Tjele på langs 2002
(Den 4. bog)

Tjele på Langs 2002

Tjele på Langs 2002

FAKTA
ISBN 87-986617-4-4
Bogen udgivet november 2002
Sidetal: 96
500 eksemplarer

 

Omslagsbilledet :
Billedet viser Vejrumbro – som byen så ud for 90 år siden – set fra den gamle ladeplads ved Nørreåen.
Billedet er udlånt af Johannes Jespersen, Vejrumbro.

I sit forord til den fjerde årbog understreger borgmester Anne Margrethe Kaalund vigtigheden af at fordybe sig i egnens historie.
Efterspørgslen efter Tjele på langs viser, at rigtig mange borgere i og udenfor Tjele kommune er enige i synspunktet.
I redaktionen tror vi, at mange vil tage godt imod den mosaik af tildragelser i vores lokale landbrugsmiljø, som oprulles i bogen.
Samtidig takker vi de entusiastiske skribenter samt alle, der bidrager med oplysninger og erindringer, skriftligt og mundtligt, til artiklerne.

Indhold
TJELE PÅ LANGS 2002 – BOG 4

Brandhøjgård i Hulbæk
Af Henning Simonsen.

Sådan ‘savede’ de ild i Lindum
Uddrag af Knud Skyttes fortælling “Laj paa Gaarden”

Brug af nødild i Lindum og andre steder
Af Knud Erik Riisager

Da kvægpesten hærgede i Danmark
– træk af historien om kvægpesten fra katastrofe til udrydelse
Af Mette Vaarst

Lindum Skovs vogtere i det 19. århundrede
Af Børge H. Larsen

Brudstykker af et jysk bosteds historie
Af Søren Nielsen.

Grønvald Fynbo
– Manden og mennesket bag 12 milioner julebøger
Af Anna Salhøj

Et frygteligt uvejr
Af Knud Erik Riisager