Tjele kirke og sogn.

Tjele kirke

Tjele kirke

Hobro Landevej 90K – 8830 Tjele.

Find på kort

Tjele kirke blev opført ca. 1380 oprindeligt uden det nuværende tårn, våbenhus og den trekantede apsis, der alle er bygget af teglsten.

Pastoratet, har ligesom Viborg egnens øvrige pastorater, oprindelig været et tresogns, idet den vestlige del med byerne Foulum og Formyre fra begyndelsen udgjorde et eget sogn med egen kirke (Foulum). Som følge af kaldets ringe indkomster blev det i 1656 lagt sammen med Tjele sogn, hvorefter kirken fik lov til at forfalde. Kirkegården midt i Foulum by, hvor kirken lå, er dog fortsat i almindelig     benyttelse. Rester af den hedengangne kirke dukker fortsat af og til op af kirkegårdens jord.

Den lille Tjele kirke er omgivet af en mindre beplantning. Den var oprindelig en sognekirke for 12 gårde, men landsbyen Tjele (Thiele) blev nedbrudt ca. 1570.

Godsejer Jørgen Skram fik i 1573 og årene derefter tilladelse af kong Frederik II til at iværksatte en stor restaurering af kirken, herunder til at nedbryde tårnet.

Kirkens skib er af granitkvadre er fra romansk tid. Den tilmurede norddør er meget enkelt udstyret, hvorimod syddøren er forsynet med halvsøjler og tympanon med kors.

Skib og apsis er blytækt og indvendigt er der tøndehvælving og en krydshvælving over alteret.

Lidt interiør

Den romanske granitdøbefont stammer fra Foulum kirke.

Alterbilledet med tilhørende ramme er fra 1919, der er skåret af P. Skovgaard.

Kirken er prydet af mange minder om tidligere besiddere af Tjele.

Tjele kirke

Tjele kirke

    
En markant præst

J.Th.Sadolin var sognets præst 1899-1907 og fremkaldte i disse år en meget stærk indremissionske vækkelse. For ca. 100 år siden blev der bygget et missionshus i Foulum ved siden af den gamle kirkegård. Et missionshus er fortsat den dag i dag i brug og er ganske velholdt og er af menighedsrådet udlejet til en forening.