Næstformanden i de jyske husmandsforeninger Jens Kristian Andreasen, Mollerup, bliver 70 År den 25. marts -Erindringer – Læs her

I 1977/78 nedskrev den tidligere førstelærer og senere skoleinspektør Johannes Andersen sine erindringer, og kaldte den: ”Lidt af hvert om stort og småt om dit og dat”. På arkivet har vi manuskriptet, men Johannes Andersens erindringer

I forbindelse med Ørum Skoles 50-års jubilæum i 2007 anmodede festudvalget
Sv. Haakon Jensen om at skrive lidt om skolens historie. Ørum Skoles historie

Arne Christensen, der som barn boede Østergade 19,
fortæller om drengeårene i Ørum. En landsbydrengs dagbog

Johan Jensen var lærer ved Mollerup skole 1884—1927. Fra 1898 til 1929 var han sognerådsformand, og han blev den 24/12 1924 udnævnt til Dannebrogsmand.
Den 9/10 1939 døde han og blev 16/10 begravet på Ørum kirkegård. I forbindelse med udnævnelsen til Dannebrogsmand, indsendte Johan Jensen en levnedsbeskrivelse.
Johan Jensen 1856_1939

I 1985 nedskrev Michael Lade sine erindringer. Med tilladelse fra Michael
bringer vi her historien om Ørum by fra ca. år 1900 til 1985. Michael Lades Erindringer fra Ørum

Torben Holmgaard Nielsen har gjort et meget stort arbejde for at finde ud af, hvornår et britisk bombefly droppede sine bomber over Hedegårdens marker. Det hele blev vanskeliggjort af, at man bestemt mente, at bomberne først blev kastet i 1943 eller senere. Det viste sig at være forkert, da det allerede var i 1941, altså i år for nøjagtig 75 år siden. Læs selv nærmere herom her.

Martha og Peter Nielsen 26-5-1940

Martha og Peter Nielsen 26-5-1940

Torben Holmgaard Nielsen har skrevet om sine barndomsoplevelser i Ørum under besættelsen. De første par sider har været bragt i medlemsbladet for “Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening”.
Her bringer vi hele fortællingen. Læs den her.

Torben Holmgaard Nielsen fra Fredericia fortæller her resultatet af sine grundige undersøgelser af en anholdelse, der bragte borgerne i Ørum i nærkontakt med den tyske beættel- sesmagt i 1944. Det er 75 år siden, at en ung mand fra Ørum, Georg Wilhelm Busch, blev anholdt af Gestapo, fængslet og siden an­bragt i Frøslevlejren, fordi han havde skre­vet et læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad.
(Torben Holmgaard Nielsen er opvokset i Ørum, og han har tidligere i to omgange fortalt om dramatiske besættelsestids-op­levelser i den ellers sædvanligvis så frede­lige by)  Læs artiklen her