Tjele på langs 2008
(Den 7. bog)

Tjele på Langs 2008

Tjele på Langs 2008

FAKTA
ISBN 87-986617-7-9
Bogen udgivet november 2008
Sidetal: 160
600 eksemplarer 

 

Omslagsbilledet:
Et gammelt amatørfotografi med “Peiter og Jens med hølæs og studeforspand”. Billedet refererer til bogens artikel: “En bonde ved Rødsø i Vrå”

Den syvende bog i serien Tjele på langs er opbygget på den velkendte måde, efter at 2006-udgaven i høj grad var helliget udviklingen og afviklingen af Tjele kommune.
Mange af artiklerne er personalhistorie fra det 19. og det 20. århundrede. Desuden er der “nyt” fra ældre bronzealder, Vorningpræstens anneksgårde, et dygtigt købmandspar samt en redningsaktion i Ørum.
Vi glæder os over den usvækkede interesse for de lokalhistoriske beretninger og ønsker god læselyst.

Indhold
TJELE PÅ LANGS 2008 – BOG 7

 Forord.
Af Per Møller Jensen

Jul i Skovriddergården – et eventyr om før og nu.
Af Børge H. Larsen

Skibssætning fra ældre bronzealder?  – en bemærkelsesværdig udgravning i Ørum.
Af Martin Mikkelsen

En bonde ved Rødsø i Vrå.
Af Jørgen Dalager

Sådan kunne det også være i ”gamle dage”.
Af Marianne Lybek Witt

Dybdalen – tre sten fortæller.
Af Henning Simonsen

En købmandsforretning i Vorning.
Af Knud Erik Riisager

En redningsaktion ved Ørum sø.
Af Svend Haakon Jensen

Bro Mølle fra Arilds tid til 1812.
Af Arne Bech Sørensen

Viskum Hovedgaard.
Af Børge Engmarksgaard

Vorning-præstens anneksgårde.
Af Knud Erik Riisager

En soldat fra Nr. Vinge oplever krigen 1864.
Af Palle Engberg