Viskum kirke og sogn

Viskum kirke

Viskum kirke

Østervangsvej 28A – Viskum – 8830 Tjele.

Find på kort

På Nørreådalens nordre side og lige vest for kirken ligger den gamle hovedgård, Viskumgård.

De oprindelige mure af kirken er opført af rå hvidkalkede kampesten, der antagelig er opført engang i det 12. århundrede (1100-tallet.) I Tårnet findes endnu fire evangelistskulpturer af træ.

Under kirkeskibets tag ses der en gesims af røde munkesten.

Tårnet

Det røde murstenstårn med pyramidetag er først bygget i 1778 af Christen Juul til Viskumgård, der i det hvælvede tårnrum indrettede gravkapel til sig og sin hustru, Sophie Hedevig (f. Iversen). Imidlertid er deres kister nedgravede på kirkegården mens pladerne fra kisterne med deres navne og diverse data er ophængt i kirken.
Deres oprindelige gravkapel er siden blevet inddraget i kirkerummet.

Kirkens interiør

Kirken blev gennem årene stærkt medtaget indvendig, således at den oprindelige kor bue først blev erstattet af en træ bue men siden genopført i mursten.

I 1940 gennemgik kirkens indre en omfattende restauration under ledelse af arkitekt Søren Vig-Nielsen (1876-1964). Ved den forbindelse blev orgelpulpituret ombygget, prædikestolen flyttet over i kirkens nordside, stolestaderne fornyede og malet i de gamle blålige farver samt at der blev indlagt varme.

Kirken har bjælkeloft og store smigede vinduer.

Prædikestolen i renæssancestil blev skænket i 1603 af Las Persen og altertavlen med et maleri af A. Dorph (1831-1914).      

Viskum kirke alter

Viskum kirke kor

 Lidt historiske træk

Kirkens liv (såvel som Vejrum kirke) har været tæt knyttet til Viskumgård. Efter reformationen (1534) overgik Viskumgård i adelens eje. Blandt andet ejede Christian Skeel (d. 1731) udover Viskumgård tillige Gl Estrup. Hans hustru skænkede kirken kalk og disk. Viskumgård kom senere i slægten Lüttichaus eje. (Tjele Gods)

Det kirkelige liv i sognet har været præget af Indre Mission og har samlet sig – foruden om kirken – om de to skoler der har været i sognet.