Jonna Bach fortæller om Afdøde skuespiller Berrit Kvornings familie i Løvel.  Læs artiklen her.

Jonna Bach fortæller om familien Finderup Jensen fra Løvel og om sin morbror Aage Finderup Jensen.
Aage var frihedskæmper, men umiddelbart efter krigen døde Aage ved en sprængstofsulykke kun 18 år gammel. Læs artiklen her.

Marius Dalsgaard fortæller meget levende om sin barndom i Løvel og ungdom i Viborg.
Artiklen er nedskrevet og illustreret i 1985 af et barnebarn. En gammel Brugsmands Erindringer

Pigen fra Løvel, Kirsten Simonsen, senere Kvorning, blev kendt landet over da hun som 25-årig d.14.maj 1885 huggede hovedet af Chr. den 9.’s buste.Løvel pigen

På arkivet har vi Kai Dalsgaards slægts materiale. Læs hvad han selv skriver om sit materiale. Kai Dalsgaard om sit materiale

I mappen om ”Løvel-linien” findes en beretning om Rødding-Løvel-Pederstrup Mergelforening. Mergelbanen fra Aistrup

Anders Kallestrup nedskrev som 87-årig sine erindringer.
Arkivet har fået hans tilladelse til at bringe erindringerne her på hjemmesiden. Erindringer fra Aastrup 1948 til 1990 af Anders Kallestrup

Flere personer med interesse for lokalhistorie har i længere tid arbejdet med Løvel-egnens historie. Man har dannet flere grupper, der hver især arbejder med et bestemt emne.

Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv har fået lov til at bringe resultatet fra foreløbig to af grupperne.

Historisk tilbageblik på Løvelbanen 1947 – 1992
Information om Mindelunden i Løvel.

Ejvind Sørensen, hvis fulde navn var Hans Ejvind Egede Sørensen, blev født i Løvel den 17. oktober 1926, som søn af købmandsparret Maja og Jakob Sørensen. Ejvind interesserede sig hele livet for lokalhistorien, der knyttede sig til Løvel-egnen. Han boede størstedelen af sit liv i Skanderborg, men da han blev pensioneret, flyttede han tilbage til Løvel. Ved sin død i 2005 efterlod han sig et omfattende materiale, hvoraf kun en del er offentliggjort her på hjemmesiden.

Hvis man har kommentarer, rettelser eller tilføjelser til materialet, bedes man henvende sig til
Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv. Vi vil så udvirke, at eventuelle kommentarer bliver tilføjet
som fodnoter til den oprindelige tekst.

Vi har valgt at bringe følgende artikler, nemlig:

En rundtur i Løvel anno 1938
Skolegang i Løvel 1933-1940.
Skolerne i Løvel, Kistrup og Pederstrup
Sport og idræt i Løvel for 40-50 år siden
Ung i Løvel under besættelsen 1940-45.
Optegnelser om Løvel sogn
Gåsekjærgård – Gammel bondegård i Løvel.