Nr. Vinge kirke og sogn.

Nr. Vinge kirke

Nr. Vinge kirke

Hobro Landevej 133 – Nr Vinge – 8830 Tjele.

Find på kort

   Nr. Vinge kirke er opført i det 14. århundrede (1300 tallet).

    Kirken har ligget under Tjele gods indtil lensafløsningsloven i 1919. Siden da har den været i selveje.

   Kor og skib stammer fra romansk tid og er bygget af granitkvadre.

    Norddøren er tilmuret og uden synderlig prydelse mens syddøren derimod  er forsynet med halvsøjler og og en smuk tympanon  (trekantet felt) med løve figurer.

  Kirken har bjælkeloft med undtagelse af tårnrummet, der er udstyret med en krydshvælving. Hele kirken er tækket med røde teglsten.

  Det lille våbenhus af mursten er bygget ca. 1860 omtrent samtidig med at det middelalderlige munkestens tårn blev nedbrudt indtil skibets højde.

 Ved en istandsættelse i 1890 blev der opsat en lille tømret og kobbertækt klokkestol som blev fjernet på ny i 1950. Ved same lejlighed blev tårnet opført igen i sin oprindelige udseende.

Nr. Vinge kirke

Nr. Vinge kirke

            Interiør

  Granitdøbefonten er romansk (fra ca. 1350).

 Altertavlen i renæssancestil, der hænger med et billede af den hellige nadver på skibets nordmur, blev i 1920 overført fra Tjele kirke, hvortil den var blevet  skænket i 1842.
                                               
 Alterstagerne er skænket af Jørgen Skram til Tjele o. 1600.

 Prædikestolen er skænket kirken i 1600 af Enevold Kruse til Vingegård.

  Lidt historiske træk

  Pastoratets åndelige historie har fulgt nogle af de samme retningslinjer som i det øvrige sogn.

Sognepræst Brix

Pastor Jens Bøggild Brix (1815-1877)

Pastor Jens Bøggild Brix (1815-1877)

   Sammen med sin hustru Anna Maria Nørscha  havde de 13 børn …

   I 1839-1841 var Brix huslærer på Tjele hos kammer herre Hans Helmuth von Lüttichaus tre ældste børn og blev derpå ansat som sognepræst i Tjele og Vinge sogne.
  Brix var sognepræst 1841-1864 og blev derefter kaldet til at være præst i Rødding og Krejberg i Salling.