Rødding sø afvandes!
Et storslået landbrugsprojekt har taget sin begyndelse i vort lokalområde.
Rødding Sø skal afvandes, så området kan bruges til nyttig landbrugsjord i stedet for at ligge nyttesløst som en lavvandet sø.
Det var elever i 7.a på Rødding Skole 2001, der med deres nu afdøde lærere Grethe Søndergaard og Finn Karlsson havde lavet en rigtig spændende avis.
Vi sender elever og lærere en venlig tanke og takker for deres bidrag.
Jørgen Dalager
Læs hele “RABARBERBLADET” her

Munken i Rødding
En Munk, Peter Egor og blomsterkunstneren Tage Andersen boede omkring 1970 på “Karlslyst” i Rødding.
Henning Pedersen, skolelærer i Rødding dengang, har skrevet denne artikel om hans oplevelser sammen med dem.
Artiklen er hentet i bogen “Spillemanden og andre beretninger fra Viborg”

Forfatteren Henning Pedersen skriver om sig selv – citat:
“Peter Egor blev en af mit livs fødselshjælpere, og det var han også helt klar over, at han blev, sådan som han blev det for Tage Andersen. Mig fik han ikke »sparket« så langt væk, og jeg har aldrig opnået at kreere blomsterudsmykninger for Dronning Elisabeth men mindre kan gøre det, og jeg har aldrig været ked af at der ikke blev noget jubilæumsgratiale til mig fra Tjele Kommunes skolevæsen og at mine pensionspenge i det hele taget ikke bliver noget at råbe hurra for. Jeg har i stedet fået et muntert og afvekslende liv og skulle det gå helt galt, kommer man langt med kartoffelfrikadeller og så lige et enkelt glas rødvin til. Det lærte jeg også af Peter.”
Læs artiklen her

Tvangsfjernet?
Fattigvæsen, familieliv og forsørgelse på Rødding-egnen ca. 1830-1880
Artikel af:Annette Østergaard Schult
Allerede inden sin fødsel skabte Ane Dorthea Hansdatter postyr. Hvis man spurgte fattigvæsenet, skabte hun i særlig grad bøvl og besvær for fattigvæsenet i Rødding. Artiklen vil med eksemplet om Ane Dorthea Flansdatter vise, hvad en ugift mor og andre fattige var oppe imod. Hvilke vilkår levede en ugift mor under, og hvordan kunne omstændighederne tvinge hende til at give afkald på sit barn? Den vil også vise, at det ikke kun er i det 21. århundrede, at kvinder kan kæmpe indædt for alligevel at få lov til at beholde barnet. Læs artiklen her

Rødding sogn gennem 100 år
Fhv. sognerådsformand M a d s H a n s e n, Kokholm, har syslet en del med Rødding sogns historie og her bringes nogle uddrag af det store materiale, han efterhånden har samlet til belysning af forholdene nu og før i sognet. Mads Hansen

Gaardejer, Sognefoged P. Andersen, Batum, var Formand for Rødding Mejeri i 25 Aar.
Viborg Stifts Folkeblad havde den 8. januar 1940 en fyldig omtale af jubilæumsfesten.
P. Andersens 25 aars jubilæum

Brev fra krigen 1864
Niels Rasmussen, født 8. november 1839 på Batumgaard, Rødding, (den 17. oktober 1894) deltog i krigen i 1864. Gennem et brev, som han skrev til familien herhjemme, får vi hans oplevelse af tilbagetoget fra Dannevirke. Et brev fra krigens tid

Billeder
Jørgen Dalager har lagt en del billeder ud i et webalbum. Billederne er opdelt på gadenavne eller emner.
Klik på et billede for se de øvrige. Billederne kan ses her

Dalsgaards slægtsmateriale.
På arkivet har vi Kai Dalsgaards slægtsmateriale. Læs hvad han selv skriver om sit materiale. Kai Dalsgaard om sit materiale

Mergelbanen fra Aistrup
I mappen om ”Løvel-linien” findes en beretning om Rødding-Løvel-Pederstrup Mergelforening. Mergelbanen fra Aistrup

Tur i Sødal skov
Knud Erik Riisager har været en tur i Sødal Skov. Det er der kommet en spændende beretning ud af. Tur til sødal skov

Smede i Rødding gennem tiderne:
Hvor nedkørselen til præstegården er i dag lå den gamle smedje. Her var også smedens privatbolig, som blev ledig efter gale mæ Chr. Kresten Kristensen. Han havde bygget kirkegade 16, Centralen og var flyttet ind her. Den ledige lejlighed i smedjen blev så udlejet. Her skulle have boet. Anders Andersens kone fra Batum og Otto Ottosen, med familie. Den gamle smedje havde bag ved smedjen mellem kirkediget og nedkørselen til præstegården en stor oplagsplads af gamle maskiner mm. Hvilket just ikke pyntede ved nedkørsel til præstegården, men smeden fik dog sat et plankeværk op, som skjulte roderiet.
Læs mere om “Smede i Rødding gennem tiderne” her: