Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for Tjeleegnens historie Kultur, herunder at etablere samarbejde med Tjeleegnens lokalhistoriske arkiv, bibliotekerne og Lokalhistoriske arbejdsgrupper. (Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening er ikke offentlig støttet)

Som medlemmer kan optages alle interesserede som ønsker at støtte det lokalhistoriske arbejde.

Bestyrelsen

Referat/regnskab 2022 

Referat/regnskab 2023

Referat/regnskab 2024

Formål og vedtægter for “Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening”

Vedtægt for ”Lokalhistorisk Bogselskab for Tjeleegnen”

Aktiviteter

Medlemsbladet – Tjele på Tværs

Billeder