Tjele på langs 2004
(Den 5. bog)

Tjele på Langs 2004

Tjele på Langs 2004

FAKTA
ISBN 87-986617-5-2
Bogen udgivet november 2004
Sidetal: 152
600 eksemplarer 

Omslagsbilledet,
er en gengivelse af Martinus Rørbyes: “Udsigt over Thiele Sø”, malet 1830. Originalen hænger på Statens Museum for Kunst, København. Med hvis tilladelse det bringes.

Denne årbog, den femte i rækken, adskiller sig fra de foregående ved at have et overordnet emne, nemlig “Rundt om Tjele langsø”.
Mange emner har trængt sig på, så Tjele på langs 2004 er blevet mere omfangsrig både i antal artikler og i sidetal.
På grund af den store interesse og velvilje fra læserne har vi valgt at trykke et større oplag end før.
De gode livsbetingelser ved søen har i århundreder tiltrukket herremænd, bønder, kromænd, skovfolk, fiskere og jægere. Naturelskere har også altid fundet vej til Tjele Langsø.
Læs om livet rundt om søen gennem tiderne.

Indhold
TJELE PÅ LANGS 2004 – BOG 5

Et besøg ved Thiele Sø
Fra Martinus Rørbyes rejsedagbog 1830

Mirakelstedet – en beretning fra 1818
Af Knud Erik Riisager

Erhvervsfiskeri i Langsøen
Af Nette Hunsballe

Fund af gamle både i Tjele Langsø
Af Knud Erik Riisager

Bigum – en landsby ved Tjele Langsø
Af Birte Dalsgaard og Henning Malthe Hansen

50 år ved Tjele Langsø – et stemningsbillede
Af Bitten Pedersen

Attentatet mod Tjele Langsø
Af Jens Frydendal

Børnehjemmet ved bakkefoden
Af Mogens Hansen

Vingegaard Hovedgaard – flygtige historiske træk
Af Dorte Junker Thomsen

Kan man gå tværs over Tjele Langsø?
En beretning fra 2004

Landskabet omkring Tjele Langsø
Af Axel Busck

Sjørring Kro
Af Knud Erik Riisager

Skoven og rosen ved søen
Af Børge H. Larsen

Den sidste skytte på Tjele
Af Knud Bjørn

Folkesagn omkring søen
Af Per Christensen

Ushus og menneskene der
Af Knud Erik Riisager