Tjele på langs 2000
(Den 3. bog)

Tjele på Langs 2000

Tjele på Langs 2000

FAKTA
ISBN 87-986617-3-6
Bogen udgivet november 2000
Sidetal: 96
500 eksemplarer 

Omslagsbilledet :Billedet viser “Gammel Vammen” Man ser ned over det nordligste område af Vammen, hvor man finder byens ældste huse. Alt sammen fra sidste halvdel af 1800-tallet.

Med Tjele på langs 2000 går vi over til at udsende årbogen hvert andet år. Grunden er, at redaktionen ønsker bedre tid til det omfattende, men spændende, arbejde med at lave en alsidig bog af de mange lokalhistoriske emner, der dukker op.
En broget blanding af historier om møller, en kro, en mindesten, politik, landsbyudvikling, et par gæve soldater og en folkelig forfatter vil forhåbentlig falde i læsernes smag.
God fornøjelse.

Indhold
TJELE PÅ LANGS 2000 – BOG 3

En by bliver til
Af Peter Hesselberg

Knud Skytte
Af Bent Johansen

En soldaterhistorie
Af Niels H. Dalsgaard

Løvelkredsen
Af O. Th. Nielsen

Hammershøj Kro
Af Knud Erik Riisager

Genforeningsstenen ved Ø gl. skole
Af Knud Erik Riisager

Vindmøller langs Randers-Viborg Landevej
Af Lise Andersen