Persondatapolitik

For Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening

Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Tjeleegnens Lokalhistoriske Forenings behandling af dine personoplysninger. Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

​1. Hvornår indsamler og anvender Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening dine personoplysninger

Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du indmelder dig som medlem af Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening, eller udøver medlemsaktiviteter.

2. Når du tilmelder dig som medlem af Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening eller ønsker at gøre brug af Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer.Der er alene tale om nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening.

2. Hvornår videregiver Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening dine personoplysninger
Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:
·         a. leverandører Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening, for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening;
·         b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening, eller 
·         ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.​

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening.

3. Hvordan beskytter Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening dine personoplysninger
Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Tjeleegnens Lokalhistoriske Forenings sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Tjeleegnens Lokalhistoriske Forenings sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.​

4. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening behandler om dig, kan du rette henvendelse til Tjeleegnens Lokalhistoriske Forenings e- mail: karsten@orumnet.dk  eller telefonnummer 42251520

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Tjeleegnens Lokalhistoriske Forenings indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

 

5. Hvor længe opbevarer Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse
Hos Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, såsom administration af dit medlemskab af Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig Forening og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil. ​

6. Hvad sker der, når Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening ændre denne persondatapolitik
Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening på Foreningens e-mailadresse  karsten@orumnet.dk eller

Læses på Tjeleegnens Lokalhistoriske Forenings hjemmeside: https://tjelearkivet.dk/tjeleegnens-lokalhistoriske-forening/ ​

7. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:
På Tjeleegnens Lokalhistoriske Forenings e-mail  karsten@orumnet.dk eller Telefonnummer 42251520