Rødding kirke og sogn

Rødding kirke

Rødding kirke. Kirkegade 12A 8830 Tjele

Find på kort

Rødding kirke består af romansk skib og kor fra o. 1200 samt senere tilbygget tårn mod vest og våbenhus mod syd.

Den oprindelige norddør er tilmuret. Syddøren sidder nu inde i et senere tilbygget våbenhus.

Tårnet stammer fra den sengotiske tid (ca. 1500) og er bygget af munkesten. Tårnklokken er støbt ca. 1350 af mester Nicolaus. (som Vejrumbro kirke)

I 1891 blev øst og sydsiden omsat.                                                                                    

Kirkens interiør

På skibets syd væg hænger et antependium (alterbordsforhæng), der ligeledes antages at være fra ca. 1500 med afbildning af treenigheden og 32 helgenskikkelser. 

I det indre ses en indbygget gotisk hvælving i koret.

Inventaret blev restaureret 1917-18 med bevarelse af rokokostafferingen fra det 18. århundrede.

Altertavlen i barokstil er fra ca. 1738 – og er skænket af Margrethe Dorothea Braes til Sødal (1692-1740), som også skænkede kirken en lysekrone med mere.

                 Granitfonten er af granit og følgelig fra kirkens oprindelse. 

Rødding kirke, font og alter

Rødding kirke, font og alter

 Prædikestolen i renæssancestil er fra 1646.

Enkelte herskabsstole er fra 1590 og en lukket herskabsstol er fra 1753 samtidig med en tidligere indretning af præste- og degnestol.

I koret er der i barokstil et udskåret epitafium fra 1649. Koret er blevet renoveret i efteråret 2023

Lidt historie

På kirkegården findes en gravsten af granit over Peder Jensen i Nørgaard (død 1672), der gav kirken 2 agre m.m.
På stenen står der en forbandelse over den, som tager agre fra kirken eller gør uret derpå. Agrene er siden blevet solgt!

Præstegården er nedbrændt to gange – henholdsvis ca. 1730 og igen i 1905.  Den nuværende præstegård er få år gammelt.

Såvel forfatteren Steen Steensen Blichers farbror og oldefar har virket som præst i Rødding. Sidstnævnte i årene 1709-1735.

I årene 1786-1812 blev Laurits Pedersen Aastrup en af de mere omtalte præster på stedet – dels som følge af hans forfaldenhed til spiritus dels som følge af hans evne til at kunne holde nogle glimrende taler.

Nyere begivenhed

I efteråret 2023 blev der opdaget et 400 år gammelt gravkammer under gulvet i kirkens kor.