Vammen kirke og sogn.

Vammen kirke

Vammen kirke

Nørregade 25, Vammen, 8830 Tjele

Find på kort

  Vammen kirke er sandsynligvis opført i 1200-tallet, og har bevaret den romanske apsis.

   Byen nævnes første gang i 1365.

Kirken ligger på en banke nordligst i byen og består af romansk apsis, kor og skib med to sengotiske tilføjelser – tårn mod vest og våbenhus ud for syddøren. Begge de oprindelige indgange der er anbragt langt mod vest, er i behold. Syddøren, der er i brug, har et par frisøjler. Norddøren er tilmuret. I det indre har apsis halvkuppelhvælv, kor og skib er med begge bjælkeloft.

Kirkens interiør

Den gamle altertavle – der i første halvdel af 1700-tallet blev lavet af den jyske billedskærer Chresten Jacobsen fra Romlund – hænger på nordmuren. Den var kirkens altertavle indtil 1918.

I tårnet hænger kirkens klokke, der har en smuk klang, med under ringningen i forbindelse med kong Frederik d. 5.`s død i 1766 revnede den. Umiddelbart efter blev der – på bekostning af generalmajor Lüttichau af Tjele omstøbt af Caspar Könning i 1766.

Kirken gennemgik i 1952 en hoved istandsættelse ved arkitekt Søren Vig-Nielsen (1876-1964)
blandt andet blev alterpartiet lavet om. Det daværende mosaikvindue og Kristusfiguren blev fjernet og blev – ved hjælp af maler Stefan Viggo Pedersen (1891-1965) – erstattet af et imponerende freskomaleri, der forestiller Kristus som sejrherre.

Prædikestolen er opsat den 29.april 1668.

Kirken har to par lysestagere. Det ene par er fra 1696 mens det andet er blevet doneret af ægteparret Vestergaard fra Vammen. De døde begge i et forsøg på at redde deres dyr ud i forbindelse med at deres gård nedbrændte i 1950. Nogle af lokale borgere har siden ladet opstille en mindesten.
Det gamle par tages frem ved begravelser, medens det andet par fra 1950’erne står fremme altid.

 Orgelet

Kirkens oprindelige orgel er fra 1879 – og var bygget af den anerkendte orgelbygger Knud Olsen.
Orglet rummede fem stemmer samt en anhangspedal uden selvstændig basstemme.

I begyndelsen af 2012 blev der konstateret et udbredt svampeangreb i orglet, som det herefter blev besluttet at bryde ned og måtte opgive at redde.          

I stedet blev der, i lighed med tilfældet er i Hammershøj kirke, indkøbt et såkaldt hybrakustisk orgel, der er et digitalt orgel med 30 registre og træ-kerne klaviatur. Et orgel af den art fremtræder med en stum pibefacade, idet lyden digitalt og formidles gennem store højttaler.

Kirkens ejere

Kirken har siden reformationen haft forskellige ejere, men kom i 1750 under Tjele gods og var der indtil 1914. Derefter overtog det daværende menighedsråd kirken.

Vammen kirke alter

Vammen kirke alter                                            

Lidt om præster – og historiske træk

Siden reformationen har kirken haft mere end 32 præster. I særlig grad har to præster gjort sig opmærksomt – på hver sin måde.

1703-1737 havde Vammen en alkoholiseret præst i magister Albert Frederik Sørensen Buch, der i sin beruselse skreg sine prædikener ud over menigheden. En kold vinterdag vendte hans hest rytterløs tilbage til præstegården, hvorefter tyendet fandt ham død i en snedrive.

Kirken havde mange år senere Carl Brinkjær (1932-1967), der som præst opnåede at gøre sig mere positivt til kende end den alkoholiserede præst. Under besættelsestiden var han således med i modstandsbevægelsen under ledelse af nabosognets præst Harald Sandbæk, og desuden ved – i 1957 – at være vært for den daværende berømte danser og sangerinde, Josephine Baker.

Det bemærkes tillige at præstens hustru gjorde sig bemærket ved i 1965 at indrette en institution for psykisk handicappede i det velkendte Fynbohus i Vammen.