Pederstrup kirke og sogn.

Pederstrup kirke

Pederstrup kirke

Løvelbrovej 1B, Pederstrup, 8830 Tjele

Find på kort

Lidt forhistorie

Pederstrup sogn nævnes første gang i 1363 mens Rødding og Løvel i henholdsvis 1424 og 1440. I middelalderen har efter alt at dømme har hvert af disse tre sogne haft sin egen præst.

 Efter reformationen blev Rødding og Løvel ved et ”klemmebrev” i 1555 ét pastorat og lagt til Sortebrødre kirke mens Pederstrup sogn blev lagt til Søndre sogn på et tidspunkt før 1584.

 Efter en kancelliskrivelse af 10. februar 1776 blev alle tre sogne gjort til ét pastorat.                                                                                    

 Om kirken

  Pederstrup kirke er en romansk granitkvaderbygning fra 1230 bestående af kor og skib.

 Foran norddøren er tilbygget et lille våbenhus, der oprindelig har været af bindingsværk, men nu grundmuret. Syddøren er tilmuret. Murene blev stærkt omsat i årene 1880-85.

Kirkens interiør

Inventaret er restaureret i 1937.       

Altertavlen er i renæssancestil med maleri fra 1849 af A.F. Jæger forestillede Jesus som ganske ung i templet.

Kirkerummet er lille, men stemningsfyldt. Lyset tændes, når besøgende træder indenfor.

Prædikestolen er fra 1635 mens fonten er af granit med løver og menneske hoveder.

Fonten er af granit med løver og menneske hoveder

Kirken fik i 1941 orgel og særkalke. På væggen ved siden af orglet ses to udskårne middelalderlige figurer, skæggede og med lange kapper.                   

Lidt om kirkens historie

Præstegården i Rødding, der dækker alle tre kirker (Pederstrup-Løvel-Rødding) nedbrændte i 1730 (og på ny i 1905) og blev genopbygget på foranledning af Søndre sogns kirke i Viborg. Tilsvarende blev der genopført en ny præstegård efter branden i 1905. Den nuværende præstegård er ganske ny. (se Rødding kirke)

Siden ejeren af Sødal, Jens Simonsen i 1681 fik det privilegium at han og hans arvinger så længe de besad Sødal måtte oppebære alle tre kirkers ”visse og uvisse indkomster” mod at holde kirkerne vedlige samt at forsyne dem med forskellige fornødenheder.

I 1737 købte enken efter Anders Kierulf til Sødal alle tre kirker af kongen for 300 rd. mod at tage initiativ til at oprette og vedligeholde to skoler i pastoratet.

Indtil henimod 1930 tilhørte alle kirkerne ejerne af Sødal.

Pederstrup kirke gik over til selveje i 1928 mens det skete for Rødding i 1929 og for Løvel i 1951.