Løvel kirke og sogn.

Løvel kirke

Løvel kirke

Gamle Aalborgvej 7A, Løvel, 8830 Tjele

Find på kort

Løvel kirke hører under Løvel sogn, Rødding-Løvel-Pederstrup pastorat.

Kirken er bygget i det ellevte århundrede og består af kor og skib begge fra romansk tid samt senere tilbygget tårn mod vest og våbenhus mod syd. De oprindelige dele er af granitkvadre på skråkantsokkel. Korets sydmur blev omsat i 1886 og i 1910 blev det nødvendigt også at omsætte skibets nordmur.
De oprindelige døre sidder umiddelbart ved vestgavlen mens norddøren er tilmuret.

Der findes betydelige fundamentrester udenfor kirkens vestgavl , man antager at den engang har været ca. 5 alen længere og øst for korgavlen findes der rester af et buet fundament, der kunne antyde at der på stedet oprindelig har været en korrunding. Den eksisterende korbue er opført i 1929.

Mod slutningen af den katolske tid (1500-1530) er det slanke tårn blevet tilføjet. Omtrent samtidig med tårnet er våbenhuset blevet bygget. Det er bygget dels af kvadre dels af munketegl og rå kampesten og fremstår med en smuk bindingsprydet trappegavl.

Kirkens interiør

Altertavlen er fra 1738 og alterstagerne er skænket kirken i 1722 af Viborgs daværende biskop S. Lintrup.

Prædikestolen er fra 1642 og er prydet med billeder af evangelisterne.

Den romanske døbefont af granit, er formet som et højt bæger og stammer formentlig fra kirkens oprindelse og er forsynet med et smukt lille døbefad fra 1650.

Den ene række stolegavle kan muligvis stamme fra 1665.

Lidt historiske træk

Løvel har siden grundloven (1849) været valgsted for Viborg Amts 5. folketingskreds og fra 1920 været opstillingskreds.

I provisorietiden (1885-1894) ”halshuggede” Kirsten Jensen (senere gift Kvorning) en buste af kong Christian IX og blev idømt 4 måneders fængsel for den udåd.

Ved Løvelbro blev der i 1925 fundet en latinsk indskrift fra det 13. århundrede, der antyder at en kong Erik (muligvis ”Plovpenning” 1241-1250) har ladet bygge en bro på stedet.

Særligt nævnes at to grave på Løvel kirkegård stammer fra besættelsestiden (1940-45). Den ene er Ivan Jacobsen, søn af læreren i Kistrup, der faldt som menig soldat ved Nyborg 29/8 1943 og frihedskæmperen Aage Finderup Jensen, der (i en alder af 18 år) omkom 4/6 1945 ved en sprængstofeksplosion.