Avis udklip på arkivet

Igennem de sidste år har Nette Hunsballe klippet alt stof fra Viborg Stifts Folkeblad som vedrører den gamle Tjele Kommune.
Efterfølgende har Børge Kronborg tastet ind i et Excel-regneark. Efterhånden er der blevet så meget, at de synes tiden er moden til at komme et nettet. Jobbet er nu overtaget af Knud Erik Hansen. SE LISTEN HER

 

Udvandringer fra Tjeleegnen.

Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening havde i efteråret 2016 besøg af Henning Bender, der holdt foredrag om udvandringer fra især Tjeleegnen. Under mødet blev det lovet, at en liste med navnene på personer, der udvandrede fra Tjeleegnen, ville blive lagt op på arkivets hjemmeside.
Det er nu sket, og listen kan findes her         (Lidt historie kan hentes her)

EN BIBLIOGRAFI
        om steder, begivenheder m.m. i Tjele kommune

Henvisningerne er anført under de sogne i  gl.Tjele kommune’, som de vedrører.
Inden for de enkelte sogne er henvisningerne meddelt i kronologisk orden – efter trykkeår.

        Bibliografien udarbejdet af Knud Erik Riisager.  se den her:

——————-ooOoo—————–

      Artikel bragt i ”Historisk Samfund  for Viborg Amt 1960”. Forfatteren har i artiklen fortalt om ”Den Historiske Skrædders” børn og børnebørn, hvilket også kan have en lokalhistorisk interesse, da såvel nogle børn som børnebørn tjente i området og blev lærere ved skoler i arkivets område. Den historiske Skrædder