Bigum Mølle, mandag den 17. December, Anno 1683,

Hvis vejen en sommerdag falder forbi Søbadet i Bigum, skulle man unde sig en lille ekstra oplevelse.
Tag turen fra søen til fods, drej til venstre lige før landevejen. På turen ud mod heden, et gammelt overdrev, passeres en lille bæk. Lad blikket falde til højre op langs bækkens løb.
Her vil man tydeligt kunne se resterne af damvoldene ved den tidligere Bigum Mølle. I dag er den væk og glemt. Kun gamle gulnede retsdokumenter og markbøger kan fortælle om de svundne dage på møllen.
Luk øjnene og stå på tidsmaskinen.
Den vil gøre et lille hold ved mandag den 17 dcc. 1683 og har barndommens livlige fantasi ikke helt forladt dig, vil du se en mølle med dam. Og foran ligger møllerens hus, og netop den dag i 1683 stod Søren Lavsen i døren. 
Læs hele Henning Malthe Hansen`s artikel HER