Ørum kirke og sogn.

Ørum kirke

Ørum kirke

Østergade 27, 8830 Tjele

Find på kort

Ørum kirke antages at være opført i sidste fjerdedel af det 12. århundrede mens det brede, hvidkalkede tårn er opført i unionstiden, hvilket vil sige midt i det 14.århundrede.

Skibet og koret er lavet af granitkvadre.

Kendetegnende for kirken er korforlængelsen, der afsluttes med hjørnelisener. Eftersom den er bygget af munkesten er den omtrent fra den samme tid som tårnet.

Kvindernes tidligere indgang på nordsiden, som nu (i lighed med andre steder) er tilmuret, har en rundbuet overligger flankeret af granitsøjler, hvor der ses rester af pelikaner, som er et symbol på Kristus.  

Klokken blev omstøbt i 1894 formedelst en omkostning på 500 kr.

Våbenhuset mod syd stammer fra en senere tid.

Tårnet fik sin sydside fornyet i 1934 efter en storm. I 1970 fik tårnets nordside tegltaget fornyet.’
Kirkens tag blev omlagt i 1956-1957

Ørum Kirke

Ørum Kirke

Lidt om kirkens interiør

Prædikestolen er i 1607 blevet skænket af personer ved navn Christen Jensen og Jacob Jørgensen mens altertavlen fra 1738 blev skænket af Margrethe Dorothea Bras og Anders Kjærulf til godset  Sødal. Begge er lavet i renæssancestil.                                               

Døbefonten er fra 1686, hvor den blev skænket af Søren Sørensen og frue til Viskumgård.

Lidt om sognepræsterne

Rækken af sognepræster fra tiden lige før reformationen (1536) tæller mere end 25 præster. Ved indførelsen af reformationen blev den daværende præst Jens Henrik Rafn anklaget for at have holdt med skipper Clement (1534-1536).

Bemærkelsesværdig er også, at der under pastor Meier (o.1890) voksede der et nyt åndeligt liv i pastoratet i tilknyttet til Indre Missions vækkelse. Under pastor J.C. Nielsen blev der i 1915 bygget et missionshus i Ørum.