Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening

Bestyrelsen 2023:

Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening – bestyrelse 2024

Marianne Lybæk Witt –   Formand
Søndermarksvej 13, Ørum – 8830 Tjele
2561 0087
mariannewitt@hotmail.com

Karen Vesterby    Næstformand
Melgårdsvej 15, Rødding – 8830 Tjele
8665 1300 / 40640429
vesterby@godmail.dk

Per Vester –  Kasserer / medlemsreg.
Lærkevej 21, Ørum – 8830 Tjele
4048 6029
begtrup23@gmail.com

Jørgen Dalager –  Redaktør – Tjele på tværs
Midgårdsvej 3 – 8800 Viborg
2347 8928
nederskov@dalager.com

Lis Jensen – Sekretær 
Flarupvej 14 Mollerup – 8830 Tjele
2843 8805
flarupvej14@fibermail.dk

Per Busk Sørensen – Medlem
Meldgårdsvej 47 Rødding – 8830 Tjele
3066 0296
perbusk@gmail.com

Jan Dalsgaard Johannesen – Medlem – Arkivudvalget
Norupvej 8, Vammen – 8830 Tjele
8669 0905
jan.dalsgaard.johannesen@gmail.com

Bestyrelsessuppleanter: Erik Overgaard og Mette Broberg.
Revisorer: Solveig Nielsen og Peder Hedegaard.
Revisor suppleant: Linda Krantz.