Foulum
2014 Januar 22 Anni Gamborg Foredragsaften Husmoder- og Beboerforening Ørum
2014 Januar 22 Else Marie Drost Foredragsaften Husmoder- og Beboerforening Ørum
2014 Januar 22 Louise Krogh Johnson Ørum-borgere skal genbruge stegefedtet Ørum
2014 Januar 23 Vagn Overgaard Dødsfald Gedsted
2014 Januar 24 Hans Henrik Hjermitslev Darwin og danskerne (Menighedsrådene) Vorning
2014 Januar 24 Michael Lanng Fitnesscenter åbnes  Trojka Hammershøj
2014 Januar 24 Jesper Ejlskov Fitnesscenter åbnes  Trojka Hammershøj
2014 Januar 24 Tommy Frederiksen Fitnesscenter åbnes  Trojka Hammershøj
2014 Januar 25 Søren Gade Tjele Venstre  Generalforsamling Vammen
2014 Januar 25 Mad og musik fra Mississippi Mollerup
2014 Januar 25 30 meter høj overvågningsmast i Skalsådalen Løvel
2014 Januar 27 Kyndelmisse Pederstrup
2014 Januar 27 Ølsmagning  Borgerforeningen Vorning
2014 Januar 27 Jytte Albertsen 46 år i Andelskassen Hammershøj
2014 Januar 28 Eva Ladefoged Salmesang for babyer i kirken Hammershøj
2014 Januar 28 Ny aftale om økonomien for Røddinghus Rødding
2014 Januar 28 Laurits Christian Nielsen 90 års Fødselsdag Vammen
2014 Januar 29 Magda Leth 90 års Fødselsdag Ørum
2014 Januar 29 Jytte og Poul Erik Gadegaard Sølvbryllup Ørum
2014 Januar 29 John Ivar Christiansen Dødsfald Vejrumbro
2014 Januar 29 Jørgen Pedersen Veldsparken – Beboere må selv lappe huller i vejen Ørum
2014 Januar 30 Mogens Andersen Beboerklagenævn i Viborg Kommune Lindum
2014 Januar 30 Søren Gade Afbud til Generalforsamling Vammen
2014 Januar 30 Lene Staunsbjerg Kamp mod høje vindmøller Mollerup
2014 Januar 31 Ulla Horsholt Kyndelmisse Ørum
2014 Januar 31 Sangaften  Kyndelmisse Løvel
2014 Januar 31 Sommerfest Rødding
2014 Februar 1 Generalforsamling i Efterlønsklub Hammershøj
2014 Februar 1 Overvågningsmast i Skals Ådalen  NEJ Løvel
2014 Februar 3 Evald Mikkelsen Dødsfald Ørum
2014 Februar 3 Jens Johansen Dødsfald Ørum
2014 Februar 3 Vindmøller  Protest fra borgere Batum
2014 Februar 3 <jsn Pedersen Andelskassen accepterer bøde Hammershøj
2014 Februar 4 Frits Christensen Teatergruppen Raratas på Ørum Skole Ørum
2014 Februar 4 Langsø-gruppen på vinterlejr Vammen
2014 Februar 5 Bjarke Friis Soldatervenne-aften  KFUM Ørum
2014 Februar 5 Rikke Brorson Vindmøllenaboer opfordrer til tænkepause Batum
2014 Februar 5 Lene Staunsbjerg Vindmøllenaboer opfordrer til tænkepause Batum
2014 Februar 5 Torsten Nielsen 537 skriftlige protester  Vindmøller Batum
2014 Februar 6 Sten Andersen Vækst og overskud i Webstech Foulum
2014 Februar 6 Lene Staunsbjerg Et laboratorium for vindmøller Batum
2014 Februar 7 Flemming Nørgaard Pedersen Dødsfald Ørum
2014 Februar 7 Inge-Marie Dueholm Nej til vindmøller ved Rødding Rødding
2014 Februar 8 Niall Young Forsker debuterer som forfatter Foulum
2014 Februar 10 Lasse og Mathilde Koncert i Hvidding Forsamlingshus Hvidding
2014 Februar 10 Knud Erik Riisager Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening Vorning
2014 Februar 10 Ib Bjerregaard Vindmøller Batum
2014 Februar 11 Besiftigelsestur  Vindmøller Batum
2014 Februar 11 Generalforsamling  Idrætsforening Rødding
2014 Februar 12 Bente Jønsson Dødsfald Rødding
2014 Februar 12 Knud Erik Mark Foredrag aflyst Ørum
2014 Februar 12 Ib Tang Christensen Højspændingsforbindelse  Sønderjylland – Tjele Tjele
2014 Februar 13 Generalforsamling Vorning
2014 Februar 13 Ole Olsen Nyt fugleskræmsel skræmmer udvalgte fugle Foulum
2014 Februar 14 Gert Svendsen 60 års fødselsdag Vejrumbro
2014 Februar 14 Aleks Danmark Hastighedsbegrænsnig Kvorning
2014 Februar 18 Bente Jønsson Mindeord Rødding
2014 Februar 17 Jens Johansen Takkeannonce Ørum
2014 Februar 17 Poul Dalsgaard maratonspinning Vammen
2014 Februar 17 Jens Peter Jørgensen Den syngende slagter Hammershøj
2014 Februar 18 Inge Holm Gode råd om træningskost Vammen
2014 Februar 18 Teaterstykke på storskørm  Løvefest Løvel
2014 Februar 19 Arne Ottosen Kunstudstilling Rødding
2014 Februar 19 Louise Krogh Johnson Indsamling af fedt til genbrug Ørum
2014 Februar 20 Orla Kastbjerg 40 år i Ørum Vandværk Ørum
2014 Februar 20 Eva Ladefoged Brunch – gudstjeneste Vorning
2014 Februar 20 Flemming Både Jubilæum i Seniorklub Hammershøj
2014 Februar 20 Eigil Jensen Vindmøller  ja tak Batum
2014 Februar 21 Ulla Horsholt Morgensang Ørum
2014 Februar 21 Elin Møller Sparerunde Åarhus Universitet Foulum
2014 Februar 22 Bente Jønsson Takkeannonce Rødding
2014 Februar 22 Karin Gaardsted Årsmøde Tjeleegnens Sovialdemokrater Ørum
2014 Februar 22 Thorkild Andersen OK plus butik Bliver til specialbutik Ørum
2014 Februar 24 Knud Erik Riisager Lokalhistorisk Forening  Årsmøde Tjele
2014 Februar 24 Anker Lauritsen Generalfors.  Rødding Kultur- og Forsamlingshus Rødding
2014 Februar 24 Anette Jæger Billeder af svaner Vammen
2014 Februar 25 Generalfors. Forsamlingshus, Vandværk Kvorning
2014 Februar 25 Anni Larsen Sangaften i Nørreåhuset Vejrumbro
2014 Februar 25 Else Østergaard Andersen Nationalpark Thy  Ulve Vammen
2014 Februar 25 Hanne Asmussen Børnehavebørn på affaldsjagt Hammershøj
2014 Februar 25 Helle og John Andersen Ny familierestaurant Hammershøj
2014 Februar 26 Jette Marianne Dalsgaard Jac Dødsfald Hammershøj
2014 Februar 26 Karin Gaardsted Den hemmelige socialdemokrat Tjele
2014 Februar 26 Susanne Ahrenkiel Kunst i børnehøjde Løvel
2014 Februar 27 Laurits Nielsen Fællesspisning og fortælling Rødding
2014 Februar 27 Inge Jørgensen Tarteletfest i Kultur- og Forsamlingshuset Løvel
2014 Februar 27 Jan Pedersen Danske Andelskassers Bank tror på fremtiden Hammershøj
2014 Februar 27 Jesper Hjermind Festforedrag med mad og øl Mollerup
2014 Februar 28 Hans Gaardmark Sundstrup Dødsfald Vejrumbro
2014 Februar 28 Jens Ove Nielsen Internetkursus for pensionister Vejrumbro
2014 Februar 28 Helge Hougaard Internetkursus for pensionister Vejrumbro
2014 Februar 28 Gyda Bay Mød en forsker i Foulum Foulum
2014 Marts 1 Poul Michael Brixen Pænt resultat til borgerforening Kvorning
2014 Marts 1 Tilskud til FDF-byggeri rykkes frem Ørum
2014 Marts 1 Bo Søgaard Kristensen Amatørscenen er klar til vinterfesten Løvel
2014 Marts 1 Gerda Breum Andersen Amatørscenen er klar til vinterfesten Løvel
2014 Marts 3 Merete Larsen Fastelavnsfest Langsø Børnehus Vammen
2014 Marts 3 Tonny Hoberg Nyt liv i Vammen Kro Vammen
2014 Marts 4 Karin Antonsen Torsdagsmøde Konfirmandhuset Arken Rødding
2014 Marts 4 Genbrugsfernisering Sødal Børnehus Rødding
2014 Marts 4 Fastelavnsfest Langsø Børnehus Vammen
2014 Marts 5 Graverhus repareres Pederstrup
2014 Marts 5 Heine Gøtzsche Kidsvolley Rødding
2014 Marts 6 Inger Laurberg Frandsen Dødsfald Vejrumbro
2014 Marts 6 Højspændingsledning fjernes Vejrumbro
2014 Marts 7 SFO Ørum Ethjulede cykler Ørum
2014 Marts 8 Else Odgaard Ældresagen Årsmøde Tjele
2014 Marts 8 Gert Svendsen 60 års Fødselsdag Vejrumbro
2014 Marts 8 Erik W Pedersen Foredrag Vammen
2014 Marts 8 Trivselsdag Ørum Skole Ørum
2014 Marts 10 Nye Vandmålere Kvorning
2014 Marts 11 Jubilæum Landbo-Senior Hammershøj
2014 Marts 11 Græsningslaug udvider Vammen
2014 Marts 11 Niels Peter Jacobsen Møde om sognerejsen til Israel/Palæstina Rødding
2014 Marts 11 Protest mod vindmøller Batum
2014 Marts 12 Flere cykelstier på vej Rødding
2014 Marts 12 Erik W Pedersen Peptalk Vammen
2014 Marts 13 Afbrænding løb løbsk Bigum
2014 Marts 13 Rikke Brorson Massiv protest mod vindmøller Batum
2014 Marts 13 OK til bolig ved naturområde Hammershøj
2014 Marts 14 John og Helle Andersen Ny grillbar Hammershøj
2014 Marts 15 Mikael Bugge Ny leder på Sødalskolen Rødding
2014 Marts 17 Bodil Jellesen Dødsfald Løvel
2014 Marts 17 Ingrid Tersgov Dødsfald Ørum
2014 Marts 17 Bent Tougaard Grønt område ved Ørum Skole Ørum
2014 Marts 18 Bodil og Egon Bjørnshave Noe Frygt for møllestøj har hold i forskning Rødding
2014 Marts 19 Christian Børsting Seniorkonsulent og teamleder  AgroTech Foulum
2014 Marts 19 Merete Jensen Leder på det nye kvægventer Foulum
2014 Marts 21 Jakob Jensen Nyt tømrerfirma Ørum
2014 Marts 22 Jørgen Boller Kommunalt krav forsinker FDF-byggeri Ørum
2014 Marts 22 Affaldsindsamling Løvel
2014 Marts 24 Henrik Jessen Fodboldskole i Foulum Foulum
2014 Marts 25 Tage W. Madsen Dødsfald Ørum
2014 Marts 25 Karsten Nissen Livstræ afsløres på kirkegården Vammen
2014 Marts 26 Tonny Hoberg Ny ejer af Vammen kro Vammen
2014 Marts 27 Jan Tind Sørensen Dyrevelfærds-uddannelse optager igen studerende Foulum
2014 Marts 28 Eva Ladefoged Farvel – reception Vorning
2014 Marts 28 Vægtæppe fra Tjele udstilles i Prag Tjele
2014 Marts 29 Oskar Skydt Dødsfald Ørum
2014 Marts 29 Inge Jørgensen Lyserød kvindeaften Løvel
2014 Marts 29 John Johansen Dilettant i Ørum Ørum
2014 Marts 31 Jørgen Winther Øster Ørum Skole får de sidste tunnelpenge Ørum
2014 April 1 Anders Thisted Løvel Bryglaug Løvel
2014 April 1 Anna Sørensen Folkedansere på Pensionistgården Vammen
2014 April 2 Esther Hoppe Lind Dødsfald Viskum
2014 April 2 Aase Thomasen Artisten “La Norma” Hammershøj
2014 April 2 Michael Bugge Andreasen Ny leder på Sødalskolen Rødding
2014 April 3 Ulla Horsholt Retræte-ophold Ørum
2014 April 3 Erik W Pedersen Peptalk Vammen
2014 April 4 Biluheld  –  Hovedvej spærret Ørum
2014 April 5 Erling Nielsen Åbent Hus  Motor-Service Rødding
2014 April 5 Åbningsfest Revas Ørum
2014 April 7 Flemming Kammersgaard Solenergi til Fjernvarmeværk Hammershøj
2014 April 8 Klara Jørgensen Dødsfald Ørum
2014 April 8 Thorkild Andersen OK-ansatte samlede ind til Kræftens Bekæmpelse Ørum
2014 April 9 Jens Peter Jørgensen Dødsfald Vammen
2014 April 9 Vammens Leg og Udeliv er nedlagt Vammen
2014 April 9 Maj Elisabeth Mølgaard Efterskolekunst i Pakhuset Hammershøj
2014 April 10 Løvel Fonden uddeler penge Løvel
2014 April 10 Inge Jørgensen Quindeaften Løvel
2014 April 11 Forskningsaktiviteter flyttes til Foulum Foulum
2014 April 12 Torsten Nielsen Indvielse af Revas i ørum Ørum
2014 April 12 Inger Anneberg Journalist blev forsker Foulum
2014 April 12 Margit Jensen Kiosken på Borgvold Vejrumbro
2014 April 14 Inge-Marie Jensen Dødsfald Vammen
2014 April 14 Henning Holm Johansen Ildebrand i Lade på Østergade i Mollerup Mollerup
2014 April 14 Margit Petersen Viborg Museums Fjernlager Viborg  Foulum
2014 April 15 Inge-Marie Jensen Nekrolog Vammen
2014 April 15 Lukning af Brugsen i Rødding?? Rødding
2014 April 16 Ane Marie Damsgaard Lanng Dødsfald Hammershøj
2014 April 16 Per Vorre Tabt sag om ret til vej Løvel
2014 April 19 Steen Jensen Indvielse af “Livstræet” Vammen
2014 April 19 Søren Ravn Leder af Driftsafdelingen Foulum
2014 April 22 Valborg Albrektsen Dødsfald Kvorning
2014 April 22 Klara Jørgensen Takkeannonce Ørum
2014 April 22 Steen Jensen Indvielse af “Livstræet” Vammen
2014 April 23 Erna Rasmussen Dødsfald Vammen
2014 April 23 Helge Thougaard Pedersen Dødsfald Løvel
2014 April 23 Lokalbrugsen i Rødding skal bevares Rødding
2014 April 24 Tennis Rødding
2014 April 24 Speed-foredrag tol Forskningens Døgn Foulum
2014 April 24 Svend Aage Nielsen Hønsehus på Højvangen Ørum
2014 April 25 Ny cykelsti ved skolen Hammershøj
2014 April 25 Per Vorre Tabt retssag om Langmosen Løvel
2014 April 26 Inge-Marie Jensen Takkeannonce Vammen
2014 April 26 Trine Nørgaard Forskning i landbrugsjord Foulum
2014 April 28 Claus Elgaard Foredrag Vammen
2014 April 28 Gitte Grønbæk Verdensbank – konference Foulum
2014 April 28 Søren Borg Forskningens døgn Foulum
2014 April 29 Erna Rasmussen Takkeannonce Vammen
2014 April 29 90 pladser i hammershøjs børnehus Hammershøj
2014 April 30 Sødalskolen på bondegårdsbesøg Rødding
2014 Maj 1 Ejgil Poulsen Kirkens Korshær Årsmøde Ørum
2014 Maj 1 TV-programmet Nørd Løvel
2014 Maj 1 Laser-udstyr til fart-kontrol Ørum
2014 Maj 1 Friluftbadet åbner Hammershøj
2014 Maj 2 Kirsten Brosbøl Minister til møde om vindmøllestøj Batum
2014 Maj 2 Vagn Aage Kjeldsen Stifinderne er klar til ny sæson Ørum
2014 Maj 3 Marianne Hammershøj Forskning om økologiske æg Foulum
2014 Maj 5 Anne Margrethe Nielsen Dødsfald Vejrumbro
2014 Maj 5 Henrik Stubkjær Bispekandidat stiller op til debat Tjele
2014 Maj 5 Karsten Jensen Friluftbdaet åbnet Hammershøj
2014 Maj 7 Anne Margrethe Nielsen Nekrolog Vejrumbro
2014 Maj 7 Jan Pedersen Overskud hos Danske Andelskassers bank Hammershøj
2014 Maj 7 Søren Busk DM i Duathlon Løvel
2014 Maj 8 Kristian Pihl Lorentzen Skoleelever på Christiansborg Hammershøj
2014 Maj 8 Winnie Andersen På pension efter 45 år Ørum
2014 Maj 8 Troels Rask Mikkelsen Fodbolddyst på friskolen Vejrumbro
2014 Maj 9 Steen Jensen Gravsten skal vise, at man har levet Vammen
2014 Maj 10 Johannes Lund Rasmussen Lokalhistorisk tur til okkerværk i Løvskal Tjele
2014 Maj 12 Rolf Bückmann Velgørenheds Duathlon Løvel
2014 Maj 13 Kurt Sørensen Langt på literen Ørum
2014 Maj 14 Alex Pedersen Foredrag  Landevejscykling Hammershøj
2014 Maj 14 Venskabsforening til Norge Vammen
2014 Maj 14 Viggo Hansen St. Bededagsløb Løvel
2014 Maj 15 Ledig præstestilling Hammershøj
2014 Maj 15 Villy Mougaard Forårsfest  Blomstergården Rødding
2014 Maj 17 Jonas Majlund Vejlin Cykle på arbejde Foulum
2014 Maj 20 Niels Peter Nielsen Dødsfald Vammen
2014 Maj 20 Dagplejebørn Løvel
2014 Maj 21 Grønt område i bymidten Hammershøj
2014 Maj 21 Vagn Aage Kjeldsen Stifinderne er klar til ny sæson Ørum
2014 Maj 23 Klage over minkfarm Hvidding
2014 Maj 24 Undervisning i lastbil 3. klasse  Ørum Skole Ørum
2014 Maj 26 Hans Andreasen Dødsfald Ørum
2014 Maj 26 Edith Rigmor Raabjerg Dødsfald Vejrumbro
2014 Maj 26 Hilda Christensen Dødsfald Ørum
2014 Maj 26 Skur ved Løvelbanen Løvel
2014 Maj 27 Hans Andreasen Nekrolog Ørum
2014 Maj 27 Mogens Møller Hansen Gylle  grøn energi  Biogasanlæg Foulum
2014 Maj 28 Henrik Stubkjær Bispekandidat holder grundlovstale Rødding
2014 Maj 28 Nina Char Projekt  Biomasse til Energi Foulum
2014 Maj 30 1000 år gammelt jorddige må ikke fjernes Korreborg
2014 Maj 30 Niels Mark Jacobsen Ulandsfrivillig i Malawi Rødding
2014 Maj 30 Petanque   Ældresagen Løvel
2014 Maj 31 Hilda Christensen Takkeannonce Ørum
2014 Maj 31 Anne-Mette Skovbjerg Høndruphus  Naturbørnehave Lindum
2014 Juni 2 Magda Stigsen Nekrolog og takkeannonce Ø
2014 Juni 2 Traktortræk  DLG Tjele
2014 Juni 3 Anne Kieldsen Dødsfald Vammen
2014 Juni 3 Søren Pape Poulsen Soppefest Hammershøj
2014 Juni 3 Brugs-kunder kan betale forud Rødding
2014 Juni 4 Tricktyve Hammershøj
2014 Juni 4 Leif Mikael Møller ITXpress Ørum
2014 Juni 6 Svend Uheld på plastikposefabrik Ørum
2014 Juni 6 Henrik Stubkjær Grundlovsmøde Rødding
2014 Juni 6 Ildebrand  Hulbækvej 33 Mollerup
2014 Juni 7 Jens E. Christensen Organist stopper efter mere end 36 år. Løvel
2014 Juni 10 Jonna Fruergaard Thorsen Dødsfald Vorning
2014 Juni 10 Karsten Jensen Soppefest Hammershøj
2014 Juni 11 Johannes Vesterby Grønt bånd i Vammen Vammen
2014 Juni 11 Hærvejsløb Vammen
2014 Juni 12 Kristina Pedersen Afsluttet uddannelse Ørum
2014 Juni 13 Christian Sundgaard Kunstudstilling Ørum
2014 Juni 13 Kaninudstilling og loppemarked  FDF Ørum
2014 Juni 14 John Brorson Christensen Varmeværk  50 år Hammershøj
2014 Juni 14 Agro Business Park  Nye arbejdspladsen Foulum
2014 Juni 14 Jens lange Jepsen Ny sportsgren på skalen  Earthing Hammershøj
2014 Juni 16 Inge Jørgensen Løvinde fik en tusse til at vokse til 27000 Løvel
2014 Juni 16 Henrik Hansen Nu løve Løvel
2014 Juni 17 Ørum SFO  Småland  Astrid Lindgren Ørum
2014 Juni 18 Anette Kristoffersen Hammershøj Landboforening  Efterløn Hammershøj
2014 Juni 18 Niels Mark Jacobsen Udsenst af Folkekirkens Nødhjælp Rødding
2014 Juni 18 Cirkus Langski Vammen
2014 Juni 19 Edith M. Jacobsen Dødsfald Løvel
2014 Juni 19 Jan Nielsen  Palle Olsen Rødding Blik  Hobro Landevej 2b  Nye Lokaler Rødding
2014 Juni 20 Hanne Kaa  Niels Tornbjerg Rosenhave åben Ørum
2014 Juni 20 Søren Bay Oprykning til TVS Løvel
2014 Juni 20 Ekstra tilskud til Friluftsbadet Hammershøj
2014 Juni 21 Niels Chr. Riis Dødsfald Ørum
2014 Juni 21 Jens Lange Jepsen Forsøg med rullende skolestart Hammershøj
2014 Juni 23 Niels Damsgaard Nielsen Dødsfald Vorning
2014 Juni 24 Ingen skov ved Hvidding Hvidding
2014 Juni 24 Kristian Haugland Modefirma åbned webshop Løvel
2014 Juni 27 Karsten Jensen Lukning af firluftsbad?? Hammershøj
2014 Juni 28 Gitte Hald Kristiansen Personaleforening  Hønsestalden Foulum
2014 Juni 28 Cindie Deleuran Personaleforening  Hønsestalden Foulum
2014 Juni 30 Aage Johansen Dødsfald Ørum
2014 Juni 30 Edith M. Jacobsen Takkeannonce Løvel
2014 Juni 30 Karsten Jensen Kamp for friluftsbadet Hammershøj
2014 Juli 1 Befolkningstilvækst Tjele
2014 Juli 2 Tommy Jørgensen Bordtennis i Tjelecentret Ørum
2014 Juli 3 Alise Møller Dødsfald Ørum
2014 Juli 4 Niels Damsgaard Nielsen Takkeannonce Vorning
2014 Juli 4 Mikkel Kieldsen Kvindegrav ved Meldgård Rødding
2014 Juli 5 Aage Johansen Takkeannonce Ørum
2014 Juli 5 Niels Peter Jacobsen Gudstjeneste ved Søbredden Rødding
2014 Juli 5 Helle Bach Jönsson MC-træf i Rødding Rødding
2014 Juli 7 Højspændingslinie fra Sønderjylland til Tjele Foulum
2014 Juli 10 Keld Andersen Andelsmejeri  Brugskunst Hammershøj
2014 Juli 11 Hønsemøg bliver til råolie Foulum
2014 Juli 12 Gadeløb for 33. gang Vammen
2014 Juli 12 “Tjele på langs” er klar til november Tjele
2014 Juli 14 Byfest i Vammen Vammen
2014 Juli 15 Ejner Serup Besøgskoordinator på forskningscentert Foulum
2014 Juli 16 Alise Møller Takkeannonce Ørum
2014 Juli 16 Anders Andersen Store forhåbninger til årets vin  Chateau Ø Ø
2014 Juli 17 Solvejg Stilling Lokal designer på Koldinghus Vammen
2014 Juli 19 Anna Birgitte Jensen Dødsfald Ørum
2014 Juli 19 Kirsten og Ejnar Nygård Guldbryllup Rødding
2014 Juli 19 Sommerfest Rødding
2014 Juli 23 Lairits-Anker Flarup Dødsfald Vorning
2014 Juli 23 Per Vorre Dyremisrøgt koster landbrugsstøtte Løvel
2014 Juli 24 Peder Bjært Sørensen Dødsfald Kvorning
2014 Juli 24 Dommerfest Vejrumbro
2014 Juli 26 Uffe Schmidt Dyrkning af landbrugsjord Foulum
2014 Juli 29 Gunnar Vestergaard Dødsfald Løvel
2014 Juli 29 Anna Birgitte Jensen Takkeannonce Ørum
2014 Juli 29 Ann Overgaard Bryllup Ørum
2014 Juli 29 Jakob Bjørnshave Bryllup Ørum
2014 August 1 Torben Agerkilde Ny organist i Løvel Løvel
2014 August 1 Nordmænd på snapsevisit Over Viskum
2014 August 6 Molfoørfesten 2014 Ørum
2014 August 8 Gadeløb 2014 i Vammen Vammen
2014 August 9 Gunnar Vestergaard Takkeannonce Løvel
2014 August 9 Svinefarm udvider Hammershøj
2014 August 9 Christian Nielsen Opfinder af Passat-kedlen fylder 70 år Ørum
2014 August 11 Arne Andersen Brugsuddeler ny ridefoged Ørum
2014 August 13 Sportsfest Vammen
2014 August 13 Agrifarm  Konceptstalde til landbruget Foulum
2014 August 14 Åbent hus på EL-station Tjele Foulum
2014 August 14 Anderledes skolestart på friskolen Vejrumbro
2014 August 15 Nyt grønt område taget i brug Ørum
2014 August 16 Janne Winther Christensen Forskning i hestes adfærd Foulum
2014 August 16 Ole Green Webstech er gået konkurs Foulum
2014 August 18 Charlotte Jensen Skolebestyrelse på plads Ørum
2014 August 19 Nette Hunsballe  Turi Thomse lokalhistorisk Kirketur  Nr. Vinge og Vammen Tjele
2014 August 19 Sebastian Klein Sund man på skolen Ørum
2014 August 20 Lasse Lauritsen Fællesspisning Rødding
2014 August 20 Mikkel Kieldsen Jernalderudgravning Rødding
2014 August 21 Lokalplan  Børnehus Hammershøj
2014 August 22 Gitta Hoberg Hedegaard 4. klasse på besøg på Højvangen Ørum
2014 August 22 Mikkel Kieldsen Gravrøverne havde været der Rødding
2014 August 22 Birthe Krabbe og John Rasmu Afrikas prinsesse bor i Rødding Rødding
2014 August 23 Else Hedegaard Foredrag omde tre Abrahams-religioner Rødding
2014 August 23 Sødalskolen får nyt musiklokale Løvel
2014 August 25 Claus Weismann Station Tjele holder åbent hus Foulum
2014 August 25 Anders Ellebæk Hansen Ny sognepræst i Vorning, Kvorning og Hammershøj Hammershøj
2014 August 26 Ove Jensen Solvarmeanlæg til Ørum varmeværk Ørum
2014 August 27 Underskud vendt til oevrskud Andelskassen Hammershøj
2014 August 27 Jesper Bach Hyldestvideo til Foulum Foulum
2014 August 28 Vivi Ruseng Hansen 25 års jubilæum Hulbæk
2014 August 28 Tina Bæk Petersen 25 år på Grundfos Tjele
2014 August 28 Dolvarme i Ørum Ørum
2014 August 29 Villy Mougaard Dahlisfestval på Blomstergården Rødding
2014 August 29 Johannes Vesterby Indvielse af cykelsti Rødding til Viborg Rødding
2014 August 30 Ny udstykning i Løvel Løvel
2014 August 30 Søren Østergaard SimHerd A/S får ny hovedaktionær Foulum
2014 August 30 Økologisk høstmarked på Ny Lundgård Hammershøj
2014 September 1 Knud Erik Larsen Dødsfald Vammen
2014 September 1 Christian Børsting Nye spinningcykler til Tjelecentret Ø
2014 September 1 Knud Erik Bødker Aktivklubben starter igen Vejrumbro
2014 September 2 Bitten Pedersen Ny skulptur  Høndruohus Lindum
2014 September 2 Hans Jørgen Kjeldsen Foto af svaler Ørum
2014 September 3 Rækkehuse i Løvel  GP-Entreprise Løvel
2014 September 3 Blomstergården Batum
2014 September 4 Birthe Harritz Forman for Kræftens Bekæmpelse  Midtjylland Ørum
2014 September 4 Michael Hjorth Hobby  Ældresagen  Tjelecentret Ørum
2014 September 5 Henrik Hansen Kulturcenter i Løvel Løvel
2014 September 6 Arkiv  Forskningscentret Foulum
2014 September 7 Mona Jensen  Kirsten Nørgaar Læse-inspiration  Bogcafe Ørum
2014 September 7 Tilladelse til dobbelthuse i Løvel Løvel
2014 September 9 Langdysse spærret med affaldsjord Årup
2014 September 9 Helge Hougaard EDB Undervisning for pensionister Vejrumbro
2014 September 10 Ove Kent Jørgensen DF glæde over cykelsti mellem Viborg og Rødding Rødding
2014 September 10 Johannes Vesterby Nyt musikloklale på Sødalskolen Løvel
2014 September 10 Signe og Christian Damsgård Vielse Kvorning
2014 September 11 Per Vorre Genplantning af læhegn Løvel
2014 September 12 Elina Simmelhag Fødsel Løvel
2014 September 12 Karsten Jensen Urimelig forskelpå tilskud  Friluftsbad Hammershøj
2014 September 13 Karsten Jensen God sæson for friluftsbadet Hammershøj
2014 September 15 Jørgen Jespersen Dødsfald Rødding
2014 September 15 Fremtidsmad hjælper Bæravlere Foulum
2014 September 16 Benny Christensen Grøn byfornyelse Vammen
2014 September 16 DM i Folkerace Løvel
2014 September 17 Elly Halskov Brixen Dødsfald Ørum
2014 September 17 Ørum må vente til 2018 på børnehus Ørum
2014 September 18 Villy Mougaard Æblefest på Blomstergården Batum
2014 September 19 Solvejg Knudsen Grævlinger skyld i spærret langdysse Årup
2014 September 20 Henrik Liniger Foredrag om topsport Ørum
2014 September 20 Allan Kloch Sørensen Kloch Coaching   NLP-coach Kvorning
2014 September 20 Mie Samuel Pedersen Idrætsforening vil udvikle sig Rødding
2014 September 22 Mariane Jørgensen Fra Bypige til Bondekone  Nørreåhuset Vejrumbro
2014 September 22 Villy Mougaard Frugtfestival  Blomstergården Tjele
2014 September 23 Ove Jensen Varmeværk satser på solvarme Ørum
2014 September 24 Elly Halskov Brixen Mindeord Ørum
2014 September 24 Ann-Mette Elten Foredragsforening  Sæson nummer n68 Vammen
2014 September 24 Jørgen Carlsen PH – en moderne Grundtvig Ørum
2014 September 26 Hans Jørgen Pedersen Agrifarm kan sikre bedre staldlugt Tjele
2014 September 27 Elly Halskov Brixen Takkeannonce Ørum
2014 September 27 Nikolaj Bentzon Fra bach til bebob Mollerup
2014 September 27 Rita Frost Open by night Ørum
2014 September 29 Røveri i Dagli’Brugsen Ørum
2014 September 29 Edith Mark Foredragsrække  Menighedsråd Tjele
2014 September 30 Røveri i Dagli’Brugsen    Politi beder om hjælp Ørum
2014 Oktober 1 Restaurering af Rødsø Løvel
2014 Oktober 1 Joan Brønnum Kvist Danmarks Jægerforbund  Kommunikationschef Mollerup
2014 Oktober 2 Røveri i Dagli’Brugsen  Intet spor Ørum
2014 Oktober 3 Vibeke Zimmermann Pilen peger opad fro Røddings Brugs Rødding
2014 Oktober 3 Leo Dahlgaard 60 års fødselsdag Velds
2014 Oktober 3 Thomas Frøkjær Bob Dylan musik i Rødding Kirke Rødding
2014 Oktober 4 Alma Bjerregaard Ældreforeninger  Aktivitetsdag  Messe Ørum
2014 Oktober 6 Søren Nielsen 80 års fødselsdag Vejrumbro
2014 Oktober 6 Lokalplan for området ved de gamle børnehaver Hammershøj
2014 Oktober 7 Aase Stordal Pedersen Dødsfald Hammershøj
2014 Oktober 7 Per Busk Lærerens dag på Sødalskolen Rødding
2014 Oktober 9 Christian Langballe Interview  med Christian Langballe Foulum
2014 Oktober 10 Aase Stordal Pedersen Nekrolog Hammershøj
2014 Oktober 10 Villy Mougaard Blomstergårde giver gode råd om æbler Batum
2014 Oktober 11 Randi Jensen Dødsfald Vammen
2014 Oktober 11 Mona Jensen Nørklerne 30 år  Flytter i eget hus Ørum
2014 Oktober 11 Ingrid Bach Gymnastik-Dronningen Vammen
2014 Oktober 13 Legestue for folkedansere Rødding
2014 Oktober 14 Johannes Vesterby Solvarmeanlæg til Ørum Varmeværk Ørum
2014 Oktober 15 Erik Lorentzen Dødsfald Ørum
2014 Oktober 15 Lis Vestergaard Kastbjerg Dødsfald Ørum
2014 Oktober 15 Jørgen Dalager Foredrag om Sønderjyde i 1. Verdenskrig Ørum
2014 Oktober 15 Birthe Harritz Unicykelklub i Fritidsordningen Ørum
2014 Oktober 16 Steen Krog 30 års Jubilæum hos Stark, Viborg Ørum
2014 Oktober 18 Jørgen Thomassen Autohandel  JT biler Hammershøj
2014 Oktober 20 Regionsmester   Master-syvmandshold Rødding
2014 Oktober 21 Jesper Thygesen Glæde over at Skole strukturdebat opgives Hammershøj
2014 Oktober 21 Peter Theil Straffespark forpurrede finaleplads Tjele
2014 Oktober 22 Svend Jørgensen Retssag om opfindelse af palleløftere Hammershøj
2014 Oktober 23 Jørgen Dalager Foredrag om hjertet under jernkorset Ørum
2014 Oktober 23 Bordel i Rødding Rødding
2014 Oktober 24 Lis Vestergaard Kastbjerg Takkeannonce Ørum
2014 Oktober 24 Ella og Vagn Aage Kjeldsen Guldbryllup Ørum
2014 Oktober 24 Kren Hejlesen Solvarmeanlæg til Ørum Varmeværk Ørum
2014 Oktober 25 Annalise Sevelsted Dødsfald Ørum
2014 Oktober 25 Tage Malling Gave fra Andelsekassen til Vammen Fors.hus Vammen
2014 Oktober 25 Tonny Hoberg Kroejeren med de mange bolde i luften Vammen
2014 Oktober 27 Ninna Jørgensen Dødsfald Ørum
2014 Oktober 27 Problemer for Boligbyggeri i Ørum Ørum
2014 Oktober 27 Fodboldafslutning Vammen
2014 Oktober 28 Lars Christiansen Foredrag Hammershøj
2014 Oktober 28 Gitte Degn Friis Gammel landsbyskole til salg Lindum
2014 Oktober 29 Jesper Hornstrup BUSK-dag i Vammen Vammen
2014 Oktober 29 Jan Pedersen Finanstilsynet på besøg i Andelskassen  OK Hammershøj
2014 Oktober 30 Erik Lorentzen Mindeord Ørum
2014 Oktober 30 Christian Børsting Borgermøde Ørum Kultur- og Idrætscenter Ørum
2014 Oktober 30 Pop-up Julegårdbutik Hammershøj
2014 Oktober 31 Jordbrugsforskere er blandt verdens bedste Foulum
2014 Oktober 31 Drop vindmøller Batum
2014 November 1 Svend Jørgensen Retssag om pallevogne Hammershøj
2014 November 2 Tage Jensen Dødsfald Viskum
2014 November 2 Karsten Holm Johnny Cash aften Rødding
2014 November 2 Tricktyve Ørum
2014 November 3 Jakob Fastrup Danmark på vippen Hammershøj
2014 November 4 Bertil Nilsson Ørum Heidi Ebbesen Ørum Ørum
2014 November 4 Kren Hejlesen Solvarmeanlæg skal ligge i erhvervsområde Ørum
2014 November 4 Ole Deichmann Bisgaard 70 års fødselsdag  Sportsmenneske  Træning Ørum
2014 November 5 Brinkkjær Josephine Baker i Vammen  i 1954 Vammen
2014 November 5 Vammen Forsamlingshus 100 år Vammen
2014 November 6 Skrallebang undeholder Løvel
2014 November 7 Henrik Hansen Løve 2014 stikker en plade Løvel
2014 November 7 Lotte Bach Christensen Beboelse siden vikingetiden Vammen
2014 November 8 Gæster fra Kina  Agro Business Park Foulum
2014 November 10 Mikael Voss Traktornørder  Modeltraktorklub Ørum
2014 November 11 John Højby Kulturrødderne opførte korværk Rødding
2014 November 11 Bent Grønbech Borgerne er med på center-udvidelse Ørum
2014 November 11 Rie Kristensen Forsamlingshuset 100 år Vammen
2014 November 12 Pernille Maj Svendsen Inspirationsdag  Aarhus Universitet Foulum
2014 November 12 Magnus Korsgaard Nielsen DM i foreningsudvikling Rødding
2014 November 13 Niels Chr. Nielsen Fødevareforskning flytter til Aarhus Foulum
2014 November 14 Karin Gaardsted Politikere vil kæmpe for arbejdspladser Foulum
2014 November 14 Skrallebang Løvel Fprsamlingshus   Dagpleje Løvel
2014 November 14 Torsten Nielsen Den grønne kile indvies Vammen
2014 November 15 Jens Kristiansen Spar Nord Fonden støtter FDF Ørum
2014 November 15 Margrethe Therkildsen Foulum-ansatte glæder sig over adfklaring Foulum
2014 November 14 Agathe Kirstine Svendsen Dødsfald Ørum
2014 November 17 Torsten Nielsen Vammens børn hjalp med at klippe snoren Vammen
2014 November 14 Poul Smedegaard Andersen Foredrag om Hvidstengruppen Vammen
2014 November 18 Niels Peter Tornbjerg Novelle i “Ved Julelampens Skær” Ørum
2014 November 19 Marie Simonsen Nekrolog Hammershøj
2014 November 19 Karin Gaardsted Sjællandske ansatte kommer ikke til Foulum Foulum
2014 November 19 Foulum-erhvervsklynge udstiller på Agromek Foulum
2014 November 20 Trine Svenstrup Kinch Svævebane ved Sødal Børnehus Rødding
2014 November 21 Kent Christensen Besøg fra Ghana på Vorning Maskinfabrik Ørum
2014 November 22 Trine Svenstrup Kinch Svævebane ved Sødal Børnehus Rødding
2014 November 24 Bent Nygaard Kristensen Dødsfald Ørum
2014 November 24 Anna Lise Dalsgaard Dødsfald Rødding
2014 November 24 Jesper Hornstrup Sognepræst rejser Vammen
2014 November 25 Agathe Kirstine Svendsen Takkeannonce Ørum
2014 November 25 Henning Simonsen Tjele på Langs 2014 udgivet Ørum
2014 November 26 Inger E. Rasmussen Dødsfald Vejrumbro
2014 November 26 Herluf Pedersen Nyt alter – kirkesølv vises frem Ørum
2014 November 26 Oline Andersen Josephine Baker på besøg i 1957 Vammen
2014 November 27 Peder Lomborg Innovationspriser til tre iværksættere Foulum
2014 November 28 Anders Skeem Hæder tl Agro Business Park Foulum
2014 November 29 Karsten Jensen Penge på vej til friluftsbadet Hammershøj
2014 December 1 Ulla Horsholt Indvielse af nyt sølvtøj i kirken Ørum
2014 December 1 Martin Bjerring Løbeklub fejrer 10 år Løvel
2014 December 2 Erling Valdemar Nielsen Dødsfald Lindum
2014 December 2 Flemming Lund Beslutning om Vorning Møller må vente Vorning
2014 December 3 Anton Skovgaard Dødsfald Kvorning
2014 December 3 Hundeudstilling i langsøhallen Vammen
2014 December 3 Tove Katrine Hald Workshop om det nye børnehus Hammershøj
2014 December 3 Torben Glar Nielsen Strøm på ny højspændingslinie Foulum
2014 December 4 Roy Normann Dødsfald Rødding
2014 December 4 Lodsejer får lov at anlægge sø i ådal Rødding
2014 December 5 Børnehave og plejehjemmet Højvangen til teater Ørum
2014 December 8 Rikke Thomsen Hundeudstilling i Langsøhallen Vammen
2014 December 9 Anna Lise Dalsgaard Takkeannonce Rødding
2014 December 9 Svend Jørgensen Hammershøj-fabrikant fik medhold i kopi sag Hammershøj
2014 December 10 Karoline Dorthea Overgaard Dødsfald Ørum
2014 December 10 Anton Skovgaard Takkeannonce Kvorning
2014 December 10 Tonny Hoberg Kromad i Ørum Ørum
2014 December 11 Karoline Dorthea Overgaard Omtale af daødsfald Kvorning
2014 December 11 Landmænd tager godt mod måling af vandkvalitet Foulum
2014 December 11 Tonny Hoberg Tonny Hoberg forpagter cafe i Viborg Golfklub Viborg
2014 December 12 Vibeke Zimmermann Brugsen gfejrer 110 års jubilæum Rødding
2014 December 13 Bjarne Boel Nielsen Dødsfald Vammen
2014 December 13 Birthe Ladefoged Særlig julesnaps fra Viskum Over Viskum
2014 December 13 Anette Lynge Vilje til at Ville  Anette Bundgaard Ørum
2014 December 15 Idrætsforening inviterer til borgermøde Rødding
2014 December 16 Per Madsen Skoleelever udstiller på hovedgaden Ørum
2014 December 17 Annelise Hansen Dødsfald Ørum
2014 December 17 Astrid Tovgaard Dødsfald Foulum
2014 December 19 Anders Wegger Kirkesti er godt på vej Hammershøj
2014 December 20 Palle Winther Erhvervsdrivende danner klub Rødding
2014 December 22 Forsøg med hundebesøg på plejehjem Foulum
2014 December 23 Louise Krogh Johnson Julefedt kan blive til grøn biodiesel Foulum
2014 December 27 Thomas Piper Ny produktionslinie på teglværk Hammershøj
2014 December 27 Signe Risgaard Musik  Tjeles unoder Vejrumbro
2014 December 27 Knud Erik Bødker Musik  Tjeles unoder Vejrumbro
2014 December 29 Svend Laursen Dødsfald Ørum
2015 Januar 2 Jan Pedersen Uddeling af Andelskassepriser Hammershøj
2015 Januar 3 Verner Christensen Dødsfald Vammen
2015 Januar 3 Thomas Holmgård Hundbøl Hellig tre kongers møde  Myanmar Ørum
2015 Januar 3 Henning Simonsen Kastberg  Savværksfamilien var selvhjulpne folk Formyre
2015 Januar 5 Karen Nederskov Nielsen Dødsfald Løvel
2015 Januar 6 Snefred Sørensen Dødsfald Rødding
2015 Januar 9 Johannes Vesterby Venstre inviterer til Cafemøde Ørum
2015 Januar 9 Per Møller Jensen Efterbevilling til Friluftsbad Hammershøj
2015 Januar 9 Flere boliger i Løvel Løvel
2015 Januar 10 Flemming Daugaard Rødding Brugs holder den gode kurs Rødding
2015 Januar 12 Kristian Pihl Lorentzen Venstre Gruppemøde Ørum
2015 Januar 13 Inga Nielsen Dødsfald Ørum
2015 Januar 13 Chris Rævsgaard Hansen Dialogmøde  Sødalskolen Rødding
2015 Januar 13 Behandlingscenter Tjele Nr. Vinge
2015 Januar 14 Borgerforening på tur til Landsretten Vejrumbro
2015 Januar 14 Hans Jakob Bjært Sørensen Fodbold i gamle dage  Tjele på langs 2014 Ørum
2015 Januar 14 Lars Bo Heltzen Nørreåen oversvømmer landbrugsjord Øby
2015 Januar 15 Louise Due Ny Workshop om det nye børnehus Hammershøj
2015 Januar 16 Erik Sommer Musikalsk aften for landboseniorer Hammershøj
2015 Januar 16 Kirsten Antonsen Andelskassen flytter Hammershøj
2015 Januar 16 Elisabeth Dons Christensen Tidligere biskop fortæller Hammershøj
2015 Januar 17 Katinka Knibbavan de Wiel Portrættwer af kæledyr Kvorning
2015 Januar 19 Ann-Mette Elten Mad og Musik i Vammen Vammen
2015 Januar 21 Ernst Christensen Dødsfald Vammen
2015 Januar 21 Anders Mikkelsen Penge til fødevareforskere Foulum
2015 Januar 22 Kronprins Frederik Indvielse af strømforbindelse Tjele
2015 Januar 23 Henning Simonsen Tjele på langs 2014 er næsten udsolgt Ørum
2015 Januar 24 Aksel Gaardsted Christiansen Forslag om at samle de yngste børn i Løvel Løvel
2015 Januar 24 Tomas Bak Sørensen Rødding forældre vil have flere muligheder Rødding
2015 Januar 26 Elisabeth Weiss-Gärtner Stillegudstjeneset Bigum
2015 Januar 27 Ann-Mette Elten Foredrag Vammen
2015 Januar 27 Laila Christensen Skolevalg   Undervisningsforløb Hammershøj
2015 Januar 28 Aksel Gaardsted Christiansen Skolestruktur Rødding og Løvel Rødding
2015 Januar 29 Kristian Jensen Dødsfald Ørum
2015 Januar 30 Trine Svenstrup Kinch Skolestruktur Rødding og Løvel Rødding
2015 Januar 30 Peter Lund Oregano får køer til at bøvse mindre Foulum
2015 Januar 31 Charlotte Vindelbo Olesen Sofacykel til plejehjemmet  Pensionistgården Vammen
2015 Februar 2 Esther Meyer Dødsfald Ørum
2015 Februar 2 Gylleudslip Hammershøj
2015 Februar 3 Mikkel Beha Erichsen Foredrag om rejse Ørum
2015 Februar 4 Ole Raakjær Foredrag “Hvordan hjælper vi hinanden” Rødding
2015 Februar 4 Martin Nielsen Underskriftindsamling mod skole-forslag Rødding
2015 Februar 4 Erik Kock De mærkværdige fortællingers far Øby
2015 Februar 5 Allan Boeskov Vejrumbro Fri   Ny skoleleder Vejrumbro
2015 Februar 5 Birgitte Jørgensen Møbelkvinden i Kvorning bliver 50 Kvorning
2015 Februar 6 Masteruddannelse i dyrevelfærd Foulum
2015 Februar 6 Poul Martin Christensen Boldklub mangler folk til bestyrelsen Vejrumbro
2015 Februar 7 Margit Meyer Mindeord over Esther Meyer Ørum
2015 Februar 7 Gitta Hoberg Hedegaard Beboerforening efterlyser akjtive borgere Ørum
2015 Februar 9 Niels Christian Christensen Dødsfald Ø
2015 Februar 9 Karin Josefsen Rødding Fårelaug Rødding
2015 Februar 9 Entreprise Europe Network Tjele
2015 Februar 11 Kristian Rusbjerg Fællesspisning med musikalsk underholdning Rødding
2015 Februar 12 Esther Meyer Tak for deltagelse Ørum
2015 Februar 13 Kristen Touborg Foredrag  Landbosenior Pirhus-Tjele Hammershøj
2015 Februar 13 Jørgen Lanng Fødselsdag 85 år Hammershøj
2015 Februar 13 Per Flarup Fødselsdag  75 år Hammershøj
2015 Februar 13 Mikkel Chellerup Overskud i Kvorning Borgerforening Kvorning
2015 Februar 14 Nina Bertelsen Foredrag om smerter i ryggen Vammen
2015 Februar 14 Jan Meincke 25 års Jubilæum for Behandlingscenter Tjele Nr. Vinge
2015 Februar 16 Peder Bjerregaard Pedersen Dødsfald Lindum
2015 Februar 16 Mogens Madsen Alutech Porte bliver til Portek Thorsager
2015 Februar 18 Mikkel Beha Erichsen Foredrag Ørum
2015 Februar 20 Irsk aften De Galvaniserede Leoparder Mollerup
2015 Februar 20 Thorkild Andersen Terror-ofre mindes i Ørum Ørum
2015 Februar 21 Søren Bang Marna Bang 70 års fødselsdag  og  Safirbryllup Vorning
2015 Februar 23 Karsten Jervad Fællesspisning Rødding
2015 Februar 24 Carl Nielsen Sangaften Kirken Løvel
2015 Februar 24 Johannes Vesterby Apple-center Foulum
2015 Februar 24 Kjeld Christensen Kæmpe flok af Kronhjorte Formyre
2015 Februar 24 Apple byggeri Foulum
2015 Februar 25 Jan Pedersen Overskud i Andelskassen i 2014 Hammershøj
2015 Februar 26 Jens Christian Jensen Apple ved Foulum Foulum
2015 Februar 27 Metha Augusta Rahbek Dødsfald Vejrumbro
2015 Februar 27 Susan Mørk Formand genvalgt  Forsamlingshus Kvorning
2015 Februar 27 Rune Feldt-Rasmussen Ros til Skolebestyrelsen Rødding
2015 Februar 27 Annie Søgaard Jensen Ros til Skolebestyrelsen Løvel
2015 Februar 27 Carsten Dalsgaard Genvalgt formand  Socialdemokraterne Tjele
2015 Februar 27 Apple byggeri Foulum
2015 Februar 28 Margit Givskov Stort fremmøde hos aktive kvinder Vammen
2015 Februar 28 Helle Gøtzsche Nyt idrætskoncept til de usportslige Rødding
2015 Februar 28 Apple byggeri Foulum
2015 Marts 2 Andelskassepris uddeles i Ikast Hammershøj
2015 Marts 2 Scooterkører hårdt kvæstet i ulykke Kvorning
2015 Marts 3 Levende musik til Gudstjeneste Løvel
2015 Marts 4 Svinesnak på AU Foulum
2015 Marts 4 Aksel Gaardsdal Christiansen Ny skolestruktur sat på pause Rødding
2015 Marts 5 Kronprins Frederik Kronprinsen indvier ny EL-forbindelse Foulum
2015 Marts 5 Mie Samuel Pedersen Idrætsforening mangler frivillige Rødding
2015 Marts 6 Peter Thomsen Vejrumbro Kirkegård bliver misligholdt Vejrumbro
2015 Marts 7 Ørum Varmeværk får solvarmeanlæg Ørum
2015 Marts 7 Lars Bo Heltzen Vandstanden i Nørreå ved Øby  Heltzen Øby
2015 Marts 10 Gitta Hoberg Hedegaard beboerforening mangler medlemmer Ørum
2015 Marts 10 Henrik Hansen Udsolgt til fællesspisning Løvel
2015 Marts 11 Karin Gaardsted AU Foulum opjusteres Foulum
2015 Marts 12 Jens Holm Sørensen Dødsfald Hammershøj
2015 Marts 12 Uddeling af børnebibler Løvel
2015 Marts 12 Ny ledelse i borgerforening Løvel
2015 Marts 12 Karsten Abrahamsen Simmentalerkvie fik trillinger Vammen
2015 Marts 13 Torsten Nielsen Kronprinsen besøgte jævnstrømsstation Tjele Tjele
2015 Marts 14 Jeppe Hartz Open Air i Vejrumbro Vejrumbro
2015 Marts 14 Tina Damholt Koch Isfugl Dollerup  Billede fra Rødding Sø Rødding
2015 Marts 17 Peter Ingemann Årsmøde i Danske Andelskasser Hammershøj
2015 Marts 17 Lina Thybo Andersen Fødsel d. 19. december 2014 Rødding
2015 Marts 17 Kevin Bundgaard Midttrafik roder i bus – zonerne Lindum
2015 Marts 18 Gunnar Fruring Jensen Dødsfald Ørum
2015 Marts 18 Marianne Damsgaard Generalforsamling i IF Trojka Hammershøj
2015 Marts 18 Karen Thodberg Hunde hjælper på hukommelsen Foulum
2015 Marts 19 Jan Stagsted Måltidspille fra firmaet Diet4Life Foulum
2015 Marts 20 Birthe Høimark Poulsen Demensværksted i Ørum Ørum
2015 Marts 21 Anna og Jens Thorup Æresmedlemmer i Landboseniorforeningen Tjele
2015 Marts 21 Louise Rex Iversen Selvbetjening på bibliotekeret hitter Ørum
2015 Marts 23 German Vestergaard Nielsen Dødsfald Ørum
2015 Marts 23 Børge Pedersen Dødsfald Bigum
2015 Marts 23 Mie Samuel Pedersen Idrætsforening overlever Rødding
2015 Marts 24 Hans Kjeldsen Gratis foredrag  “På rumsafari” Foulum
2015 Marts 25 Karla Birch Olesen Dødsfald Løvel
2015 Marts 25 Pia Lykke Bertelsen Agro Business Park på vej til Kina Foulum
2015 Marts 25 Ole Riger-Kusk Sølvnål for indsats på Golfbanen Ørum
2015 Marts 26 Vibeke Laustrup Galleri flytte til Vejrumbro Vejrumbro
2015 Marts 26 Jette Lindholm Galleri flytte til Vejrumbro Vejrumbro
2015 Marts 27 Evald Thorsgaard Veteraner mødes til pløjning Løvel
2015 Marts 27 Michael Vendelboe Skolerevolution i indskolingen Hammershøj
2015 Marts 28 Mette S. Herskin Undersøgelse om grises skuldersår Foulum
2015 Marts 30 Kaj Kleppe-Hansen Dødsfald Løvel
2015 Marts 30 Hanne Hvid Søndagsbrunch  100 mennesker Vammen
2015 Marts 31 Rita Frost Open by Night   Ørum El Ørum
2015 April 1 Tom Diget Generalforsamling Rødding vandværk Rødding
2015 April 1 Christian Andersen Mit kæreset Eje  TV til hammershøj Hammershøj
2015 April 7 Torben Holmgaard Nielsen Da verdenskrigen kom til Ørum  Erindringer  1 Ørum
2015 April 8 Ejgil Poulsen Genbrugsbutik har 15 års jubilæum Ørum
2015 April 8 Torben Holmgaard Nielsen Da verdenskrigen kom til Ørum  Erindringer  2 Ørum
2015 April 9 Michael og René Amdi Hansen X Fctor – tvillinger genopstår Løvel
2015 April 10 Viktor Lyngsø Bust Fødsel 16. november 2014 Løvel
2015 April 10 Christina Holst Hviid Bryllup Løvel
2015 April 10 Morten Bondgaard Bryllup Løvel
2015 April 10 Lokalhistorisk Arbejde  besøg i langmosen
2015 April 10 Cykelløb  Ørum Cykling Ørum
2015 April 10 Søren Anton Kirk Nielsen Dilettantfest Ørum
2015 April 10 Mona Johansen Dilettantfest Ørum
2015 April 11 Solvarmeanlæg Øst for Ørum Ørum
2015 April 13 Rødding minibibliotek åbner Rødding
2015 April 13 Kristian Steffensen Cykelentusiaster i Ørum Ørum
2015 April 14 Frits Brixen 80 års fødselsdag Hammershøj
2015 April 14 Befolkningstilvækst i flere byer i Tjele området Tjele – området
2015 April 14 Christian Friis Børsting Chef for LMO Ørum
2015 April 14 Ole Vorre Tabt sag i landsretten Løvel
2015 April 15 Anders Peter Kallestrup Dødsfald Løvel
2015 April 15 Rengøring i Vammen Vammen
2015 April 15 Cykelsti fra Viborg til Rødding Rødding
2015 April 16 Ulla Horsholt Invitation til retræte – en dag med stilhed Ørum
2015 April 17 Nyt forsøgsanlæg  Bioolie Foulum
2015 April 18 Svend Aage Nymand Dødsfald Rødding
2015 April 18 Placering af Apple  35000 kvadratmeter Foulum
2015 April 18 Ole Andersen Indvielse af ny kirkesti Hammershøj
2015 April 18 Steen Hareskov Økodag på Ny Lundgård Hammershøj
2015 April 20 Kirsten Kjærgaard Økokøer på Ny Lundgård Hammershøj
2015 April 20 Jens Molbo Fprsøgsleder i Foulum  60 års fødselsdag Foulum
2015 April 21 Ejgil Poulsen Kirkens Korshær Genbrug  15 års jubilæum Ørum
2015 April 21 Birthe Harritz SFO-ere samlede affald Ørum
2015 April 21 Cykelløb i Rødding Rødding
2015 April 22 Leo Yding Sørensen Bog om Statshusmandsbrug på Sødal mark Rødding
2015 April 23 Stinne Hansen Dødsfald Rødding
2015 April 23 Lars Erik Møller Leth Børns rændstik-leg skyld i gårdbrand Ingstrup
2015 April 28 Hans Kjeldsen Foredrag:  Rumsafari blands Mælkevejens planeter Foulum
2015 April 28 Cirkus Mascot Hammershøj
2015 April 28 Jens Henriksen Seks nye Petanque baner Løvel
2015 April 29 Edith Meldgaard Klenodier fra gemmerne  “Mit kærste eje” Hammershøj
2015 April 30 Mindegudstjenester i Tjele-kirker Løvel
2015 April 30 Gitta Hoberg Hedegaard Beboerforening tager godt imod tilflytterne Ørum
2015 April 30 Per Vorre Dømy for dyremishandling Løvel
2015 Maj 2 Mejeriebygningen nedrives Vammen
2015 Maj 2 Borgermøde om Apples gigantbyggeri Foulum
2015 Maj 5 Nanna Beck Dødsfald Ørum
2015 Maj 5 Stifindergruppen  10 års jubilæum Ørum
2015 Maj 5 Operation ren By Løvel
2015 Maj 6 Anny og Villy Vestergaard Krondiamantbryllup Ørum
2015 Maj 6 Rolf Bücking Duatlon i Løvel Løvel
2015 Maj 6 Borgermøde om Apples datacenter Foulum
2015 Maj 7 Arne Nielsen Dødsfald Ørum
2015 Maj 7 Bente Kjærgaard Stisen Ørum IF starter tennissæson Ørum
2015 Maj 7 Ilse Møller Ørum IF håndbold  Spionsor-cykelløb Ørum
2015 Maj 7 Lars Bo Heltzen Aluminiumsdåse gav ko en smertefuld død Øby
2015 Maj 8 Løvel-seniorer på tur Løvel
2015 Maj 8 Arne Nielsen Mindeord Tjele
2015 Maj 8 Benny Christensen Uvis fremtid for mejerigrunden Vammen
2015 Maj 9 Tove Jørgensen Dødsfald Løvel
2015 Maj 9 Helle Rasmussen Skoleelever lærte om bakterier Ørum
2015 Maj 11 Jens Konrad Jespersen Dødsfald Hammershøj
2015 Maj 11 Tove Jørgensen Mindeord Løvel
2015 Maj 11 Ole Christiansen Duathlon  Viborg Velgørenhed Løvel
2015 Maj 11 Benny Kristensen Kandis i Løvel Løvel
2015 Maj 12 Finn Storgaard Forårsstemning if fårelauget Rødding
2015 Maj 12 Mette og Jørgen Haugaard 500 besøgte kvæglandbrug Rødding
2015 Maj 13 Allan Boeskov Friskole åbner vuggestue Vejrumbro
2015 Maj 15 Hjemmerøveri Vejrumbro
2015 Maj 16 Flemming Kammersgaard Varm vinter giver billig varme Hammershøj
2015 Maj 18 Normann Witt Dødsfald Ørum
2015 Maj 18 Villy Mougaard Forårsfornemmelser på Blomstergården Rødding
2015 Maj 18 Lokalhistorisk forening til Fyrkat Tjele
2015 Maj 19 Bent Vels Jensen Dødsfald Løvel
2015 Maj 19 Jan W. Meincke Behandlingscenter Tjele i fusion Nr. Vinge
2015 Maj 20 Sports- ogSoppefest Hammershøj
2015 Maj 20 Anna og Jens Salhøj Konfirmationsjubilæum  50 år Vammen
2015 Maj 20 Jan Pedersen Acceptabelt resultat i Danske Andelskassers Bank Hammershøj
2015 Maj 21 Knud Abrahamsen Ulv på spil ved Løvel Løvel
2015 Maj 22 Trine Munk Vistisen Ny præst i Vammen, Lindum, Bigum Vammen
2015 Maj 22 Knud Abrahamsen Ulv ved Løvel Løvel
2015 Maj 23 Kurt Rytter Dødsfald Kvorning
2015 Maj 23 Ib Johannsen Græs til olie Foulum
2015 Maj 26 Hans Nielsen Ny soppekonge Hammershøj
2015 Maj 26 Jphnny Hansen Kandis – bal i Løvel Løvel
2015 Maj 27 Rasmus Agerskov Passat skal opvarme kinesisk luksushotel Ørum
2015 Maj 27 Marianne Damsgaard Skolebørns opsparing stjålet Hammershøj
2015 Maj 27 Kim Schultz Apple-aftale den hidtil største i Danmark Foulum
2015 Maj 27 Christian Langballe Der er udskrevet valg til folketinget Foulum
2015 Maj 28 Elly og Jan Vodstrup Åben have Ørum
2015 Maj 28 Knud Abrahamsen Ulven ved Løvel Løvel
2015 Maj 29 Brian Adolphsen Kommunen sælger materielgård Ørum
2015 Maj 29 Lokaldyst i Vammen Vammen
2015 Maj 29 Apple betaler venstresvingebane Foulum
2015 Maj 29 Apple betaler for gylletank og kvægfoder Foulum
2015 Maj 29 Planer for Solvarmeanlæg i Ørum og Hamm. Ørum
2015 Juni 1 Traktortræk  DLG Nr. Vinge
2015 Juni 1 Agro Business Park   Biogasprojekt med 700 job Foulum
2015 Juni 1 Finn Bach Bach Byg køber børnehave Rødding
2015 Juni 2 Kultur- og idrætsfond redder skoleudflugt Hammershøj
2015 Juni 2 Jesper Kløjgaard Revy til byfest Løvel
2015 Juni 2 Tove og Else Tvillingerne fra Løvel Løvel
2015 Juni 3 Trine Hostrup Ungdomspræst holder grundlovstalen Rødding
2015 Juni 3 Bedstefædre og -mødre kom i skole Løvel
2015 Juni 3 Maibritt Hjorth Kom sukker i din gylletank Foulum
2015 Juni 4 Line Melgaard Bew Langsø City Vammen
2015 Juni 6 Henrik Stubkjær To biskopper i Rødding Kirke Rødding
2015 Juni 6 Lindetræerne ved kirken blev beskåret Løvel
2015 Juni 8 Vagn Madsen Dødsfald Vammen
2015 Juni 8 Niels-Peter Jacobsen Præsten fortalte om Jerusalem Vammen
2015 Juni 8 Henrik Hansen Løvefest Løvel
2015 Juni 9 Marianne Winther Børnehus uden affald Rødding
2015 Juni 9 Kirsten Kjærgaard Ministerbesøg på ismejeri  Ny Lundgaard Hammershøj
2015 Juni 10 Jan Madsen Solvarmeanlæg gør naboejendomme mindre værd Ørum
2015 Juni 10 Nette Hunsballe Stifinderne på cykeltur til Nr. Vinge Nr. Vinge
2015 Juni 12 Svend Aage Rasmussen Dødsfald Vammen
2015 Juni 12 Viborg kommune har millioner til nedrivning Lindum
2015 Juni 12 Elly og Jan Vodstrup Spændende have vises frem Ørum
2015 Juni 13 Finne Terkildsen Kommunen må skære i børnehus-byggeri Hammershøj
2015 Juni 13 Tværkulturelt familietræf Løvel
2015 Juni 15 Vejrumbor Friskole  – Dyrskue Vejrumbro
2015 Juni 16 Almene boliger i Løvel Løvel
2015 Juni 16 Lars Raahauge Nadver med rigtigt brød Pederstrup
2015 Juni 17 Anne Vind Fynbohus holder 50 års jubilæum Vammen
2015 Juni 18 Rally gennem Lindum og Bigum Lindum
2015 Juni 19 Allan Boeskov Dyrskue på Friskolen Vejrumbro
2015 Juni 20 Knud Østergaard Jubilæum på Fynbohus Vammen
2015 Juni 22 Ulf Bender Bål og Grill Vammen
2015 Juni 22 Erik Amdi Hansen Rotte – rester under gulvet Løvel
2015 Juni 22 Erling Friis Pedersen EU-støtte til lugtfri svinefarm Foulum
2015 Juni 23 Villy Mougaard Paradisæble-bog fra Blomstergården Rødding
2015 Juni 24 Anna Kastbjerg Dødsfald Ørum
2015 Juni 24 Søren Pape Poulsen Design- og robot virksomhed til Agro Business Park Foulum
2015 Juni 24 Knud Østergaard Plads til flere i støtteforening  Fynbohus Vammen
2015 Juni 25 Torsten Nielsen Sommerlig sankthansaften Løvel
2015 Juni 26 Skoleteater i børnehaven Ørum
2015 Juni 26 Birthe Ladefoged Sønæs-dram Viskum
2015 Juni 27 Byfest i Lindum Lindum
2015 Juni 27 Niels Peter Tornbjerg Rosenhaven i Ørum Ørum
2015 Juni 29 Pia Vestergaard Mørup Brugte møbler Rødding
2015 Juni 30 Anna Kastbjerg Takkeannonce Ørum
2015 Juni 30 Bordtennins  Team Nørreå  Tjele Efterskole Hammershøj
2015 Juli 1 langsø Friskole  Ny skolebus Vammen
2015 Juli 2 Conny og Henrik Sølvbryllup  Egelundsparken 17 Ørum
2015 Juli 4 Gudrun Nørskov Dødsfald Løvel
2015 Juli 4 Jan Pedersen 100 års Jubilæum  Andelskassen Hammershøj
2015 Juli 4 Margit Pedersen Bondekulturens Festdragter Viborg Museum
2015 Juli 6 Jens Martin Vestergaard Dødsfald Ørum
2015 Juli 6 Gudrun Nørskov Mindeord Løvel
2015 Juli 7 Inger-Lise Boldrup Jubilæumsbog  Andelskassen 100 år Hammershøj
2015 Juli 8 Preben S. Frederiksen Dødsfald Hammershøj
2015 Juli 8 Benny Kjærgaard Landsskuet i Herning  Den smukkeste ko Rødding
2015 Juli 8 Eigil Jensen Rødding har en plan Rødding
2015 Juli 10 Bent Andersen Landbrugskyndige i Andelskasse-ledelse Hammershøj
2015 Juli 11 Kristian Øjvind Larsen Sommerudflugt i det midtjyske Rødding  Løvel
2015 Juli 13 Claus Berg 150 kalve ekstra Vammen
2015 Juli 13 Indbrud i Friluftsbadet koster dyrt Hammershøj
2015 Juli 14 Johannes Jochumsen Dødsfald Løvel
2015 Juli 14 Jens Martin Vestergaard Takkeannonce Ørum
2015 Juli 14 Pederstrup Kirke Pederstrup
2015 Juli 15 Kirsten Thomasen Dødsfald Vammen
2015 Juli 15 Jeppe Hartz Musikfestival i Vejrumbro Vejrumbro
2015 Juli 17 Irma og Hans Kristensen Guldbryllup Vammen
2015 Juli 17 Eigil Jensen Gammelt nag og konkurrence er ikke vejen frem Rødding
2015 Juli 17 Sprots- og byfest i Vammen Vammen
2015 Juli 18 Birthe Ladefoged ViskumSnaps til nordiske gæster Over Viskum
2015 Juli 20 Gudrun Nørskov Takkeannonce Løvel
2015 Juli 20 Kloakarbejde og store udgifter Vejrumbro
2015 Juli 21 Preben S. Frederiksen Takkeannonce Hammershøj
2015 Juli 23 Kirsten Thomasen Takkeannonce Vammen
2015 Juli 24 Ole Olesen Dødsfald Asmild
2015 Juli 24 Signe Frandsen Signe Frandsens ungdom Hammershøj
2015 Juli 25 Niels Peter Tornbjerg Åben have Ørum
2015 Juli 29 Inger Margrethe Bay Dødsfald Vammen
2015 Juli 29 Anders Overgaard Andersen Vinbonden i Øby Øby
2015 Juli 31 Inger Margrethe Bay Mindeord Vammen
2015 August 1 Henri Benth Andersen Flaskedreng fylder 85 år Vammen
2015 August 1 Arne Andersen Molfpørfesten 2015 Ørum
2015 August 3 Jørgen Hansen Dødsfald Vejrumbro
2015 August 3 Jeppe Hartz Frivillge puster nyt liv i byfest Vejrumbro
2015 August 4 Inger Margrethe Bay Takkeannonce Vammen
2015 August 4 Jeppe Hartz Open Air forventer 1000 tilskuere Vejrumbro
2015 August 5 Jørgen Christensen Dødsfald Ørum
2015 August 5 Dora og Gunnar Villadsen Diamantbryllup Ørum
2015 August 5 Anders Thisted Team Løvel til 24 timers løb for 11. gang Løvel
2015 August 5 Gadeløb og byfets 2015 Vammen
2015 August 6 Børnedyrskue Vammen
2015 August 6 Orienteringsløb  VO Rødding
2015 August 8 Allan Boeskov Skoleåret 2015-2016 begynder en søndag Vejrumbro
2015 August 8 Margit Klovborg Hele familien på fodboldskole Løvel
2015 August 10 Jørgen Dalager Pederstrup Kirke Pederstrup
2015 August 10 Arne Andersen Molfoørfesten 2015 Ørum
2015 August 11 Byfest i Vammen Vammen
2015 August 11 Allan Boeskov Skolestart i Vejrumbro Vejrumbro
2015 August 13 Mikkel Kjeldsen Apple datacenter giver mulighed for udgravning Foulum
2015 August 11 Linedancer-fest  Lucky Boots Country Club Vammen
2015 August 14 Torben Knudsen Langsø Friskole  Største elevhold Vammen
2015 August 15 Flemming Lund Flertal siger ja til at udvide grusgrav Rødding
2015 August 15 Michael Lanng Læserbrev om børnehave.byggeri Hammershøj
2015 August 15 Karsten Kelstyrup 60.000 brugte bøger Vejrumbro
2015 August 15 Birthe Harritz Portræt af Birthe Harritz Ørum
2015 August 17 Grethe Keltoft Kavin Dødsfald Vammen
2015 August 17 Niels Peter Jacobsen Rødding klar til byfest Rødding
2015 August 18 Laurs Tinggaard Kirkespir angrebet af råd Kvorning
2015 August 19 Jette Lauridsen En tredjedel af omsætningen forsvandt  SKOLEBUS Hammershøj
2015 August 19 Flemming Kammersgaard Børnehave i Hammershøj   Læserbrev Hammershøj
2015 August 20 Kurt Nielsen Foulum blander sig uden om udflytning Foulum
2015 August 21 7. klasse fra Ørum på golfbanen Ørum
2015 August 22 Rikke Madsbjerg Ny skolestruktur kan stoppe Røddings udvikling Rødding
2015 August 24 Mark Desholm Foredrag om ulve i baghaven Foulum
2015 August 25 Poul Henrik Vestergaard Sommerfest i Rødding Rødding
2015 August 26 Jan Pedersen Andelskassen tjente kun 2 millioner Hammershøj
2015 August 26 Andreas Birch Unge fra Trojka inviterer til computerparty Hammershøj
2015 August 27 Villy Mougaard Dahlia-folk samtes til festival Batum
2015 August 27 Brian Vels Vammen-købmand fylder rundt   50 år Vammen
2015 August 27 Eva Pinnerup S bakker op om hel skole i Rødding Rødding
2015 August 28 Ditte Lundsgaard Nielsen Langsø-børn vandt en kunstner Vammen
2015 August 29 Oldtidsfolk gad ikke bo på Apple-grund Foulum
2015 August 29 Plejehjemsbeboere møder dronningen Ørum
2015 August 31 Kim Bloch Læserbrev  “Skolebestyrelse på afveje” Rødding
2015 August 31 Karin Rye Riddermann Læserbrev # Mange borgere i Rødding undres” Rødding
2015 August 31 Beskytte dige er forsvundet Hvidding
2015 August 31 Kirsten Kjærgaard Brunch og høstfest på Ny Lundgaard Hammershøj
2015 August 31 Jakob Fastrup Andelskasser: Flyt dele af Finanstilsynet Hammershøj
2015 September 2 Bjarne Kjær Dødsfald Viskum
2015 September 2 Heidi Meidahl Dronningen på besøg under ferien Ørum
2015 September 3 Inge-Marie Riger-Kusk Børnen tager to uger på cyklen Ørum
2015 September 4 Aksel Gaardsted Protestgruppe fik stor opbakning Rødding
2015 September 4 Aksel Gaardsted Kritikken er “uordentlig” Rødding
2015 September 4 Lone Langballe Flere penge til Velfærd Foulum
2015 September 7 Torben Knudsen Byen bakker op om friskolen Vammen
2015 September 7 Arkæologer finder jernalder-grænse Foulum
2015 September 8 Langsø-spejdere til motorcykeltræf Rødding
2015 September 8 Mark Desholm 200 til ulveforedrag Foulum
2015 September 9 Margit Petersen Viborg-lonservator ifrofetens fodspor Foulum
2015 September 10 Åbent landbrug på forskningscentret Foulum
2015 September 10 80 Bibliotekarer fra 20 lande på cykeltur Ørum
2015 September 11 Flemming Lund Dige-nedbryder får ikke tilgivelse Hvidding
2015 September 11 Martin B. Nielsen Opgiv skolestruktur-forsøg siger borgergruppe Rødding
2015 September 12 Villy Mougaard Ny bog om de gode gamle øbler Batum
2015 September 12 Lone Langballe Porttræt af Lone Langballe (Pigen fra Fyn) Foulum
2015 September 14 Martin Nør 50 års jubilæum  Realeksamen Ørum
2015 September 14 Børge Kronborg 50 års jubilæum  Realeksamen Ørum
2015 September 15 Tage Malling Andelskasse-kunder i cirkus Hammershøj
2015 September 15 Søren Gytz Olesen Borgere udtrykker mistillid til skolebestyrelsen Rødding
2015 September 16 Anton Lade Nielsen Landmand må ikke fjerne et jorddige Hvidding
2015 September 16 Villy Mougaard Æblefest med bogudgivelse Batum
2015 September 18 Aksel Gaardsted Christiansen Forsøg med ny skolestruktur er droppet Rødding
2015 September 18 Stefan Pedersen I Vejrumbro står man sammen Vejrumbro
2015 September 19 Kunstnere udstiller i Vorning Vorning
2015 September 19 Per Larsen Foredrag: “På kanten af livet” Vejrumbro
2015 September 21 Poul Martin Christensen Vejrumbro er årets lokalområde  2015 Vejrumbro
2015 September 21 Per Christensen Pludselig havde jeg taget 40 kilo på Kvorning
2015 September 22 Bitten Pedersen Lindums lille børnehave får besøg fra hele verden Lindum
2015 September 23 Poul Nielsen KZ-fange holder foredrag Kvorning
2015 September 24 Lillian Fisker Dødsfald Hammershøj
2015 September 25 Ninna Berg Poulsen Dødsfald Vejrumbro
2015 September 25 Hutlihut for årets lokalområde Vejrumbro
2015 September 25 Maria Juhl Pjece fra forældre støtter ny struktur Sødalskolen Rødding
2015 September 26 Anne Mette Christensen Ny leder og spillemand til folkedans Rødding
2015 September 26 Ida Marie Degn Røgfriheden på kontrakt på Ørum Skole Ørum
2015 September 28 Poul Martin Christensen Årets Lokalområde 2015 Vejrumbro
2015 September 29 Aase Balthzersen Dødsfald Ørum
2015 September 29 Aksel Gaardsted Christiansen Skolestrid  Sødalskolen Rødding
2015 September 29 Mikael Bugge Andreasen Skolestruktur  Rødding  Løvel Rødding
2015 September 30 Ingen protester mod solvarmeplan Hammershøj
2015 Oktober 2 25 års jubilæum i børnehave Løvel
2015 Oktober 3 Brian og Jørgen Thomassen Far og søn sammen om at drive JT biler Hammershøj
2015 Oktober 3 Jan Hoberg Østergaard Opbvakning til solvarmeplan i Ørum Ørum
2015 Oktober 5 Jan Pedersen Andelskassen hjælper huskøbere Hammershøj
2015 Oktober 6 Merete Bøye Foredrag om nye salmer Tjele
2015 Oktober 6 Flemming Lund Tjele Å skal genoprettes Tjele
2015 Oktober 6 Straksdom til Vammen – voldsmand Vammen
2015 Oktober 7 Kaija Inkeri Pedersen Dødsfald Ørum
2015 Oktober 7 Lars Møgelbjerg 25 års jubilæum på Grundfos Tjele
2015 Oktober 7 Elisabeth Weiss-Gärtner Kirkekoret skal hedde Hymnia Hammershøj
2015 Oktober 7 Flemming Lumd Anlægsgartner må drive virksomhed i landzone Løvel
2015 Oktober 7 Peter Spohr Forstander stopper på efterskole Hammershøj
2015 Oktober 8 Aade Thomasen Foredrag om “La Norma# Vammen
2015 Oktober 9 Christian Jensen Skotterup Dødsfald Vorning
2015 Oktober 9 Aksel Gaardsted Christiansen Skolestruktur-forslag på politikeres bord Rødding  Løvel
2015 Oktober 9 Martin B. Nielsen Skolestruktur i Rødding Løvel  Læserbrev Rødding  Løvel
2015 Oktober 10 Jan Pedersen Tilsyn siger OK til Udlånsportefølje Hammershøj
2015 Oktober 10 Jahesh Samadi Pizza grill åbner i Løvel Løvel
2015 Oktober 14 Jan Pedersen Andelskassebanken indfrier statslån Hammershøj
2015 Oktober 15 Svend Aage Nygaard Christen Dødsfald Ørum
2015 Oktober 15 Gravid kvinde påkørt bagfra Hammershøj
2015 Oktober 16 Henning Pedersen Danseaften og musikaften Ørum
2015 Oktober 16 Martin Nør Thybo blev skolebibliotekar  80 år Ørum
2015 Oktober 17 Thomas Frøkjær Norsk musik i Løvel kirke Løvel
2015 Oktober 17 Brian Bech Nielsen Forskning i verdensklasse Foulum
2015 Oktober 19 Anna Petrine Christensen Dødsfald Ørum
2015 Oktober 19 Martin Hedegaard Martin ind som nr. 1. Ørum
2015 Oktober 20 Martin Hedegaard Martin klar med koncert Ørum
2015 Oktober 20 Lisbeth Smedegaard Anderse Salmesangsaften Rødding
2015 Oktober 20 Niels Erik Nielsen Tjele Å bliver ikke genoprettet Tjele
2015 Oktober 21 Martin Hedegaard Alt udsolgt til Martins koncert Ørum
2015 Oktober 21 Svend Aage Nygaard Christen Nekrolog Ørum
2015 Oktober 21 Flemming Kloster Poulsen Foredrag i Arken Rødding
2015 Oktober 23 Halvdelen af Foulum – villa brændt Foulum
2015 Oktober 23 Arkæologer finder Rækker af bål på Apple-grunden Foulum
2015 Oktober 23 Bedre byfornyelse af mindre byer Vammen
2015 Oktober 24 Jens Gravesen Invitation til fødselsdag Løvel
2015 Oktober 24 Sagen om Sødalskolen på udvalgsmøde Rødding
2015 Oktober 26 Apple-varme kan gøre solvarmeanlæg overflødige Ørum
2015 Oktober 27 Jens Henriksen Sommertid blev til vintertid Løvel
2015 Oktober 27 Forældre sender 11 sider til byråd Rødding
2015 Oktober 28 Kim Bloch Skolelukning er ikke med i forslag Rødding
2015 Oktober 28 Margit Jensen Borgvolds kioskpar har guldbryllup Vejrumbro
2015 Oktober 28 Skolebestyrelsen kaster håndklædet Rødding
2015 Oktober 28 Thanh Long Le Nyt spisested på vej i Ørum Ørum
2015 Oktober 29 Kronhoy Design Juleværksted åbner nu Hammershøj
2015 Oktober 30 Henning Simonsen To friske gutter fortæller  d. 4. nov. Ørum
2015 Oktober 30 Børge Kronborg To friske gutter fortæller  d. 4. nov. Ørum
2015 Oktober 30 Møde om skolens fremtid Rødding
2015 Oktober 30 Halloween Løvel
2015 Oktober 31 Cykelsti i julegave til Rødding Rødding
2015 Oktober 31 Små indianere i Sødal Børnehus Rødding
2015 November 2 Tage Malling Andelskasse-kunder så James Bond Hammershøj
2015 November 2 Laurs Tinggaard Kirke skal beholde sit spir Kvorning
2015 November 3 Erik Dalsgaard Dødsfald Løvel
2015 November 3 De galvaniserede Leoparder Mollerup
2015 November 3 Gitte Meyer Pedersen Ikke cykelsti hele vejen Rødding
2015 November 3 Børnehave solgt for en kvart million Vejrumbro
2015 November 4 Per Vorre Mister landbrugsstøtte Løvel
2015 November 4 Bjarke Poulsen Positive forældre vil indkalde til nyt skolemøde Løvel
2015 November 4 Dagmar og Peder Ørum Jernbryllup Vejrumbro
2015 November 5 Jens Henriksen Vind anden til mortensaften Løvel
2015 November 6 Erik Dalsgaard Nekrolog Løvel
2015 November 6 Modeltraktorer i Tjelecentret Ørum
2015 November 6 Børge Sørensen Bilforhandler frikendt for svindel Ørum
2015 November 7 Henning Simonsen Pensionister på cykeltur Ørum
2015 November 7 Børge Kronborg Pensionister på cykeltur Ørum
2015 November 7 Per Vorre Løvel-landmand går til EU-domstolen Løvel
2015 November 9 Mikael Voss Udstilling af model-traktorer Ørum
2015 November 10 Nyt boligområde i Ørum Ørum
2015 November 11 Bo Wieck Hansen Tjeleegnen under besættelsen  Onsild-gruppen Ørum
2015 November 11 Gunnar Korsbæk Tjeleegnen under besættelsen  Sandbæk-gruppen Ørum
2015 November 12 Kim Bloch Grouleff Erhvervsmand bygger til Apple Foulum
2015 November 13 Niels Peter Tornbjerg Ørum-forfatter skriver om sin hjemegn Ørum
2015 November 14 Indskrivning til Langsø Friskole Vammen
2015 November 14 Kim Bloch Grouleff Første Apple-boliger på vej Foulum
2015 November 18 Jette Wærling Koncert på Sødalskolen  Catbird Rødding
2015 November 18 Lars Erik Holtegaard Grønne ideer vinder 50.000 kr. Foulum
2015 November 19 Catbird Koncert aflyst Rødding
2015 November 20 Åbningsfest i Lokalbrugsen Rødding
2015 November 20 Niels Peter Holm Bedemand underholder  Landbocventer Purhus-Tjel Hammershøj
2015 November 20 Jan Pedersen Underskud  Danske Andelskassers Bank Hammershøj
2015 November 21 Ida-Marie Frederiksen Bay Fødsel 16. november 2014 Ørum
2015 November 21 Spejderne  laver 500 juledekorationer Vammen
2015 November 21 Nisseskuespil på Langsø Friskole Vammen
2015 November 21 Ny børnehave i Hammershøj Hammershøj
2015 November 23 Frederikke Kathrine Mortensen Dødsfald Ørum
2015 November 23 Astrid og Kaj Thuesen Landbrug fra Tjele fik naturprisen Hulbæk
2015 November 24 Plan for skolevalg i Rødding Løvel Rødding  Løvel
2015 November 25 Hekse blev brændt på bålet Løvel  Pederstrup
2015 November 26 Kristen Øeby Pedersen Dødsfald Ørum
2015 November 27 Jens Kristiansen FDF holder julestue Ørum
2015 November 27 Politikere finder penge til børnehave Hammershøj
2015 November 27 Poul Martin Christensen Kloak-arbejde er forsinket Vejrumbro
2015 November 28 Henny Luplau Larsen Dødsfald Hammershøj
2015 November 28 Solbrit Feldbak Julegave til Dødal Børnehus Rødding
2015 November 30 Ja til solvarme-lokalplan Ørum
2015 December 1 Jens Jensen TV2 Dokumentar Hammershøj
2015 December 2 Jan Meincke Behandlingscenter Tjele  25 års jubilæum Nr. Vinge
2015 December 2 Martin Hedegaard Martin er tilbage med ny musik  Saveus Ørum
2015 December 3 Amalie Thrysøe Udstilling  De Frivilliges Hus i Viborg Vammen
2015 December 4 Martin Hedegaard Mød Martin og Saveus i Aalborg Ørum
2015 December 5 Arne Andersen Engle i Dagli’Brugsen   Udsmykning Ørum
2015 December 7 Nye byggegrunde Hammershøj
2015 December 7 Varmeværk beder om lånegaranti Hammershøj
2015 December 7 Hanne og Richard Ammitzbøll Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Hammershøj
2015 December 8 Anders Hjorth Nielsen Julesang i Rødding Kirke Rødding
2015 December 8 Grethe Kvistgaard Julesang i Læøvel kirke Løvel
2015 December 8 Lars Hjorth Check til nye stole Rødding
2015 December 9 Anders Christensen Minkavler er træt af naboklager Hvidding
2015 December 11 Trine Svenstrup Kinch Svævebanen kører igen Rødding
2015 December 12 Kristen Øeby Pedersen Takkeannonce Ørum
2015 December 12 Apple  Arkæologer finder Foulumkvindens hjem Foulum
2015 December 12 Peter Boilesen Svinekonkurs  Sønderupgaard Vammen
2015 December 14 Jan Pedersen Andelskasser solgte flere aktier Hammershøj
2015 December 15 Aage Abrahamsen Dødsfald Vammen
2015 December 15 Cykesti  fra Rødding til Viborg forsinket Rødding
2015 December 16 Grønvald Fynbo Ved Julelampens skær Vammen
2015 December 17 Birgit Thorsager Pluszek Byfest mangler folk Vammen
2015 December 18 Maja K. L. Pedersen Dødsfald Rødding
2015 December 18 Helle Rasmussen Dramahold  til international jul Ørum
2015 December 18 Michael Bugge Andreasen Otte kandidater til skolebestyrelse Rødding  Løvel
2015 December 19 Marlene Krogh Langsø Børnehave  Krybbespil Vammen
2015 December 21 Palle Winther Erhvervsklub vil vokse Rødding
2015 December 22 Peter Boilesen Storboande fældet af swap-lån  Sønderupgaard Vammen
2015 December 22 Anker Christensen Tidligere venstrepolitiker Ørum
2015 December 23 Maja K. L. Pedersen Mindeord Rødding
2015 December 23 Ole Kristensen Trial-kørere med i talentshow Vejrumbro
2015 December 28 Lokalplan for nye boliger Ørum
2015 December 28 Bodil og Rasmus Steffansen Diamantbryllup Vejrumbro
2015 December 29 Vuggestue i Løvel  Sødal Børnehus Løvel
2015 December 29 Vagn Steffensen Ny mand drejer dåbsgaver (tidl. N. O. Sørensen) Løvel
2015 December 30 Michael Bugge Andreasen Navne på otte kandidater  Skolebestyrelse Rødding  Løvel
2016 Januar 2 Amalie Thrysøe Tegner eller illustrator Vammen
2016 Januar 4 Aase og Halfdan Møller Krondiamantbryllup Ørum
2016 Januar 5 Michael Meyerheim Foredrag af TV-vært Hammershøj
2016 Januar 6 Jørgen Møller Dødsfald Ørum
2016 Januar 6 Claus Clausen Vuggestue i Løvel  Sødal Børnehus Løvel
2016 Januar 8 Michael Bugge Andreasen Fredsvalg til skolebestyrelse Rødding  Løvel
2016 Januar 9 Bent Bachstein Modernisering af bagerforretning Ørum
2016 Januar 9 Mads Panny Tjele Å  Kommunalt vandløb Tjele
2016 Januar 9 Ole Kristensen Trial-kørere med i talentshow Tjele
2016 Januar 9 2000 skal bgge Apple-center Foulum
2016 Januar 9 Torsten Nielsen Viborg bør jage flere data-centre Foulum
2016 Januar 11 Iben Krogsdal Salmedigter til salmesangsaften Rødding
2016 Januar 12 Bjarne Sjydt  Lis Sidelmann Sæklger ikke til Apple Foulum
2016 Januar 12 Vera Angelsø Oprettelse af livstestamnente Mollerup
2016 Januar 12 Torben Holmgaard Nielsen Britisk fly kastede sine bomber Ørum
2016 Januar 13 Mikkel Kjeldsen Usædvanlig stor jernalderlandsby ved Foulum Foulum
2016 Januar 15 Johannes Vesterby Land- og by til debat på V-møde Ørum
2016 Januar 15 Superstof i fuldkorn Foulum
2016 Januar 16 Henning Fruergaard Forsamlingshus tæt på nedrivning Hvidding
2016 Januar 18 Favorittes giver koncert Vejrumbro
2016 Januar 18 Johannes Vesterby Politikere blæev tanket op Ørum
2016 Januar 18 Gertrud Jensen Mindeord Løvel
2016 Januar 19 Anne-Luise Skov Jensen Brok dig til en kop kaffe Foulum
2016 Januar 19 Ny udstykning  18 boliger  Veldsvej Ørum
2016 Januar 20 Barnekisten i Kvorning kirke Kvorning
2016 Januar 22 Jan Pedersen Risiko for konkurser i landbruget Hammershøj
2016 Januar 23 Preben Kok Menighedsråd til foredrag Kvorning
2016 Januar 23 Ansøgning om vindmøller i Løvel, Hammershøj Hammershøj
2016 Januar 25 Terkel Tranberg 200 børn til Totalhåndbold Løvel
2016 Januar 26 Klaus Træholt Jørgensen Snerydning på cykelsti Vejrumbro
2016 Januar 29 Villy Vestergaard Kristensen Dødsfald Ørum
2016 Januar 29 Charlotte Ladefoged Jakobsen Forældre frygter for dagplejens fremtid Løvel
2016 Januar 29 Lone Langballe Ingen “Frikadellesag” i Viborg Foulum
2016 Januar 30 Per Vorre Per Vorre tabte igen Løvel
2016 Januar 30 Rene og Mikael Amdi Hansen X-faktor tvillingerne kommer i TV Rødding
2016 Februar 1 Ole Kristensen Trial-kørere skal nu i liveshows Tjele
2016 Februar 1 FDF loppemarked Ørum
2016 Februar 2 Peter Teglberg Madsen Foredrag om menneskedyret Foulum
2016 Februar 2 Ole Kristensen Trialdrenge er klar med nyt show på direkte TV Tjele
2016 Februar 2 Else Kirstine Jørgensen Store vindmøller giver konflikter Pederstrup
2016 Februar 2 Poul Martin Christensen Morgenstemning ved Vejrumbro Vejrumbro
2016 Februar 3 Henning Simonsen Et portræt af humanisten og læreren Ørum
2016 Februar 5 Inge Kramer Nielsen Dødsfald Vejrumbro
2016 Februar 5 Marlene Nedergaard Krogh Vammen borgere redder byfesten Vammen
2016 Februar 6 Jette Torp Forrygende koncert i Vammen Vammen
2016 Februar 8 Preben Kok Valentinsarrangement Ørum
2016 Februar 8 Jens Ove Nielsen EDB-kursus Vejrumbro
2016 Februar 8 Svend Haakon Jensen Mere plads til Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv Ørum
2016 Februar 9 Preben Kok Valentinsarrangement Ørum
2016 Februar 9 Månegrisen  Agro Business Park Foulum
2016 Februar 10 Sangaften Løvel
2016 Februar 10 Kenneth Gaardsdal Girl School   Skolekomedie Hammershøj
2016 Februar 11 Kristian Pihl Lorentzen Eksportnetværk for bioenergi Tjele
2016 Februar 12 Karsten Sørensen Lokalhistorisk Forening  Generalforsamling Vejrumbro
2016 Februar 12 Gunnar Lanng Stor opbakning til Landbosenior Hammershøj
2016 Februar 12 Månegrisen  Agro Business Park Foulum
2016 Februar 12 Peter Boilesen Konkursramt svinebedrift sættes til salg  205 mil. Vammen
2016 Februar 13 Tommy Krabbe Viborgegnens Erhvervsklub Foulum
2016 Februar 13 Solvarmebyggeri Hammershøj
2016 Februar 13 Solvarmebyggeri Ørum
2016 Februar 15 Herman Hermansen Murerforretning overdrages Ørum
2016 Februar 15 Heine Isaksen Murerforretning overdrages Ørum
2016 Februar 19 Jens Jørgen Berg Discjockey på “Messing Jens” Vejrumbro
2016 Februar 19 Torsten Nielsen Lokalplanforslag for Apple klar Foulum
2016 Februar 20 Gitta Hoberg Hedegaard Beboerforening  Det går godt Ørum
2016 Februar 20 Jan Pedersen 427 millioner til Andelskasser Hammershøj
2016 Februar 20 Richard Sø Ny formand for Tjele Venstre Tjele
2016 Februar 20 Lars Mogensen Ny formand for Tjele Venstre Bigum
2016 Februar 20 Anne Margrethe Kaalund Et virksomt liv på jord Hammershøj
2016 Februar 20 Jens Peter Kaalund Et virksomt liv på jord Hammershøj
2016 Februar 22 Morten Otte Foulum IF mangler bestyrelse Ørum
2016 Februar 23 Karen Straarup Kursus i slægtsforskning Vammen
2016 Februar 23 Elsebeth og Jan Madsen Solvarmeanlæg på præstegårdsjord Ørum
2016 Februar 24 Generalforsamling i Løvel Ungdoms- og Idr. Forenin Løvel
2016 Februar 24 Vinni Kragbæk Damborg Forskning i proteiner i græs Foulum
2016 Februar 24 Lene Stødkilde-Jørgensen Forskning i proteiner i græs Foulum
2016 Februar 26 Johannes Vesterby Apple-lokalplan til høring Foulum
2016 Februar 26 Mads Linnemann Filskov Sommerfuglesamling Vammen
2016 Februar 26 Stine Damborg Flertel for at åbne vuggestue i Løvel Løvel
2016 Februar 26 Rikke Hauerslev Hjertestarter-ambassadører i Løvel Løvel
2016 Februar 27 Herman Hermansen Reception Vorning Murerforretning Ørum
2016 Februar 27 Heine Isaksen Reception Vorning Murerforretning Ørum
2016 Februar 27 Helle Rasmussen Foulum IF’s U14 drenge på træningskursus Ørum
2016 Februar 27 Vindmølleprojekter Nr. Vinge
2016 Februar 27 Vindmølleprojekter Hammershøj
2016 Februar 29 Jan Pedersen Lille underskud til andelskasserne 2015 Hammershøj
2016 Februar 26 Karin Gaardsted Landbrugspakken Tjele
2016 Marts 1 Leif Rasmussen Salmedigter på besøg Rødding
2016 Marts 1 Henrik Juhl Karlsen Vuggestue i Løvel  Sødal Børnehus Løvel
2016 Marts 1 Emmanuel Arthur Bevillibg fra Villum fonden Foulum
2016 Marts 2 Ejvind Thomasen Dødsfald Vammen
2016 Marts 2 Per Møller Jensen Penge til Forsamlingshuse Tjele
2016 Marts 2 Netværk for bioenergi  Passat Energi Ørum
2016 Marts 3 Gerda og Niels Arne Skov Foredrag om Dansk Balkan Mission Rødding
2016 Marts 3 Flemming K. Grove Salg af areal i Rødding Rødding
2016 Marts 5 Ole Brandt Pedersen 25 års jubilæum som sekretariatsleder  Viborg K. Ørum
2016 Marts 7 Verne Madsen 9o års fødselsdag Ørum
2016 Marts 8 Jens Henriksen Forårshygge i Løvel Løvel
2016 Marts 8 Tommy Dalgaard Udnævnelse til professor Foulum
2016 Marts 9 Bestyrelse Vorning Kvorning Hammershøj Efterløn Hammershøj
2016 Marts 9 Knud Christensen Rent vand og tætte rør i Kvorning Kvorning
2016 Marts 9 Konfirmander fortæller om Luther Rødding
2016 Marts 11 Louise Søndergaard Christens VBK pokalen uddelt af Poul Martin Christensen Vejrumbro
2016 Marts 12 Benjamin Nielsen Holm Født 6. dec. 2016 Ørum
2016 Marts 11 Pia Brorson “Gaflen” klar med hjemmelavet mad Hammershøj
2016 Marts 11 Karen og Bjarne Rasmussen Guldbryllup Rødding
2016 Marts 14 Birthe Harritz Markedsdag gav penge til SFO-udflugt Ørum
2016 Marts 15 Claus Clausen Første spadestik til Børnehus Hammershøj
2016 Marts 15 Pia Allermann Massage og yoga i Sødal Børnehus Rødding
2016 Marts 16 Markedsdag i Nørreåhuset  Vejrumbro
2016 Marts 16 Lisbeth og Finn Kjærgaard Politikere afgør strid om adgang til privat skov Rødding
2016 Marts 17 Vivi Kronborg Dilettant i Ørum Ørum
2016 Marts 18 Per Busk 30. årgang af “Tjele Extra” Rødding
2016 Marts 19 Claus Clausen Udvidelse af Børnehuset Hammershøj
2016 Marts 19 Niels-Erik Bundgaard Nyt navn til Begravelsesforretning Ørum
2016 Marts 21 Helle Rasmussen Elever afprøvede design-klassikere Ørum skole Ørum
2016 Marts 22 Thorkild Andersen Fin vinforretning Ørum
2016 Marts 23 Lisbeth og Finn Kjærgaard Ingen adgang til skov ved Rødding Rødding
2016 Marts 26 Sarah og Lasse Holm Et liv med bøger Fastrup
2016 Marts 29 Vasehus Rideklub – landsstævne i military Lindum
2016 Marts 29 Birgit Agner Petersen Dyrlæge er dyrenes advokat Lindum
2016 Marts 30 Torben Holmgaard Nielsen Tættere på i jagten på Ørum-bomber Ørum
2016 Marts 31 Bent Johansen Dødsfald Vammen
2016 Marts 31 Salmeswing i Rødding Kirke Rødding
2016 April 1 Knud Bay Døssing Dødsfald Vammen
2016 April 1 Eigil Poulsen Kirkens Korshær udvider genbrugsbutikken Ørum
2016 April 2 Motionscyklister åbner sæsonen Ørum
2016 April 2 Hammershøj Skole skal ombygges Hammershøj
2016 April 2 Apple-byggeri i gang inden sommerferien 2016 Foulum
2016 April 4 Dorthe Linnemann Filskov Vammen og omegns borgerforening – rengøring Vammen
2016 April 4 Vibeke Zimmermann Åbningstider udvides – Brugsen i Rødding Rødding
2016 April 4 Susan Mørk Ølsmagning i Kvorning Forsamlingshus Kvorning
2016 April 4 Jens Ove Nielsen Tulipaner i Vejrumbro Vejrumbro
2016 April 6 Hans Jørgen Bundgaard Dødsfald Ørum
2016 April 6 Jørgen Eivind Olesen Foulum-professor beklager mundkurv Foulum
2016 April 6 Lene Hove Vindmøllepark i Tjele bør bekæmpes Nr. Vinge
2016 April 7 Jens Henriksen Kvindeaften med hatte-tema Løvel
2016 April 8 Dilettant i Ørum Ørum
2016 April 8 Esben Lunde Larsen Miljøminister besøger Foulum Foulum
2016 April 11 Else Møller Dødsfald Kvorning
2016 April 11 Hammershøj-klasse lærer om innovation Hammershøj
2016 April 12 Kim Grouleff Boligbyggeri til Apple i Foulum Foulum
2016 April 13 Klædt på til Apple-projektet Foulum
2016 April 15 Rico Markussen En fars desperate kamo for sine børn Rødding
2016 April 18 Karin Kallestrup (Træ)storken har besøgt Løvel 150 gange Løvel
2016 April 19 Henrik Virenfeldt Rullesvend i forsamlingshuset  Bomberydder Hammershøj
2016 April 19 Esben Lunde Larsen Landbrugsminister mødte en ko med hul i maven Foulum
2016 April 19 Dagplejebørn samlede affalf Løvel
2016 April 20 Henrik Hansen Erhvervsråd rykker til Ørum Ørum
2016 April 20 Flemming Gammelgaard Elvis indtog Højvangen Ørum
2016 April 21 Kirsten Antonsen Elever vil skabe naturområde Hammershøj
2016 April 23 Helle Bertung Ny præsident for Vestre Landsret Tjele
2016 April 25 Bente Glavind Pedersen Børnene samlede skrald Hammershøj
216 April 25 Rigmor Jensen Dødsfald Vejrumbro
2016 April 26 Kommunen køber “Futdalen” Ørum
2016 April 26 Mikael og Rene Amdi Hansen Tvillingerne klar med ny musik Rødding
2016 April 27 Lone Hansen Foredrag om de mange krigsbørn Ørum
2016 April 27 Cykelsti mellem Rødding og Viborg Rødding
2016 April 28 Hvidding forsamlingshus rives ned Hvidding
2016 April 28 Kirsten Staal Vejrumbro-elever har samlet ind til Burkina Faso Vejrumbro
2016 April 29 Friluftsbadet starter sæsonen Hammershøj
2016 April 30 Jette Wærling Elever inviterede til koncert med Catbird Rødding
2016 Maj 2 Karsten Jensen Hammershøj Friluftsbad Åbning Hammershøj
2016 Maj 2 Mikael og Rene Amdi Hansen Tvillingerne gav koncert på Klosterhaven Rødding
2016 Maj 3 Dagplejerne samler skrald Løvel
2016 Maj 3 Mikael Bugge Andreasen Sødalskolens leder har sagt op Rødding
2016 Maj 4 Stifinderne tager hul på sæsonen Ørum
2016 Maj 7 Gummar Korsbæk Foredrag om Sandbæk-gruppen Løvel
2016 Maj 7 Hans Nielsen Byfest i Hammershøj Hammershøj
2016 Maj 9 Tove Katrine Hald Tilmelding til ny vuggestue Hammershøj
2016 Maj 9 Martin Bjerring Sparekasse gav penge til Løvel Løvel
2016 Maj 10 Knud Bach Kristensen Åben by i Vammen Vammen
2016 Maj 10 Per Jensen Vorre Strid om markvej Løvel
2016 Maj 11 Else Marie Beier Petersen Dødsfald Vammen
2016 Maj 11 Ulla Horsholt Retræteaften i kirken Ørum
2016 Maj 11 Solbrit Feldbak Åbne børnehuse i Rødding og Løvel Rødding
2016 Maj 11 Villy Mougaard Blomstergarden holder forårsfest Batum
2016 Maj 13 Inga Jacobsen Løvspringstur Løvel
2016 Maj 13 Tjele-byer står til vækst Tjele
2016 Maj 14 Jan Pedersen Regnskab for Andelskassen er ikke tilfredsstillende Hammershøj
2016 Maj 14 Ny vej i Ørum skal hedde Fyrrevej Ørum
2016 Maj 17 Gunnar Jacobsen Dødsfald Rødding
2016 Maj 17 Villy Mougaard Haveentusiaster på Blomstergården Batum
2016 Maj 17 Dorthe Remmevad Soppefest i Hammershøj Hammershøj
2016 Maj 18 Martin Brorson Fortæller om Røddings fortrin Rødding
2016 Maj 18 Ø Bakker er et besøg værd Ø
2016 Maj 19 Ib Madsen Jubilar hos Madsen & Grangaard Vejrumbro
2016 Maj 20 Else Marie Beier Petersen Takkeannonce Vammen
2016 Maj 20 Bent Grønbech Sponsor-cykelløb for 10. år Ørum
2016 Maj 20 Tina Olesen Kagemand til alle Løvel-borgere Løvel
2016 Maj 20 Mød din borgerforening Løvel
2016 Maj 20 Rødding gør klar til Søens Dag Rødding
2016 Maj 20 Stabile elevtal på Tjele-folkeskoler Tjele
2016 Maj 23 Johannes Vesterby Åben by i Vammen Vammen
2016 Maj 23 Trine Svenstrup Kinch Søens Dag i Rødding Rødding
2016 Maj 24 Ina Borup Foulum IF Foulum
2016 Maj 24 Evald Tang Kristensen Barndom i Øby Øby
2016 Maj 25 Anker Lauritsen Boghuset vender til bage til Rødding Rødding
2016 Maj 25 Lisbet Jakobsen Forsamlingshuset får den store tur Vejrumbro
2016 Maj 26 Kommunen sælger jord i Løvek Løvel
2016 Maj 27 Knud Bay Borgerforening fejrer 70 års dag Løvel
2016 Maj 27 Kommunen bygger cykelsti  Apple Foulum
2016 Maj 28 Villy Mougaard Skovhave-dag på Blomstergården Batum
2016 Maj 28 Tove Katrine Hald Rejsegilde på Hammershøjs nye børnehus Hammershøj
2016 Maj 30 Rico Markussen Bortførte børn Rødding
2016 Maj 30 Byfest i Vammen 2016 Vammen
2016 Maj 31 Hanne Bækby Dronninger-hæder til nørkleleder Hammershøj
2016 Juni 1 Lone Langballe Nu kan Apple begynde at bygge Foulum
2016 Juni 1 Martin B. Nielsen Rødding giver is til Viborg Rødding
2016 Juni 2 Loppemarked og kaninudstilling Ørum
2016 Juni 3 Søren Thuesen Cyklister fik 60000 kr i kassen Ørum
2016 Juni 3 Lars Norup Grundlovsfest i Rødding Rødding
2016 Juni 4 Ulla Horsholt Præst stopper i Ørum Viskum Vejrum Ørum
2016 Juni 4 Vibeke Dahl Sund mad hver dag i børnehaven Løvel
2016 Juni 6 Lars Norup Grundlovsfest i Rødding Rødding
2016 Juni 6 Kaninudstilling og FDF loppemarked Ørum
2016 Juni 7 Rita Frost Open by Night   Ørum Ørum
2016 Juni 7 Solbrit Feldbak Sødal Børnehus Åbent hus Rødding
2016 Juni 8 Ulla Horsholt Afskedsgudstjenester Ørum
2016 Juni 8 Glenn Lautrup Byfest i Løvel Løvel
2016 Juni 10 Jens Otkjær Generalforsamling Danske Andelskassers Bank Hammershøj
2016 Juni 11 Byfest – revy  Løvel Amatørscene Løvel
2016 Juni 13 Christian Nielsen Dødsfald Vammen
2016 Juni 13 Charlotte Nielsen Sodavandsdiskotek Vammen
2016 Juni 13 Kloakseparering nærmer sig afslutning Vejrumbro
2016 Juni 13 Mette Mølgård Klovborg Løvels løve er en løvinde Løvel
2016 Juni 14 Christina Kloch Sørensen Bryllup Ørum
2016 Juni 15 Jan Pedersen Andelskasser bag nyt lån til landboliger Hammershøj
2016 Juni 15 Poul Leth Usædvanlig blomst Ørum
2016 Juni 16 John Glerup Møller Navn på usædvanlig blomst Ørum
2016 Juni 17 Cykelsti fra Rødding til Viborg Rødding
2016 Juni 17 Poul Martin Christensen Lokaldyst i Vejrumbro Vejrumbro
2016 Juni 17 Estrid Jensen Leopardstilk Ørum
2016 Juni 17 Jørn Fisker Politibetjent i Tjele Kommune Ørum
2016 Juni 18 Byfest i Lindum Lindum
2016 Juni 18 Niels Peter Tornbjerg Rosenhave åbner Ørum
2016 Juni 20 Fasaner indebrændt Løvel
2016 Juni 20 Johannes Vesterby Cykelsti indviet Rødding
2016 Juni 20 Hjemmerøveri på Hobro Landevej Foulum
2016 Juni 21 Johannes Vesterby Busstoppested sløjfet Batum
2016 Juni 22 Christian Nielsen Dødsfald Vammen
2016 Juni 22 Per Møller Jensen Sankthans i Løvel Løvel
2016 Juni 22 Sandra Beyer Gregersen Artikel om chokolade – Aarhus Universitet Foulum
2016 Juni 22 Gunnar Grangaard Rejsegilde for nye boliger Løvel
2016 Juni 23 Majken og Davis Kousholt Fællesspisning og fortælling – Tanzania Rødding
2016 Juni 23 Tonny Ravn Kristiansen Fpto af to hvide storke Viskum
2016 Juni 24 Yvonne Nielsen Alstrup Kirken rækker ud Rødding
2016 Juni 25 Preben Madsen Storkebesøg Viskum
2016 Juni 28 Inger Marie Olsen Dødsfald Vejrumbro
2016 Juni 28 Lars Vigh Sørensen Storkebesøg Viskum
2016 Juni 29 Veterantræf Ø Bakker Ø
2016 Juni 29 Country Club får aftale med OK Vammen
2016 Juli 1 Niels Hammer Sørensen Venstresvings bane på vej til Apple Hobro landevej Foulum
2016 Juli 2 Christian Nielsen Takkeannonce Vammen
2016 Juli 2 Lions Club delte 38000 kr. ud  (2016) Tjele
2016 Juli 2 Kirsten Antonsen 30 års jubilæum i Andelskassen i Hammershøj Hammershøj
2016 Juli 2 5. klasse spiller teater på Højvangen Ørum
2016 Juli 2 Brian Grønnegaard Andelskasser skærer i øverste ledelse Hammershøj
2016 Juli 2 Trine Munk Kristensen Ny sognepræst fik ilddåb Vammen
2016 Juli 4 Ulla Horsholt Afskedsreception for sognepræsten Vejrumbro
2016 Juli 5 Søren Thuesen Nye tider for Molfoørfesten 2016 Ørum
2016 Juli 5 Benny Kjærgaard Rødding-landmands ko vandt igen Rødding
2016 Juli 5 Morten Dueholm Luftfoto over Ø Bakker Ø
2016 Juli 5 Helmuth Spanggaard Rødding Sø  –  Sødal  –  Batum Rødding
2016 Juli 6 Gerda Anne-Lise Lybek Witt Dødsfald Ørum
2016 Juli 6 Gåtur tværs over Tjele Langsø 2016 Bigum
2016 Juli 6 Niels Peter Tornbjerg Åben rosenhave Ørum
2016 Juli 6 Morten Dueholm Luftfoto over Nørreådalen Nørreåen
2016 Juli 7 Louise Krogh Johnson International Matchmaking  Agro Business Park Foulum
2016 Juli 8 Ester Sørensen Dødsfald Ørum
2016 Juli 8 Biogasset Gødning Foulum
2016 Juli 9 Mikael Bugge Andreasen Ny leder til Sødalskolen Rødding
2016 Juli 9 Per Jensen Vorre Markvej i Engene ved Aastrup Bakker  Landsretten Løvel
2016 Juli 11 Anetter Kromann Vandretur over Tjele Langsø Bigum
2016 Juli 12 Ester Sørensen Nekrolog Ørum
2016 Juli 13 Marlene Nedergaard Krogh Byfest i Vammen  2016 Vammen
2016 Juli 14 Gurli Martha Nielsen Dødsfald Nr. Vinge
2016 Juli 15 Anna Jørgine Madsen Dødsfald Ørum
2016 Juli 15 Forsøg med Biogas  Udvidelse Foulum
2016 Juli 16 Peter Lindkvist Solvarmeanlæg Ørum og Hammershøj Ørum
2016 Juli 16 Peter Lindkvist Solvarmeanlæg Ørum og Hammershøj Hammershøj
2016 Juli 18 Anisa Bitsch-Jørgensen Røddingpige bliver Premierløjtnant  Søværnet Rødding
2016 Juli 19 Martin Sundstrup Hestevognskørsel Vejrumbro
2016 Juli 19 Anja Vestergaard Vejrumbro Open Air  2016 Vejrumbro
2016 Juli 20 Michael Christophersen Blind organist Ørum
2016 Juli 22 Florian Rasmussen Bigum Søbad lukket af alger Bigum
2016 Juli 25 Morten Johansen Høsten er i gang Lindum
2016 Juli 26 Gunnar Kjærhauge Dødsfald Hammershøj
2016 Juli 26 Nytårsvold endte med fængsel Hammershøj
2016 Juli 27 Niels Hammer Sørensen Apple-vejen er næsten færdig Foulum
2016 Juli 27 Torsten Nielsen Apple-byggeri påbegyndes Foulum
2016 Juli 27 Carsten Funch Madsen Heden få mere plads i Ø Bakker Ø
2016 Juli 28 Martin Hansen Storke på rede Vejrumbro
2016 Juli 28 Peter Boilesen Stor interesse for konkurslandbrug Vammen
2016 Juli 29 Flemming Brøste Landsby med kirkegård medn uden kirke Foulum
2016 Juli 30 Søren Thuesen Molfoørfesten 2016 Ørum
2016 August 1 Anders Overgaard Andersen Chateau-Ø vinbonden fylder 70 Ø
2016 August 1 Jeppe Hartz Vejrumbro Open Air  2016 Vejrumbro
2016 August 2 Jeppe Hartz Vejrumbro Open Air  201 nåede næsten 1200 gæste Vejrumbro
2016 August 3 Per Vestergaard Grøn Koncerts sikkerhedspris “Den Gyldne Sko Vejrumbro
2016 August 4 Else Bolding Præstevikar i Ørum Ørum
2016 August 4 Marius Grønkjær Byfest i Rødding 2016 Rødding
2016 August 5 Kjeld Berg Sødal Børnehus gør klar til vuggestue afdeling Løvel
2016 August 5 Sylvestre Njakou Djomo Forsker i Foulum Foulum
2016 August 6 Niels Peter Tornbjerg Lørdagsklumme Ørum
2016 August 8 Hans Jørgen Kjeldsen 80 års fødselsdag Ørum
2016 August 8 Hans Erik Nielsen Molfoørfesten 2016 Ørum
2016 August 9 Elly og Jan Vodstrup Flot have på Lærkevej Ørum
2016 August 10 Hans H. Lüttichau Åbne døre på Tjele Gods Tjele
2016 August 10 Anders Thisted Team Løvel med i 24-timers løb Løvel
2016 August 11 Elisabeth Jensen Ridelejr på Vasehus Ridecenter Lindum
2016 August 12 Kirsten Møller Storke i Nørreå-dalen Øby
2016 August 13 Villy Mougaard Fuchsia-dag på Blomstergården Batum
2016 August 15 Planlægningen af biogas-udvidelse sættes i gang Foulum
2016 August 16 Christian Børsting Tjelecentret klar med nye flotte lokaler Ørum
2016 August 16 Henning Sørensen Ny musikalsk tradition ved Tjele Langsø Vammen
2016 August 17 Små skolebørn krydser farlig vej Formyre
2016 August 18 Langsø-spejdere fejrede jubilæum   25 år Vammen
2016 August 19 Klar til spejderstart Vammen
2016 August 19 Søger ny præst med rummeligt kirkesyn Ørum
2016 August 20 Torben Hedegaard Nielsen Verdenskrigen kom til Ørum for 75 år siden Ørum
2016 August 22 Niels Knud Kristiansen Touga Dødsfald Løvel
2016 August 22 Menighedsrådsvalg Rødding
2016 August 22 Lars Mogensen Høsten er slut Bigum
2016 August 23 Sommerfest Rødding
2016 August 23 Villy Mougaard Fest for dahlia og for Blomstergården Batum
2016 August 24 Else Hedegaard Foredrag om Palæstina Rødding
2016 August 24 Anders Egede Larsen Foredrag om Palæstina Rødding
2016 August 24 Apple starter byggeriet Foulum
2016 August 24 Jan Hagerup Kommuneliste for Tjele til byrådsvalget Hammershøj
2016 August 26 Kristian Steffensen Mountainbikebane til SFO-børn Ørum
2016 August 27 Nohr Jæger Anderloni Fødsel Rødding
2016 August 27 Jan Pedersen Underskud i Andelskassernes Bank 2016 Hammershøj
2016 August 27 Spejdere vil købe Børnehavehus (gamle station) Hammershøj
2016 August 29 Flest i Tjele med på pakkeordning Tjele
2016 August 30 Jens Hvam Madsen Dødsfald Vammen
2016 August 30 Chile Egeberg Kultur-elever på egne ben Rødding
2016 August 31 Lars Mogensen Øby-storkene er draget mod syd Øby
2016 September 2 Betty og Peter Arendt Musikgudstjeneste Rødding
2016 September 2 Lasse Lauritsen Vellykket sommerfest Rødding
2016 September 3 Trine Kjeldsen Jensen Ny brugsuddeler Rødding
2016 September 3 Pernille Nedertorp Årets Lokalområde 2016 Løvel
2016 September 5 Mikael Frausing Besøg på godset Tjele Tjele
2016 September 7 Kaj Børge Meldgaard Pederse Dødsfald Viskum
2016 September 7 Jens Hvam Madsen Mindeord Vammen
2016 September 8 Chef stilling hos Apple ledig Foulum
2016 September 9 Niels-Peter Jacobsen Venskabsgudstjeneste Tanzania Rødding
2016 September 10 Friskole holder markedsdag Vammen
2016 September 10 Opstillingsmøder til menighedsrådsvalg Tjele
2016 September 10 Åbent landbrug på forskningscentret Foulum
2016 September 12 Karsten T. K. Sørensen Dødsfald Rødding
2016 September 13 Christian Langballe Grov chikane Tjele
2016 September 14 Karsten T. K. Sørensen Mindeord Rødding
2016 September 14 Jens Vestergaard Ferguson-træf Tjele
2016 September 14 Villy Mougaard Frugt i lange baner på Blomstergården Batum
2016 September 14 Poul Erik Jensen Petanqueklub Løvel
2016 September 15 Asta Andreasen Dødsfald Ørum
2016 September 15 Kurt Leo Madsen 70 års fødselsdag  og  Safirbryllup Mollerup
2016 September 15 Mette Asmussen Nyresygdom Øby
2016 September 15 Else Nielsen Årets Lokalområde 2016 Løvel
2016 September 16 Henning K. Sørensen Menighedsrådsvalg 2016 Vammen
2016 September 16 Maria Bovbjerg Bay & Sinding Ørum
2016 September 17 Kaj Børge Meldgaard Pederse Takkeannonce Viskum
2016 September 17 Lars Antonsen Spis-sammen koncept Hammershøj
2016 September 19 Karsten T. K. Sørensen Mindeord Rødding
2016 September 19 Dag Hegendal Gamle traktorer  Fergusom Tjele
2016 September 19 Gudrun Bjerregaard Årets lokalområde 2016 Løvel
2016 September 20 Inge Elisabeth Juulsgaard 100 års fødselsdag Lindum
2016 September 20 Else Nielsen Årets Lokalområde 2016 Løvel
2016 September 20 Solbrit Feldbak Fælles maddag i Sødal Børnehus Rødding
2016 September 21 Anna Sørensen Dødsfald Løvel
2016 September 21 Erik Haahr Møller Meyer Kloakarbejde afsluttet Vejrumbro
2016 September 22 Anna Sørensen Dødsfald Løvel
2016 September 23 Pernille Nedertorp Løvel fester Løvel
2016 September 23 Ditlev Lüttichau Tjele gods Lægger om til økologi Tjele
2016 September 24 Bent Grønbech Forbedringer i Tjelecenteret Ørum
2016 September 24 Anders Flaskager Ørum skole skal forsvare sundheds-titel Ørum
2016 September 24 Signe Munk Tjele gods Lægger om til økologi  Venstres Politik Tjele
2016 September 26 Edith Johanne Saugmann Dødsfald Ørum
2016 September 26 Bjarne Kristensen Årets Lokalområde 2016 Løvel
2016 September 27 Røddinghus fejrer 10-års fødselsdag Rødding
2016 September 29 Apple inviterer indenfor Foulum
2016 September 29 Inge Lise Kastbjerg Fjerde generation i købmandsgården Vejrumbro
2016 September 29 Jenny Engmarksgaard 90-års fødselsdag Ørum
2016 September 29 Edith Johanne Saugmann Mindeord Ørum
2016 September 30 Arnth Nørgaard Dødsfald Ørum
2016 September 30 Erik Stannow Apple-byggeriet i Foulum Foulum
2016 Oktober 1 Helle Grove Fysioterapi og Træningscenter Ørum
2016 Oktober 1 Koncert-succes på Sødalskolen Rødding
2016 Oktober 1 Erik Stannow 150 arbejdspladser på Apple Foulum
2016 Oktober 4 Røddinghus fejrer 10-års fødselsdag Rødding
2016 Oktober 4 Inge Lise Kastbjerg Borgere samler ind til købmanden Vejrumbro
2016 Oktober 5 Valborg Bæk Pedersen Dødsfald Hammershøj
2016 Oktober 8 Oktoberfest på Højvangen Ørum
2016 Oktober 8 Søren Tolstrup Christensen Ørum henter ny præst i Hvam Ørum
2016 Oktober 8 Menighedsråd er på plads Flere sogne Ørum, Viskum,Vejrum  RøLøP
2016 Oktober 10 Poul Henrik Vestergaard Røddinghus fyldt 10 år Rødding
2016 Oktober 11 Frits Kristensen Dødsfald Bigum
2016 Oktober 11 Trine Kjeldsen Ny brugsuddeler Rødding
2016 Oktober 12 Ulrik Wilbek, Per Møller Jensen Tidligt valgmøde og stegt flæsk Vammen
2016 Oktober 12 Jan Tolstrup 25 års virksomhedsjubilæum Ørum Industrimontage Ørum
2016 Oktober 14 Bamser lærer børn om at undgå mobning Rødding
2016 Oktober 15 Sødalskolen omdannet til et minisamfund Rødding
2016 Oktober 15 Jens Skovgaard Pedersen Cold Hand Winery  –  Frugtvin i verdensklasse Hammershøj
2016 Oktober 17 Indbrud på Havrisvej Tjele
2016 Oktober 18 Jørgen la Cour-Harbo Om Overgård Gods under besættelsen Hammershøj
2016 Oktober 19 Marie Eskildsen Mad og motion skal kortlægges for en flok øko-søer Foulum
2016 Oktober 20 Frits Kristensen Takkeannonce Bigum
2016 Oktober 21 Henning Bender Foredrag om udvandringen til Amerika fra Tjeleegne Ørum
2016 Oktober 22 Anna Nikoline Jørgensen Dødsfald Vammen
2016 Oktober 22 Helle Okholm Ny næstformand for andelskasserne Hammershøj
2016 Oktober 22 Kim Bloch Penge til borde og blomster i Rødding Rødding
2016 Oktober 25 Jens Lange Jepsen Ny legeplads i brug  Hammershøj Skole Hammershøj
2016 Oktober 26 Sigurd Barrett Sigurd fortæller bibelhistorie Rødding
2016 Oktober 26 Jens Ove Nielsen EDB-kursus om sikkerhed Vejrumbro
2016 Oktober 26 Pris for jordkøb på plads Løvel
2016 Oktober 28 Modeltraktorer i Tjelecentret Ørum
2016 Oktober 28 Kristian Steffensen Cykling på Mountainbike Ørum
2016 Oktober 28 Jan Pedersen Godt regnskab i 3. kvartal 2016  Andelskasserne Hammershøj
2016 Oktober 29 Anny og Ole Bisgaard Guldbryllup Ørum
2016 Oktober 29 Bo Søgaard Halloween – udsmykning 2016 Løvel
2016 Oktober 29 Kasper Herrestrup Storaktionær vil skifte bestyrelsen i Andelskasserne Hammershøj
2016 Oktober 31 Elizabeth Marg. von Lüttichau Dødsfald Tjele
2016 Oktober 31 Helle Andreasen Dødsfald Vammen
2016 Oktober 31 Johnny Mortensen Gedder i Rødding Sø Rødding
2016 November 1 Kommunen sælger jord i Ørum Ørum
2016 November 1 Alfred Nedergaard Foredrag om ” De gamle Stier” i Roum Pederstrup
2016 November 3 Annelise Pedersen Dødsfald Hammershøj
2016 November 3 Evald Nielsen Dødsfald Løvel
2016 November 4 Åbent hus på varmeværket Ørum
2016 November 4 Gitta Hoberg Hedegaard Gymnasieelever gav koncert på Ørum Skole Ørum
2016 November 4 Pia Allermann Børnene brugte meget energi  Sødal Børnehus Rødding
2016 November 5 Arbejedet med Apple-cykelstien i gang Foulum
2016 November 5 Henrik Lind Andelkasser kan ende i en fusion Hammershøj
2016 November 7 Michael Rasmussen Modeltraktorer i Tjelecentret Ørum
2016 November 7 Johnny Mortensen Fiskekonkurrence i Rødding Sø Rødding
2016 November 8 Jakob Fastrup Strid om købstilbud på Andelskasser Hammershøj
2016 November 8 Henrik Ladefoged Årets Medarbejder  Mercantec Ørum
2016 November 8 Rolf Christiansen Gydegrus i små vandløb Løvel
2016 November 9 Astrid Ingeborg Kjeldsen Dødsfald Ørum
2016 November 9 Koncert “Modvind” Bigum
2016 November 9 Jakob Fastrup Kritik af Formands-honorar  Andelskassen Hammershøj
2016 November 9 Flemming Kammersgaard Sidste uddeling fra Vorning-fond Vorning
2016 November 9 Jørgen Eivind Olesen Varmere vejr er skidt for hvededyrkning Foulum
2016 November 10 Helle Andreasen Nekrolog Vammen
2016 November 10 Inga Kvorning 90-års fødselsdag Vammen
2016 November 10 Rudolf Møller 80-års fødselsdag Løvel
2016 November 11 Søren Tolstrup Christensen Kirken skal række ud mod de svageste Ørum
2016 November 12 Jens Børge Overgaard Solvarme nok til 155 huse i Ørum Ørum
2016 November 12 Jeanette Obling Ationærråd bag Amdelskasser Hammershøj
2016 November 14 Nicolaj Krog Larsen Forskere fortæller om Grønland Foulum
2016 November 15 Ayano Abe Besøg på Ørum skole fra Japan Ørum
2016 November 16 Hans Engberg Tjele på langs 2016 udkommer Ørum
2016 November 18 Elly og Ejgil Poulsen Guldbryllup Ørum
2016 November 19 Krista og Peter Overgaard Krondiamantbryllup Ørum
2016 November 19 Kamp om magten i Andelskassernes Bank Hammershøj
2016 November 21 Lilly Møller Nielsen Dødsfald Løvel
2016 November 21 Emil Erichsen Sejler-foredrag i Rødding Rødding
2016 November 21 Spejdere sælger juledekorationer Vammen
2016 November 22 Fangekopret giver koncert Rødding
2016 November 22 Kvornings Akltive kvinder på juletur Kvorning
2016 November 23 Tjele på langs 2016 udkommer  –  Receptiomn Ørum
2016 November 25 Søren Tolstrup Christensen Hvam – præst siger farvel Ørum
2016 November 25 Villy Mougaard Tysk æbletræ plantet ved bobliotyeket i Karup Batum
2016 November 26 Jens-Peter Pedersen Agro Business Park  –  Nyt netværk Foulum
2016 November 28 Søren Tolstrup Christensen Indsættelse af ny præst i Ørum Ørum
2016 November 29 Langsø Friskole  –  Skolekomedie Vammen
2016 November 29 Bettina Brokholm Olesen Fin start for den nye købmand Løvel
2016 November 30 Lilly Møller Nielsen Takkeannonce Løvel
2016 November 30 Per Svane Aastradsen Computerstyret gulv til Højvangen Ørum
2016 November 30 Børnehus 3 dage i skoven Løvel
2016 November 30 Søren Tolstrup Christensen Gudstjeneste for Ørums nye præst Ørum
2016 December 2 Birgit E. Bonefeld Pris til iværksættere Foulum
2016 December 3 Jørgen Dalager “Det gamle budskab”  –  “De gamle stier” Pederstrup
2016 December 5 Andelskassepris  forslag Hammershøj
2016 December 5 Asfalt på banesti Hammershøj
2016 December 5 Martin Hoberg Hedegaard Saveus spiller i Viborg Ørum
2016 December 6 Henrik Lind Bestyrelsen vandt magten i Andelskassernes bank Hammershøj
2016 December 7 Randi Jensen Dødsfald Ørum
2016 December 7 Jakob Fastrup Magtkampen i Andelskassernes Bank Hammershøj
2016 December 8 Tove Kallestrup Dødsfald Rødding
2016 December 9 Vandstanden i Rødsø skal måske hæves Rødding
2016 December 10 Autoværksted på Marie grubbes vej Foulum
2016 December 10 Andelskasser – nyt samarbejde Hammershøj
2016 December 12 Arne Andersen En fremtidssikret Dagli’Brugs Ørum
2016 December 13 Jens Otkjær Kampen pm Andelskasserne fortsætter Hammershøj
2016 December 14 Louise Margrethe Arildsen Urinprøve afslører hvad du har spist Foulum
2016 December 15 Laust Fisker 150 unge landmænd lærte om trafiksikkerhed Vorning
2016 December 17 Louise Byskov Andersen Bryllup Ørum
2016 December 17 Mads Kærlund Pedersen Bryllup Ørum
2016 December 17 Kristina Balthzersen Endnu en hjertestarter til Hammershøj Hammershøj
2016 December 19 Musikgudstjeneste  Nytårsaftensdag Lindum
2016 December 19 Peter Kryger Jensen Flyvehavre Foulum
2016 December 20 Kent Christensen Vorning Maskinfabrik i Ørum vinder patentsag Ørum
2016 December 21 Erling Lundager Kristensen Nyt landbrugskontor i Foulum Foulum
2016 December 22 André Axelsen Korpset TV – deltager fra Tjele Tjele
2016 December 22 Nyre borde og bænke til Løvel Løvel
2016 December 22 Henning Mousten Nielsen Årets Lokalområde 2016 Løvel
2016 December 23 Børge Kronborg Arkivledere stopper Ørum
2016 December 23 Svend Haakon Jensen Arkivledere stopper Ørum
2016 December 23 Klaus Høgh Løvelfonden har opdateret sponsorsøjler Løvel
2016 December 27 Torben Agerkilde Ny sti på kirkegård Løvel
2016 December 27 Ny tilskudsmodel skal hjælpe Røddingshus Rødding
2016 December 30 Tove Katrine Hald Børnehuset er klar til den store åbningsdag Hammershøj
2017 Januar 2 Børge H. Larsen Skovfest i Lindum Lindum
2017 Januar 3 Kristina Binderup Nyt Børnehus i Hammershøj Hammershøj
2017 Januar 3 Trafikulykke På Aalborgvej Løvel
2017 Januar 4 Carl Erik bech Andersen Dødsfald Ørum
2017 Januar 4 Poul Erik Lærke Forskere har løst et af landbrugets forureningsprobl Foulum
2017 Januar 4 Kristian Pihl Lorentzen Forketingsmedlem på brint-turne Foulum
2017 Januar 6 Erling Lundager Kristensen Kvægrådgivere Foulum
2017 Januar 7 Carl Erik bech Andersen Nekrolog Ørum
2017 Januar 7 Poul Agger Erstatnings-kød af soja Foulum
2017 Januar 9 Poul Emil Hansen Dødsfald Batum
2017 Januar 9 Røddinghus får mulighed for at tjene penge Rødding
2017 Januar 10 Villy “Passat” Pedersen Dødsfald Ørum
2017 Januar 10 Torben Winther Sørensen Dødsfald Ørum
2017 Januar 10 Else Marie Møller 60 års fødselsdag Tjele
2017 Januar 10 Jørgen Hagsholm Glade teaterdage i Tjele Hammershøj
2017 Januar 11 Grise og høns skal til at spise muslinger Foulum
2017 Januar 13 Brian og Mia Albertsen X faktor succes Hammershøj
2017 Januar 13 Michael Engberg Madsen 25 års forsikringsjubilæum Ørum
2017 Januar 14 Jens Frederik Frederiksen Internettet hakker og fryser Hvidding
2017 Januar 14 Henrik Lund Rådhuset blev til boliger Ørum
2017 Januar 16 Villy “Passat” Pedersen Nekrolog Ørum
2017 Januar 16 Bo Kyndi Pedersen Ny Moderne brugs Hammershøj
2017 Januar 17 Henrik Ladefoged Udvikling af Futdalen Ørum
2017 Januar 18 Børge Kronborg Skiftedag på Tjele-arkivet Ørum
2017 Januar 18 Svend Haakon Jensen Skiftedag på Tjele-arkivet Ørum
2017 Januar 18 Jimmi Fisker Skiftedag på Tjele-arkivet Ørum
2017 Januar 18 Michael Engberg Madsen Forsikringsjubilæum  25 år Ørum
2017 Januar 19 Peder Karup Forkert billede  Futdalen Ørum
2017 Januar 21 Petra Kroustrup Dødsfald Ørum
2017 Januar 23 Jørgen Boller Ørum FDF holder loppemarked hver måned Ørum
2017 Januar 24 Peter Johannes Gaardsted Dødsfald Pederstrup
2017 Januar 24 Gert Vester Sand fra Rødding til Apple-byggeri Foulum
2017 Januar 25 Brian og Mia Albertsen Video sendt en kvart million gange Hammershøj
2017 Januar 27 Martin Hedegaard Saveus får mange roser Ørum
2017 Januar 28 Kommunen sælger Hulbækvej 29 Mollerup
2017 Januar 28 Claus Gustafsson Sponsorstøtte til Ørum og Foulum fra OK Ørum
2017 Januar 30 Linda Kristensen Ny forpagter til Tulip Timeout i Hammershøj Hammershøj
2017 Januar 30 Henrik Ladefoged Planer for Futdalen Ørum
2017 Januar 31 Poul Aage Mikkelsen Dødsfald Vammen
2017 Januar 31 Emil Erichsen Udsolgt rtil sejlerforedrag Rødding
2017 Februar 1 Rene Høberg Mini-sunhedscenter i Ørum Ørum
2017 Februar 1 Gert Rosenquist Biogas-firma flytter til Foulum Foulum
2017 Februar 3 Flemming Kammersgaard Sparekassefond tømmer kassen Vorning
2017 Februar 3 Emil Erichsen Fortællimng om jordomrejse Rødding
2017 Februar 4 Ny sæson med “Rødding på klryds og tværs” Rødding
2017 Februar 4 Agnethe Hjortbak Dyrevelfærdsforsker Foulum
2017 Februar 6 Morten Christensen Generalforsamling Borger- og Kulturhus Vandværk Vorning
2017 Februar 7 Ulff Salling Hansen Dødsfald Rødding
2017 Februar 7 Erik Haahr Møller Meyer Kloakarbejde på Gl. Viborgvej Vejrumbro
2017 Februar 7 Viggo Sommer Backhowlers Vammen
2017 Februar 8 Max Laursen Spejderne vil købe et af børnehavens huse Hammershøj
2017 Februar 10 Lasse Hinrichsen Firmaet Enorm laver snacks af melorm Foulum
2017 Februar 10 Foulum IF på jagt efter frivillige Foulum
2017 Februar 11 Svend Haakon Jensen Tjele-udvandrere kan nu findes på nettet Tjele
2017 Februar 13 Viggo Sommer Backhowlers Ørum
2017 Februar 16 Eigil Jensen Drengene fra Batum fortæller til årsmøde Tjele
2017 Februar 16 Kai Ove Kastbjerg 60 års jubilæum i vognmandsfirma Formyre
2017 Februar 17 Mette S. Herskin Søer er belastet af transport til slagtning Foulum
2017 Februar 17 Casper Nielsen Idrætsforening mangler folk til bestyrelsen Rødding
2017 Februar 18 Jonas Schmidt Undgå at blive hæler Rødding
2017 Februar 20 Jakob Skaarup Bay Dødsfald Vammen
2017 Februar 20 IF Trojka inviterer til karneval Hammershøj
2017 Februar 21 Morten Lange Langsø Friskole inviterer til idémøde om fremtiden Vammen
2017 Februar 21 Johannes Vesterby Klar til ny periode i byrådet Tjele
2017 Februar 22 Inger Astrup Gamle egetræer i Futdalen Ørum
2017 Februar 23 Lars Mogensen Flere medlemmer i Tjele Venstre Tjele
2017 Februar 24 Engelbrecht Band spiller i Forsamlingshuset Kvorning
2017 Februar 25 Claus Clausen Børnehuset i Hammershøj inviet Hammershøj
2017 Februar 27 Hans Jørgen Nymann Pederse Dødsfald Rødding
2017 Februar 27 Grethe Thomas Førstehjælp på skoleskemaet Vejrumbro
2017 Februar 28 Kristime Nielsen  “Kris” Dødsfald Ørum
2017 Februar 28 Lars Mogensen Storke i Nørreådalen Øby
2017 Februar 28 Jan Pedersen Stort overskud til andelskasserne Hammershøj
2017 Marts 1 Jakob Skaarup Bay Tak for deltagelse Vammen
2017 Marts 1 Gl. Viborgvej spærret Vejrumbro
2017 Marts 2 Stanley Bach Vorning Maskinfabrik er gået konkurs Ørum
2017 Marts 2 Hanne Christine Bartram Professor fra Foulum får pris Foulum
2017 Marts 3 Gunner Frederiksen Vesterby Dødsfald Løvel
2017 Marts 3 Peter Skovmos Nielsen Film på vej fra Lokalområder Rødding
2017 Marts 3 Christian Jul Madsen Salg af Vorning maskinfabrik Ørum
2017 Marts 3 Claus Clausen Byt børnehus i Ørum Ørum
2017 Marts 4 Gunnar Villadsen Kamp for kørekort til ældre Ørum
2017 Marts 6 Betty og Peter Arendt Gudstjeneste med folkemusik Rødding
2017 Marts 6 Lars Baunsgaard Sand Busstoppested i Batum Batum
2017 Marts 7 Jens Christian Brøste Dødsfald Tjele
2017 Marts 8 John Rauff Mortensen Dødsfald Rødding
2017 Marts 8 Kaj Fyllgraf Stor skolefest i Løvel Løvel
2017 Marts 8 Poul Martin Christensen Generalforsamling i Boldklub Vejrumbro
2017 Marts 10 Jimmi Fisker Lokalhistorisk Arkiv genåbner Ørum
2017 Marts 10 John Rauff Mortensen Mindeord Rødding
2017 Marts 10 Birthe Harritz S håber på to byrådsmedlemmer Tjele
2017 Marts 10 Ole Sommer Bach Fortælling om Randers regnskov Landbosenior Hammershøj
2017 Marts 11 Lene Hove Lokalhistorisk bog har solgt godt Tjele
2017 Marts 11 Knud E. Christensen Vandværk forbereder sig på ny stor-forbruger Kvorning
2017 Marts 13 Lars Mogensen Storkereder gjort klar i Nørreådalen Øby
2017 Marts 14 Johnny Vels Sørensen Nyt elektrikerfirma har rigeligt at lave Vejrumbro
2017 Marts 15 Borgerne i Rødding opfordres til at støtte brugsen Rødding
2017 Marts 15 Kaj Fyllgraf Nye mærker hos F-sport i Løvel Løvel
2017 Marts 16 Lars Mogensen Storken er kommet Øby
2017 Marts 17 Gunnar Villadsen Villadsen stopper som seniorformand Ørum
2017 Marts 21 Christian Jul Madsen Salg af Vorning maskinfabrik Ørum
2017 Marts 21 Træstorke i Løvel Løvel
2017 Marts 22 Casper Nielsen Kampvalg til bestyrelsen i Rødding UIF Rødding
2017 Marts 22 Ørum skal vokse mod sydvest Ørum
2017 Marts 23 Inge Juel og Poul Sørensen Guldbryllup Ørum
2017 Marts 24 Michael Støckler Nyt netværk for biogar-branchen Foulum
2017 Marts 24 Jesper Taastrup Christensen Idrætsforening i god gænge får ny formand Løvel
2017 Marts 25 Egon Christensen Dødsfald Rødding
2017 Marts 25 Kresten Ejlskov Hansen 60 millioner mursten på et år Hammershøj
2017 Marts 25 Sandra Duarte Brasiliansk inspiration i børnehave Rødding
2017 Marts 27 Valborg Dueholm Dødsfald Lindum
2017 Marts 27 Søren K. Andersen Afbrænding af gas Ørum
2017 Marts 27 Per Møller Jensen Spejdere køber børnehave Hammershøj
2017 Marts 27 Karin Kallestrup Danmarks storkeby Løvel
2017 Marts 28 Jørgen Skouboe Foredrag i Tjelecentret Ørum
2017 Marts 29 Helene Mumm Dødsfald Ørum
2017 Marts 29 Christian Jul Madsen Vorning Maskinfabrik konkurs Ørum
2017 Marts 31 Henry Emil Nielsen Dødsfald Hammershøj
2017 Marts 31 Jakob Fastrup Tre forlader andelskasses bestyrelse Hammershøj
2017 April 3 Mette Mølgård Klovborg Løvel-spisning Løvel
2017 April 3 Pernille Nedertorp Ny formand i Borgerforening Løvel
2017 April 4 Henry Emil Nielsen Mindeord Hammershøj
2017 April 4 Victor Marinus Fruergaard J. Velkommen til verden Ørum
2017 April 4 Birthe Ladefoged Naturkvinden i Over Viskum fylder 60 Over Viskum
2017 April 5 Tessa Salling AgriFarm Innovation vinder pris Foulum
2017 April 5 Alice Schrum Vammens byfornyelsesprojekt vises frem Vammen
2017 April 6 Brugs-kampagne Rødding
2017 April 7 Johannes Vesterby Vammens byfornyelsesprojekt vises frem Vammen
2017 April 8 Lars Mogensen Nørreådalen venter på storkemor Øby
2017 April 10 Pia Allermann På jagt efter påskeharen Rødding
2017 April 11 Valborg Dueholm Tak for deltagelse Lindum
2017 April 12 Gitte Hagsholm Ugeavis-selskab under konkursbehandling Hammershøj
2017 April 12 Niels Vinderslev Bjerregaard Rødding Lokalråd inddrager borgerne Rødding
2017 April 15 Henning Laursen Dødsfald Ørum
2017 April 18 Anna Løgstrup Dødsfald Rødding
2017 April 18 Mads Faurschou Knudsen Foredrag om solen som nabo Foulum
2017 April 22 Svend Haakon Jensen Lokalarkivet genåbner med åbent hus Ørum
2017 April 24 Kirsten Trangbæk Gamle skoleelever i glædeligt gensyn Løvel
2017 April 25 Kirsten Therkildsen Dødsfald Løvel
2017 April 25 Niels Peter Lund Jacobsen 25 års præstejubilæum Rødding
2017 April 25 Friluftsbadet starter sæsonen den 29. .marts Hammershøj
2017 April 26 Henrik Odgaard Dødsfald Viskum
2017 April 26 Peter Salhøj Måske er ulven på spil ved Løvel Løvel
2017 April 27 Brian Albæk Ministerium forvekslede skoler Rødding
2017 April 27 Jakob Fastrup Stilhed efter andelskasse-storm Hammershøj
2017 April 28 Hammershøj vokser – men langsomt Hammershøj
2017 April 28 Niels Peter Lund Jacobsen Præsten i Rødding har gode relationer til Betlehem Rødding
2017 Maj 1 Jakob Fastrup Uændret honorering af banktop Hammershøj
2017 Maj 2 Niels Peter Lund Jacobsen 25 års jubilæum for præst Rødding
2017 Maj 2 Ørum-borgerne finder vandreskoene frem Ørum
2017 Maj 3 Bent Tougaard Skoleleder i Ørum takker af Ørum
2017 Maj 4 Else og Kristen Trankjær 75 år med Hammershøj Smede- og Maskinforr. Hammershøj
2017 Maj 4 Lars Mogensen Lokal stork på damejagt Nørreådalen
2017 Maj 5 Lars Visbech Sørensen Apple-nabo har hede drømme Foulum
2017 Maj 6 Flemming Kammersgaard 40 år med Hammershøj Fjernvarmeværk Hammershøj
2017 Maj 6 Lars Mogensen Øby-storken hygger sig med dameselskab fra Skive Nørreådalen
2017 Maj 8 Martha Kathrine Lausten Dødsfald Ørum
2017 Maj 8 Bente og Hans Erik Nielsen Cykelløb Ørum IF Ørum
2017 Maj 8 Dennis Doggy Mandekroppe som modeller Tjele
2017 Maj 9 Per Vestergaard Open Air i Vejrumbro Vejrumbro
2017 Maj 9 Rækkehuse for 16 millioner i Løvel Løvel
2017 Maj 9 Brian Albæk Sødalskolen fejlagtigt hængt ud Rødding
2017 Maj 9 Biler stjålet fra tre skoler Ørum
2017 Maj 10 Inga Jacobsn Nyte nummer af Tjele Extra på gaden Rødding
2017 Maj 10 Rødding vokser med 14 % de næste 12 år Rødding
2017 Maj 13 Rune Melthin Sødalskolen tog i skoven hele ugen Rødding
2017 Maj 15 Thit Jensen Sangaften Løvel
2017 Maj 17 Udflugt Løvel Seniorer Løvel
2017 Maj 18 Anna og Jens Salhøj Lærerægtepar kigger tilbage Vammen
2017 Maj 19 Nyt kloaksystem Ørum
2017 Maj 20 Storke i Nørreådalen Øby
2017 Maj 20 Blomstergården åbner med forårsfest Rødding
2017 Maj 20 Egon Ladefoged Morgensvømning i 48 år Hammershøj
2017 Maj 22 Byfest i Vejrumbro Vejrumbro
2017 Maj 23 Jan 25 millioner i kvartalsoverskud Hammershøj
2017 Maj 23 Claus E. Pedersen Pengeinstitutter mærker at landmænd tjener penge Hammershøj
2017 Maj 23 Bent Hansen Forskningscenter sætter turbo på bioøkonomien Foulum
2017 Maj 24 Optagelser til  den nye Løvel-film Løvel
2017 Maj 24 Sven Thermahlen Center for bioøkonomi indviet Foulum
2017 Maj 27 Verner Poulsen Verners bilsyn fylder 10 år Ørum
2017 Maj 27 Byfest i Vammen Vammen
2017 Maj 29 Villy Mougaard Rhodododendron-temadag på Blomstergården Rødding
2017 Maj 30 Søren Tolstrup Christensen Møde om hjælp til særligt udsatte Ørum
2017 Maj 30 Rødding Filmcrew på arbejde Rødding
2017 Maj 30 Dorthe Remmevad Soppefest i Hammershøj Hammershøj
2017 Maj 31 Jakob Sehested Ny legepads midt på Ørums rekreative “hovedvej” Ørum
2017 Juni 2 Ulrik Wilbek Linedance, korsang og Wilbek  Grundlovsfest Rødding
2017 Juni 2 Lokalplan for stor biogas-udvidelse er klar Foulum
2017 Juni 3 Mette Klovborg Byfest i Løvel Løvel
2017 Juni 3 Bjarne Jakobsen Et kendt ansigt rykker til Ørum Ørum
2017 Juni 6 Klara Kjeldsen Ridder af den våde sok Hammershøj
2017 Juni 6 Martin Hoberg Hedegaard Ørums to store sønner har aldrig mødt hinanden Ørum
2017 Juni 6 Frank Hvam Ørums to store sønner har aldrig mødt hinanden Ørum
2017 Juni 7 Stabile eller faldende elevtal på skolerne Tjele
2017 Juni 7 Ejendomme slipper for kloak-opdeling Vejrumbro
2017 Juni 8 Musikudstyr stjålet Ørum
2017 Juni 8 Jan Pedersen Bank ikke længere sigtit for kurs-manipulation Hammershøj
2017 Juni 10 Bedsteforældre kom med planter til børnehuset Rødding
2017 Juni 10 Stor gevinste ved hussalg til Apple Foulum
2017 Juni 12 Jakob Sehested Ny legeplads indviet i Veldsparken Ørum
2017 Juni 13 Jesper Christensen Løvel byfest med sammenhold Løvel
2017 Juni 13 80 kroketspillere til stævne i Rødding Rødding
2017 Juni 14 Knud Østergaard, Jimmy Fisk Stednavne-sten vender til bage til Ørum Ørum
2017 Juni 14 Kim Daugbjerg Hansen Efterskole rykker ind i andelskasse-bygning Hammershøj
2017 Juni 16 Villy Mougaard Temadag om træerne på Blomstergården Batum
2017 Juni 20 Patrick Larsen Reddet dreng fra at drukne Lindum
2017 Juni 20 Grønne spirer i Løvel og Rædding Rødding
2017 Juni 20 Jess Frederiksen Regnvejr har været slemt for storkeunger Øby
2017 Juni 20 Britta Leth Underskud i Forskerpark Foulum Foulum
2017 Juni 21 Niels Dueholm Forskerpark får større handlefrihed Foulum
2017 Juni 22 Flemming Christensen Forskerpark får eftergivet 14 millioner Foulum
2017 Juni 23 Niels Peter Tornbjerg Roserne har ekstra stærke farver i år Ørum
2017 Juni 24 Inga Jacobsen Lokalhistorisk byvandring i Løvel Løvel
2017 Juni 24 Premiere på film om Rødding Rødding
2017 Juni 26 Bål og heks i Sødal Børnehus Rødding
2017 Juni 26 Kirsten Staal Skolebørn i Vejrumbro samler ind til Sydsudan Vejrumbro
2017 Juni 26 Lone Kastbjerg Vammen vandt lokaldysten Vammen
2017 Juni 28 Niels Bjerregaard 150 Rødding-borgere til filmpremiere Rødding
2017 Juni 29 Niels Peter Jacobsen Palæstina-rejsense fortæller Rødding
2017 Juli 1 Søren Torp Vamlinger  –  Indbyggere fra Vammen Vammen
2017 Juli 3 Helga Toft Jensen Dødsfald Ørum
2017 Juli 3 Inga Jacobsen God opbakning til byvandring i Løvel Løvel
2017 Juli 4 Per Mandrup Færdiglavet gourmetmad Foulum
2017 Juli 4 Bathau Holstein Præmier på Landsskuet Tjele
2017 Juli 4 Anna og Jens Salhøj Diamantbryllup Vammen
2017 Juli 6 Marie Nielsen Spejdere fra høj på Landslejr Hammershøj
2017 Juli 7 Kirkens tagrytter klar til indvielse Kvorning
2017 Juli 8 Sanne Søndergaard Børn fra Vejrumbro udstiller i Andelskassernes bank Vejrumbro
2017 Juli 11 Ib Jensen Hovedafbryder til Apples datacenter i Foulum Foulum
2017 Juli 11 Danmark må investere mere i sol og vind  Apple Foulum
2017 Juli 12 Knud Gaarn-Larsen 16 andelskassefonde bliver til to Hammershøj
2017 Juli 12 Erik Stannow Apple vil bygge to vindmølleparker Foulum
2017 Juli 12 Niels Peter Tornbjerg Rekord mange så roser i Ørum Ørum
2017 Juli 14 Børge Sørensen Bilforhandler konkurs Ørum
2017 Juli 15 Aase og Henning Frederiksen Jernbryllup Hammershøj
2017 Juli 15 Børge Sørensen Bilforhandler konkurs  –  Sygdom Ørum
2017 Juli 15 Mads Panny Evt. Vindmøllepark ved Apple i Foulum Foulum
2017 Juli 18 Behandlingscenter med nyt tilbud  Langsødal Tjele
2017 Juli 21 Eskild Keller Mollerup og Vorning kan få internet fra Ørum Ørum
2017 Juli 25 Henning Kjeldgaard Sørensen Buschauffør – to millioner km – 60 år Vammen
2017 Juli 28 Elisabeth Jensen Hesteglade piger holder ferie – Vasehus Tjele
2017 Juli 28 Lars Petersen Historiske klenodier på væggene – 60 år Vejrumbro
2017 Juli 31 Flemming Fyllgraf Løvelbro Bistro  –  75 års fødselsdag Løvel
2017 August 2 Tyveri af kobber fra Andelskassernes Bank Hammershøj
2017 August 3 Bente og Hans Erik Nielsen Klar til Molfoørfesten Ørum
2017 August 4 Stefan Pedersen Vejrumbro Open Air for tredje gang Vejrumbro
2017 August 5 Børnecancerløb holder stop i Tjele Tjele
2017 August 5 Ivan Drejer Klude og vatpinde stopper pumpestation i Rødding Rødding
2017 August 8 Søren Ervig Ulven har en plads i naturen Løvel
2017 August 9 Claus Bodenhoff Cykelløbet Danmark rundt Tjele
2017 August 10 Grethe Bak Bertelsen Dødsfald Rødding
2017 August 11 Bent Tougaard Ny skoleleder søges til Ørum skole Ørum
2017 August 11 Villy Mougaard Temadag om hostaer på Blomstergården Batum
2017 August 11 Team Løvel deltager i 24-timers løbet Løvel
2017 August 12 Anders Andersen Opmærksomhed frabedes Ørum
2017 August 12 Anders Andersen Dansk vinbone ser frem til årets høst Øby
2017 August 14 Else Verner Baand Dødsfald Løvel
2017 August 14 Morten Otte Ny ridefoged til Molfoørfesten Ørum
2017 August 15 Mette Frederiksen Besøg på Hammershøj Teglværk Hammershøj
2017 August 15 Per Møller Jensen Besøg på Hammershøj Teglværk Hammershøj
2017 August 17 Mette Frederiksen Teglværksarbejdere mødte Mette Frederiksen Hammershøj
2017 August 18 Gerd Laugesen Ørangeriet – et nyt orange kultursted i Øby Øby
2017 August 19 Grethe Bak Bertelsen Tak for deltagelse Rødding
2017 August 19 Bo Kyndi Pedersen Politikere skal tage stilling til brugsbyggeplaner Hammershøj
2017 August 20 Trine Munk Kristensen Barselsvikar for sognepræsten Vammen
2017 August 22 Lasse Lauritsen Byfest i Rødding 2017 Rødding
2017 August 22 Villy Mougaard Blomstergården fyldt med Dahlia Rødding
2017 August 23 Else Verner Baand Tak for deltagelse Løvel
2017 August 23 Bjarne Markussen Datalogger holder øje med indeklimaet i kirker Vammen
2017 August 24 Jan Pedersen Andelskassen topper med det bedste regnskab i 5 å Hammershøj
2017 August 25 Bo Kyndi Pedersen Grønt lys til brugs- og boligplaner i Hammershøj Hammershøj
2017 August 26 Vagn Steffensen Husmå i Vejrumbro Vejrumbro
2017 August 26 Birgitte Jørgensen Kvorning Møbelhus holder ophørsudsalg Kvorning
2017 August 28 Niels Henrik Rasmussen 40 års jubilæum på Grundfos Tjele
2017 August 28 Lasse Lauritsen God byfest i Rødding Rødding
2017 August 29 Egon Sørensen Dødsfald Rødding
2017 August 29 Sune Iversen Rødding Præstebolig angrebet af skimmelsvamp Rødding
2017 August 30 Axel Egon Østergaard Dødsfald Kvorning
2017 August 30 Sundhedssatellit i Ørum Ørum
2017 August 30 Ole Green Udnævnelse til professor Foulum
2017 August 31 Per Svane Aastradsen Glæde over sundhedssatellit Ørum
2017 September 1 Inga Jacobsen Lokalhistorisk byvandring i Løvel Løvel
2017 September 1 Ivan Kjeldsen 70 års fødselsdag Mollerup
2017 September 1 Frans Bak Årets Rødspætte Rødding
2017 September 1 Jimmy Fisker Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv Ørum
2017 September 2 Gorm Bull og Palle Hjort Koncert i Tjelecentret Ørum
2017 September 2 Stor tilfredshed med “rullende skolestart” Hammershøj
2017 September 4 Salg af Gl. Tjelevej 1, Ørum Ørum
2017 September 4 Per Møller Jensen Uvished om halplaner i Hammershøj Hammershøj
2017 September 5 Inger Nielsen Dødsfald Ørum
2017 September 5 Johannes Vesterby Vælgermøde ved bredden af Tjele Langsø Batum
2017 September 5 Gerda Tornbjerg Andersen Mindeord Hammershøj
2017 September 6 Anna Christiansen Dødsfald Ørum
2017 September 6 Jens Vestergaard Høstgudstjeneste i Rødding Rødding
2017 September 6 Lis Wollesen de Jonge Foulums jordbrugsforskning er i verdensklasse Foulum
2017 September 8 Axel Egon Østergaard Tak for deltagelse Kvorning
2017 September 8 René Høberg Ørums sundhedshus klar til indvielse Ørum
2017 September 9 Claus Kvolsgaard Computerspil på tværs af alder Hammershøj
2017 September 9 Finn Harlis Serapionsordenens feriehjem i Ørum Ørum
Print Friendly, PDF & Email